Störningar i satellitbilder

De svarta ränderna som kan dyka upp på satellitbilderna beror på att data saknas. Detta i sin tur beror på att några av de polära satelliternas instrument är defekta och satelliten egentligen har gått i pension. Men så länge som det mesta av datamängden är användbar så tar SMHI emot passager även från dessa satelliter.

För SMHI är det viktigt att ta emot så många passager som möjligt eftersom man inom många områden är beroende av den bättre upplösning som en polär satellit ger, jämfört med en geostationär (Meteosat). Emellanåt kan det dock saknas en kanal från satelliten, vilket gör att bilderna ser konstiga ut och blir därmed oanvändbara.

NOAA17 motorproblem
I mars 2010 gick en motor sönder på en av de polära satelliterna vilket innebar att stora delar av bilden blev helt oanvändbara och den satelliten, NOAA17, har nu tagits ur bruk på SMHI. Förstora Bild

Ett annat problem som kan uppstå är när solen står så att den lyser in i satelliten, direkt eller genom att solljuset reflekteras in. Det innebär att det kan uppstå lite märkliga effekter, oftast att delar av bilden blir omotiverat gula.

Bilderna från de polära satelliterna är oftast beskurna på olika ledder. Det beror på att satelliterna som cirkulerar runt jorden inte alltid passerar rakt över Sverige, utan ofta vid sidan om.

Men även en passage över t ex Nordsjön är av stort intresse för meteorologerna, och Finska viken är av intresse för oceanografernas arbete med iskartering.

Alla satellitpassager som tas emot av SMHI är alltså viktiga. På smhi.se läggs de bilder som finns upp, även om delar av informationen hamnar utanför Nordenutsnittet.