Landhöjning och havsvattenstånd

Inte bara atmosfären och havet utan också jordskorpan är i rörelse. Den senaste istiden tryckte ner jordskorpan upptill 300 meter och den är fortfarande på väg upp.

I Bottenviken är landhöjningen 10 mm/år, i Bottenhavet 6-9 mm/år,
i egentliga Östersjön 0 till +5 mm/år. Det verkar därför som vatten-
ståndet sjunker motsvarande antal mm per år. På hundra år har alltså
vattenståndet ”sjunkit” 100 cm i Bottenviken. Flera havsvikar har blivit
sjöar och många hamnar ligger på land.

Den högsta kustlinjen under och efter den senaste istiden ligger 300 m
högre i Bottenhavet och 20 m högre i södra Sverige än dagens kustlinje.
Landhöjningen i Skandinavien gör att effekterna av den globala havsnivå-
höjningen minskas. I söder börjar effekterna av ett stigande hav redan
märkas, medan det i norr kommer att ta många år till innan det märks
pga. den stora landhöjningen.