Torrperiod

Den främsta anledningen till torka är att det under en period har kommit mindre nederbörd än normalt eller inget alls. Detta kallas torrperiod.

En torrperiod är en sammanhängande period utan mätbar nederbörd. Med mätbar nederbörd menar vi en tiondels millimeter eller mer.

Den längsta dokumenterade torrperioden i Sverige är 65 dygn och inföll mellan den 22 mars och 25 maj 1974 i trakterna av Skövde. Ungskär i Blekinge hade en 60 dygn lång torrperiod från den 13 maj till 11 juli 1992.

Senast en svensk väderstation inte rapporterade någon mätbar nederbörd under en kalendermånad var i mars 2022 (bland annat i Linköping i Östergötland och Visby på Gotland).