November 2017 - Högt månadsmedelvärde i Stockholm

Månadsmedlet för vattenståndet i Stockholm var det högsta sedan 1981. I samband med en lågtryckspassage den 22-23 registrerades månadens högsta och lägsta vattenstånd i Kalix respektive Viken. Månadens högsta signifikanta våghöjd 4,2 meter noterades vid Väderöarna. I Bottenvikens norra skärgård började isen lägga sig under månaden. Under månaden sjönk ytvattentemperaturen generellt med ca 3 grader.

Ytvattnet kyldes av, och isen började komma i norr

Samtidigt som kylan utbredde sig alltmer söderut under november, anpassade sig även ytvattentemperaturen i haven runt Sverige till den annalkande vintern. Från månadens början till dess slut sjönk vattentemperaturen typiskt med tre grader, och ytterligare någon eller några grader i söder och väster. I slutet av månaden hade temperaturen i centrala Bottenviken sjunkit till drygt 3 grader, i Bottenhavet 5 grader, samt i södra Östersjön och Västerhavet 7-9 grader.

Norrbyn noterade ett nytt rekord för lägsta ytvattentemperatur med 1,8°. Notera dock att mätserien startade så sent som 2013.

Med lufttemperaturer under noll i norra halvan av landet började även isen lägga sig längs kusterna längst i norr. I Bottenvikens norra skärgårdar fanns is i skyddade vikar redan på månadens första dag, och vid slutet av november låg en krans av tunn nyis norrut från Skellefteå förbi Kemi i Finland ända ut till de yttersta öarna i skärgården. Längre in mot land var isen redan drygt en decimeter tjock, och nyis fanns även här och var i vikar ned till norra Bottenhavet.

Att isen ligger såpass tidigt på säsongen sker inte varje år, vi får gå tillbaks till november 2013 för att hitta motsvarande istäcke vid samma tid på året. Det är ändå långt ifrån den svåra isvintern 2010-2011, då isbrytningen i Bottenviken inleddes redan den 29 november.

Ytvattentemperatur i kustvatten november 2017 (79 kB, pdf)

Is- och ytvattentemperatur i havet 30 november 2017.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 30 november 2017. Förstora Bild
Is- och ytvattentemperatur i havet 16 november 2017.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 16 november 2017. Förstora Bild

Vattenstånd

November inleddes med vattenstånd omkring det normala på västkusten och över det normala längs ostkusten. Månaden dominerades av lågtryck och sydvästliga vindar som pressade in vatten i Östersjön. Månadsmedlen blev flera decimeter över det normala.

Den 9 gav ett lågtryck öster om Island en sydlig vind över Bottenviken och vattnet pressades norrut och i Kalix steg det till +105 cm.

Den 11 passerade ett lågtryck södra Sverige. På Kattegatt var det en nordvästlig vind som pressade vattnet in mot Öresund och i Viken steg vattenståndet till +81 cm. På Östersjön var det en sydvästlig vind som pressade vattnet åt nordost och i Skanör sjönk det från +35 cm till -31 cm

Sedan kom en period då det inte hände så mycket med vattenstånden och de låg kvar på ungefär samma nivåer.

Den 22 var det en ost- till sydostlig vind längs västkusten och vattnet pressades utåt från kusten. I Viken noterades månadens lägsta vattenstånd med -40 cm.

Den 23 befann sig ett lågtryck på Norska havet och i Sveriges östra farvatten var det en sydostlig vind som pressade vattnet åt nordväst och månadens högsta vattenstånd observerades i Kalix med +121 cm.

Månadsmedel för Stockholm i november var +33,0 cm och för att hitta ett högre värde får man gå tillbaka till 1981 då det var +34,5 cm och innan dess så var det +42,0 cm 1969.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i november 2017 (139 kB, pdf)

Höga vågor

Flera lågtryckspassager under november gav upphov till vågor över 3 meter på samtliga platser. Dock registrerades inga nya novemberrekord.

Den 9 gav ett lågtryck öster om Island en sydvästlig vind över södra Sverige. Vid Väderöarna blåste det 18 m/s och den signifikanta våghöjden* steg till 4,2 meter vilket var den högsta observationen under november. Vid Huvudskär blåste det 14 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 3,2 meter.

Den 17 befann sig ett lågtryck på Norska havet. Vid Väderöarna var det en sydvästlig vind på 19 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 3,9 meter. Vid Huvudskär blåste det sydväst 14 m/s och den signifikanta våghöjden steg då till 3,2 meter.

Den 23 rörde sig ett lågtryck upp längs Norges kust. Vid Väderöarna blåste det sydväst 19 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 3,8 meter. På Östersjön var det en sydlig vind på 15 m/s och den signifikanta våghöjden vid Huvudskär steg till 3,6 meter. På Bottenhavet var det en sydostlig vind på 22 m/s och vid Finngrundet steg den signifikanta våghöjden till 4,0 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna november 2017.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna november 2017. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund november 2017.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund november 2017. Förstora Bild