Dimma under året och dygnet

Enligt den meteorologiska definition råder det dimma när sikten är under 1000 meter och sikten är nedsatt på grund av små dimdroppar i luften. Är sikten mellan 1 km och 10 km råder fuktdis.

Dimma kan uppstå på olika sätt. En vanlig typ av dimma är strålningsdimma. Den kan bildas vid klara vindstilla nätter då värmen strålar ut och sänker temperaturen. Denna typ av dimma är vanlig under tidiga höstmornar. En annan typ av dimma är advektionsdimma vilken bildas när relativt varm fuktig luft blåser in över exempelvis kallt vatten eller snötäckt mark.

Stationernas läge.
Stationernas läge. Förstora Bild

För ett urval av stationer presenteras nedan sannolikheten för att dimma rådde under olika månader och tider på dygnet. De valda stationerna är automatstationer som startade 1995/96. Tiden i diagrammen är i UTC. För att få svensk normaltid adderas en timme till UTC och för att få svensk sommartid adderas två timmar.

Vi ser från diagrammen att dimma är vanligast under tidiga höstmornar på inlandsstationerna Naimakka, Åsele och Mora. Det är ofta då det är som kallast. Minst vanligt med dimma är under sommardagar då det i genomsnitt är som varmast under året.

Sannolikheten för sikt under 1 000 m i % under perioden 1996-2020 i Naimakka.
Sannolikheten för sikt under 1 000 m i % under perioden 1996-2020 i Naimakka.

.

Sannolikheten för sikt under 1 000 m i % under perioden 1996-2020 vid Bjuröklubb.
Sannolikheten för sikt under 1 000 m i % under perioden 1996-2020 vid Bjuröklubb.

.

Sannolikheten för sikt under 1 000 m i % under perioden 1996-2020 i Åsele.
Sannolikheten för sikt under 1 000 m i % under perioden 1996-2020 i Åsele.

.

Sannolikheten för sikt under 1 000 m i % under perioden 1991-2020 vid Örskär.
Sannolikheten för sikt under 1 000 m i % under perioden 1991-2020 vid Örskär.

.

Sannolikheten för sikt under 1 000 m i % under perioden 1991-2020 i Mora.
Sannolikheten för sikt under 1 000 m i % under perioden 1991-2020 i Mora.

.

Sannolikheten för sikt under 1 000 m i % under perioden 1995-2020 vid Ölands Södra Udde.
Sannolikheten för sikt under 1 000 m i % under perioden 1995-2020 vid Ölands Södra Udde.

.

Sannolikheten för sikt under 1 000 m i % under perioden 1995-2020 i Hörby.
Sannolikheten för sikt under 1 000 m i % under perioden 1995-2020 i Hörby.

.