Havspegel Landsort Norra

Stationstyp:
Stationsnummer: 2507
Stationsid: LandsortNorra
Stationsnamn: Landsort Norra
Latitud: 58.7689
Longitud: 17.8589
Observationsperiod: 2004-
Status: Pågående
Parametrar:
Havsvattenstånd
Havstemperatur (1m)

Havspegeln vid Landsort Norra
Havspegeln vid Landsort Norra från 2004. Foto SMHI Förstora Bild

Historik (mätfrekvens):
1886-2006 Landsort (timvärden)
2004- Automat och skrivare (10-min-värden och min/max varje timme)
2010- Mätning av ytvattentemperatur (timvärden, 1m djup)