Regnbåge på marken

Det är inte ovanligt att få se en regnbåge. Men att som Marianne Gustafsson få se en regnbåge på marken tillhör inte vanligheterna.

Den vanliga regnbågen syns oftast när man har en lågt stående sol i ryggen och en regnskur framför sig. 

På morgonen mellan kl 10 och 11 den 12 oktober 2012 fick Marianne Gustafsson se en regnbåge som låg på marken i Fåglums socken utanför samhället Nossebro på Västgötaslätten.

Detta är ett ovanligt fenomen.
 

Dubbel regnbåge på marken
Foto Marianne Gustafsson Förstora Bild
Regnbåge på marken, höger
Foto Marianne Gustafsson Förstora Bild

En möjlig förklaring

Eftersom regnbågen uppstår genom ljusets brytning och reflektion i droppar måste frosten som låg på marken tinat i de solbelysta delarna av plogfårorna och bildat små droppar.

Det finns en del observationer av regnbågar (daggbåge) på marken som bildas i daggdroppar som ligger i gräs. Men dessa regnbågar har sällan så tydliga färger som syns i dessa bilder.   

Exakt vad som har skett i detta fall är inte lätt att säga. Kanske dropparna som bildats på något sätt vilar på resterande frost så att de är hyggligt runda, kanske även droppstorleken spelar in.

Att det inte alltid syns en regnbåge när det ligger dagg på marken beror troligen på att det krävs att dropparna är någorlunda runda.

Regnbåge på marken, närbild
Foto Marianne Gustafsson

Några intressanta detaljer

Om man tittar närmre på bilderna syns att marken förefaller ljusare inom regnbågen och mörkare utanför.

Strax utanför den vänstra regnbågen (första bilden) kan man ana att det finns ytterligare en svag regnbåge. Det är i så fall den den sekundära, svagare och yttre regnbågen.

Den sekundära regnbågen uppstår genom två reflektioner inuti droppen och har färgerna i omvänd ordning.