Indiansommar

Indiansommar är i allt väsentligt det samma som vi i Sverige brukar kalla brittsommar. Det vill säga en varm och vacker period under hösten. På tyska finns ett liknande uttryck som heter Altweibersommer. 

Höstlöv i Uppsala
Foto Amanda Pettersson

Uttrycket brittsommar förekommer bara i Sverige och svenskspråkiga delar av Finland. Men i många länder har man uppmärksammat att det vissa år förekommer en ovanligt varm period under hösten, och därför finns det ett antal synonymer till brittsommar. I till exempel Norge och Danmark lånar man in det anglosaxiska uttrycket indiansommar.

Skillnaden mellan brittsommar och indiansommar ligger bland annat i att indiansommaren inte är knuten till en speciell dag i almanackan. Brittsommaren är ju knuten till tiden kring Birgittadagen den 7 oktober. För att kallas indiansommar bör det dock ha varit en påtagligt höstlik period dessförinnan, helst bör den första frostnatten redan ha inträffat.

Osäkert ursprung

Ursprunget till uttrycket indiansommar är delvis höljt i dunkel. Det finns två huvudteorier till uppkomsten. Den första teorin förknippar uttrycket med en stabil och varm period under hösten som Nordamerikas ursprungsbefolkning utnyttjade för buffeljakt och liknande.

Enligt den andra teorin härstammar uttrycket från den brittiska kolonialtiden i Indien och kan syfta på exempelvis den stabila och varma period som brukar efterfölja sommarmonsunen.

Altweibersommer

På tyska finns uttrycket Altweibersommer som likt brittsommar och indiansommar betecknar en period under hösten med hög och klar luft och sommarlika temperaturer.

Liksom för de övriga uttrycken lämnar även Altweibersommer utrymme för subjektiva tolkningar. Enligt den schweiziska vädertjänstens beskrivning är Altweibersommer knuten till månaden oktober, medan den tyska vädertjänsten mer generöst tillåter den att komma redan i september.