Havspegel Landsort

Stationstyp:
Stationsnummer: 2073
Stationsid: Landsort1
Stationsnamn: Landsort
Latitud: 58.7500
Longitud: 17.8667
Observationsperiod: 1886-2006
Status: Nedlagd
Parametrar:
Havsvattenstånd

Mareograf Landsort
Mareografen på Landsort från 1886 (nedlagd 2006) Foto SMHI Förstora Bild

Historik (mätfrekvens):
1886-1961 (timvärden)
1961-2006 Diagramskrivare (timvärden)
Stationen ersatt av en ny station Landsort Norra