Fenomen i dimma - Lokal dimupplösning till havs

Följande bild och beskrivning skickades till oss av Kjell Lundberg som ute på sjön varit med om ett ovanligt fenomen i dimma.

Ovanligt fenomen i dimma över hav
Foto Rune Bohlin Förstora Bild

"I lördags var jag och en kompis ute och navigerade i den täta dimman mellan Sandhamn och Svenska Högarna. Det var heltjockt överallt hela dagen och inte minsta glimt av solen, förrän vi plötsligt körde ut genom en vägg och befann oss i en mandelformad "glänta" med klar himmel och omgivande lodräta, knivskarpa väggar av tät dimma. Höjden på väggarna var kanske 200-600 m, bredden på gläntan 150-200 m och längden 600-1000 m."

Tänkbara förklaringar

Dimma bildas ofta under vår och försommar ute över kustnära farvatten. Inne över land värms luften upp och när den rör sig från land ut över en kall vattenyta sker en avkylning och dimma bildas om fuktigheten är tillräckligt hög.

Avkylningen gör också att varmare luft finns ovanför den kallare luften. Detta fungerar som ett lock som förhindrar omblandning med luft högre upp. Genom omblandning med denna, vanligen torrare luft, skulle dimman annars ofta snabbt lösas upp.

När bilden togs, den 20 maj 2006, blåste en lätt eller måttlig sydvästlig vind över östra Svealand och Stockholms skärgård. Från Svenska Högarna rapporterades dimma utan skymt av himlen.

Ett par tänkbara förklaringar till fenomenet:
1. Dimbältet har skingrats i samband med att luften passerat en ö. Detta är dock knappast troligt då ingen ö fanns tillräckligt nära.
2. Strömmar och olika bottendjup har skapat ett område med högre vattentemperatur varvid dimman skingras då uppvärmning under­ifrån snabbt "förstör" det kalla dimskiktet.

Illustration som visar en tänkbar förklaring till dimfenomenet
Tvärsnitt av "gläntan" med tänkbar cirkulation i luften och i vattnet, så kallad Langmuircirkulation. Förstora Bild