Hur tolkar man satellitbilder?

Bearbetade satellitdata ger information om en mängd olika meteorologiska och oceanografiska parametrar - men hur tolkar man egentligen bilderna?

Visuell RGB, också kallad översiktsbild (både VIS och IR-kanaler)

Satellitbild översiktsbild

Ofta kombinerar man visuella och infraröda kanaler. Tre färger - röd, grön och blå (RGB) får representera varsin kanal: Kombinationen av de röda och gröna visuella kanalerna gör att molnen syns i en vit-gul skala, men med hjälp av den "blå" IR-kanalen kan man också skilja de kalla molnen från de varma.

Dagtid:
Blåvitt: höga och kalla, ofta tunna moln
Vitt: medelhöga moln, eller nysnö/glaciär eller tjocka höga moln (som skymmer solen)
Gult: låga moln, is eller "gammal snö"
Grönt/brungrönt: land
Blått/svart: hav, sjö

Kommentar: Den blå kanalen är inverterad, dvs. ju mindre strålning desto mer blå. Därför blir kallare moln blå.

Nattetid finns ingen kortvågig solstrålning som reflekteras mot mark och moln, däremot syns den långvågiga strålningen som tas emot av den blå IR-kanalen.

Enkel IR-bild (en enda IR-kanal)

Satellitbild IR i gråskala

IR-bilder från en enda kanal visas ofta i gråskala. Mycket enkelt kan man säga: Ju ljusare grå desto kallare och högre moln.

Lite förenklat kan man beskriva tre olika grå nyanser så här:
Ljusgrått: kalla, höga moln (slöjmoln/cirrus, ofta tunna som knappt skymmer solen)
Mellangrått: medelhöga moln (ofta tjockare moln som skymmer solen, kanske ger nederbörd)
Mörkgrått: låga moln (tex dimmoln, duggregnsmoln etc)

"Grön snö" (både VIS och IR-kanaler)

Satellitbild grön snö

På samma sätt som översiktsbilden är detta en kombination av tre kanaler presenterade i tre olika färger; RGB (röd-grön-blå). För att lättare kunna skilja snö och is från låga moln använder man en speciell kanal, "nära IR", som finns på Meteosat och de polära satelliterna. Kall snö & is syns då i en grön nyans. Den "gröna" kanalen fångar även ismoln, men eftersom de är mycket kallare gör den "blå" IR-kanalen att de skiftar mer åt det blått och blir turkosa.

Intensiv grön: Snö/is
Turkos: Kalla ismoln (höga)
Blå/vitt:(där man ser "genom" molnet): höga, tunna moln
Blå/vitt: medelhöga moln eller tjocka höga moln (som skymmer solen)
Gult: låga moln, is eller "gammal snö"
Grönt/brungrönt: land
Blått/svart: hav, sjö