Utbildningsmaterial

Vad händer med vatten som når marken? Vad är markvatten? Hur bildas grundvatten? och hur rör sig vattnet i marken? Se film erfrån Uppsala Universitet som pedagogiskt presenterar detta.

Det är en del av de frågor som besvaras i de filmer med hydrologiska experiment som finns tillgängliga från Uppsala Universitet. Materialet inkluderar även en föreläsning av professor Allan Rodhe vid institutionen för geovetenskaper.

Professor Allan Rohde är en mycket omtyckt lärare som 2011 tilldelades Uppsala Universitets pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.

Vattnets väg från regn till bäck är en bok om hydrologi
Vattnets väg från regn till bäck av Harald Grip och Allan Rodhe är en lättillgänglig bok om grunderna i hydrologi.