Ortsprognoser – del i helheten

SMHIs ortsprognoser ger en bra inblick i hur vädret ska bli för en viss plats. För att du ska få en rättvisande bild av väderprognosen för din ort, kan ortsprognosen med fördel kompletteras med annan information, exempelvis meteorologens kommentar och radarbilder. Här beskriver vi ortsprognoserna och hur du använder dessa bäst.

Allt fler använder SMHIs ortsprognoser som finns tillgängliga såväl på hemsidan som i SMHIs mobilapp för mobiltelefoner och läsplattor. Dessa prognoser ger en bra första inblick i hur vädret ska bli men kan behöva kompletteras med annan information för att ge bästa resultat. Hur ska man då använda ortsprognoserna för att få en så användbar prognos som möjligt?

Beräknad prognos justeras av meteorolog

Grunden till ortsprognoserna är SMHI:s prognosdatabas, där det finns prognosvärden i ett rutnät av punkter. Som användare av ortsprognoser är det bra att känna till att data hämtas från EN punkt i prognosdatabasens rutnät.

Databasen fylls initialt med prognosdata från numeriska prognosmodeller. Med kunskap och erfarenhet kan meteorologen utnyttja det som modellerna är bäst på och bedöma om någon parameter behöver korrigeras. Därför kontrolleras, justeras och godkänns databasen av ansvarig meteorolog på SMHI innan ortsprognosen uppdateras.

Meteorologens korrigeringar sker på en övergripande skala, exempelvis en temperaturhöjning på ostkusten eller temperatursänkning nattetid i områden där den automatiska prognosen visar på klart väder. Att göra justeringar för enskilda orter eller punkter är inte möjligt.

Lokala variationer förekommer i stort sett alltid

Lokala variationer i vädret förekommer mer eller mindre alltid, vilket ger en viss, ofrånkomlig, problematik med punktprognoser. Ett typiskt exempel på lokala vädervariationer är temperaturen under kalla vinterdygn. Det är då inte ovanligt med temperaturskillnader på 15-20 grader på väldigt små avstånd. Storbo, utanför Idre, och Idre Fjäll samt Nikkaluokta och Tarfala är två typexempel där man ofta på grund av topografin har väldigt stora temperaturskillnader.

Ett annat exempel då stora lokala variationer förekommer är när molnigheten varierar mycket. Två närliggande punkter i databasens rutnät kan då ha helt olika prognos. Om man befinner sig i ett område med klart väder men ortsprognosen plockar informationen från en punkt med moln, så upplevs prognosen som helt fel trots att den i ett större perspektiv är korrekt.

Meteorologens kommentarer kompletterar

De lokala variationerna i vädret är svåra att beskriva i en modellbaserad ortsprognos. Däremot är meteorologen bra på att beskriva detta i de skrivna prognoser som uppdateras på hemsidan flera gånger per dygn. Man bör därför ta för vana att komplettera ortsprognosen med att även läsa denna text som hittas på hemsidan under "meteorologens kommentar" där man får en översikt av väderläget för kommande dagar samt en mer detaljerad prognos för det närmaste dygnet i ett antal förutbestämda distrikt i landet.

Radar 2011 08 10 kl 15

Ett bra exempel är en sommardag med skurar. Prognosmodellen kan i en sådan situation ha mycket skurar inom ett område men det är inte säkert att en specifik punkt i databasen berörs. En ortsprognos som hämtar informationen från en sådan punkt visar då uppehåll medan meteorologens skrivna text innehåller information om den uppenbara risken för skurar. Vid detta och många andra fall kan man med fördel även ta en titt på radarbilderna för att se aktuell skuraktivitet, hur skurarna har rört sig och var de befinner sig just nu.

Följ regn och blixtar - radarbilder över Sverige uppdateras var 5:e minut