Utbildningsmaterial

Nedan visas tips på två mycket pedagogiska och gedigna samlingar av utbildningsmaterial om vatten.

vit och grön presentation
Presentation inom Vattenpaketet.

Vattenpaketet 

Vattenpaketet är ett kostnadsfritt informationsmaterial om vattenfrågor som tagits fram i samband med Världsvattendagen. Det innehåller föreläsningsmaterial i form av färdiga datorpresentationer med handledning samt tillhörande fördjupningstexter. För ett mer interaktivt lärande finns underlag till olika rollspel. 

Läs mer här: Vattenpaketet i samband med världsvattendagen

Filmer från Uppsala universitet

Vad händer med vatten som når marken? Vad är markvatten? Hur bildas grundvatten? och hur rör sig vattnet i marken? Det är en del av de frågor som besvaras i de filmer med hydrologiska experiment som finns tillgängliga från Uppsala Universitet. Materialet inkluderar även en föreläsning av professor Allan Rodhe vid institutionen för geovetenskaper.

Professor Allan Rohde är en mycket omtyckt lärare som 2011 tilldelades Uppsala Universitets pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.

Vattnets väg från regn till bäck är en bok om hydrologi
Vattnets väg från regn till bäck av Harald Grip och Allan Rodhe är en lättillgänglig bok om grunderna i hydrologi.

Formelsamling från Sveriges lantbruksuniversitet

För undervisningen inom landskapsingenjörsprogrammet har formelsamlingen Att räkna på vatten tagits fram.