Juni 2017 - Höga vågor

De sista isbumlingarna i norra Bottenviken smälte i början av månaden och det blev isfritt. I början och slutet av månaden var uppvärmningen av ytvattnet liten. Mot slutet av månaden var det uppvällning längs Östersjökusten. Ett mindre sjösprång observerades i Öresund. Höga vågor observerades på väst- och ostkusten med nya junirekord.

Kall inledning, men snabb uppvärmning i mitten av månaden

De sista isbumlingarna till sjöss i norra Bottenviken smälte i början av månaden och det blev isfritt. Vattnet värmdes dock upp långsamt, då kylig väderlek dominerade över de flesta havsområden de första dagarna.

Från den 6 strömmade varm luft in över norra Skandinavien och satte fart på uppvärmningen i de norra havsområdena, medan det blev fortsatt svalt i södra Sverige några dagar till. På Bottenviken steg då ytvattentemperaturen med 1-2 grader på en vecka, medan det gick långsammare i söder. 

I mitten av månaden blev det varmare i hela landet och uppvärmningen av ytvattnet tog fart även i södra Sverige. Framförallt på västkusten och i Kalmarsund närmade sig ytvattentemperaturen badbara värden.

I slutet av månaden blev det åter kyligare och perioder med tidvis friska västvindar skapade områden med uppvällning längs svenska Östersjökusten. Till exempel var det vid kusten i östra Skåne och i Blekinge cirka 10 grader i vattnet den 29. Samtidigt drev det varmare ytvattnet österut och samlades mot Polens och Baltikums kuster.

Inga rekord i ytvattentemperaturen noterades under månaden.

Ytvattentemperatur i kustvatten juni 2017 (81 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juni 2017.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juni 2017. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 29 juni 2017.
Karta över ytvattentemperatur i havet 29 juni 2017. Förstora Bild

Vattenstånd

Juni inleddes med vattenstånd omkring det normala på de flesta platser utom i de sydvästra farvattnen där Viken hade +42 cm. Vattenståndsvariationerna under månaden var små och månadsmedelvärdena hamnade över det normala.

Månadens första dygn var högtrycksbetonade i landets sydvästra delar och i samband med lågvatten den 2 så registrerades månadens lägsta vattenstånd vid Uddevalla med -37 cm. Kungsvik hade -30 cm och Göteborg -24 cm.

Den 7 rörde sig en kallfront upp längs Östersjön med en byig ostlig vind över de östra farvattnen. I Stockholm steg vattenståndet från -2 cm vid midnatt till +28 cm vid 17 tiden. När fronten passerat sjönk det till -5 cm vid 20-tiden.

Vid midnatt mellan den 11 och 12 passerade en kallfront med åska över Öresund och ett mindre sjösprång observerades i samband med detta. På 36 minuter steg vattenståndet från +7 cm till +45 cm och 34 minuter senare hade det sjunkit till +3 cm.

Sjösprång 11-12 juni 2017
Sjösprång 11-12 juni 2017 Förstora Bild
Kallfront med åska över Öresund 12 juni 2017.
Kallfront med åska över Öresund 12 juni 2017.

Sedan passerade flera lågtryck under månaden men det hände inte så mycket med vattenstånden.

Den 25 gav ett lågtryck en sydvästlig vind längs västkusten vilket pressade vattnet in mot kusten och månadens högsta vattenstånd registrerades i Uddevalla med +64 cm. Kungsvik och Göteborg hade +54 cm.

26-27 var det en sydvästlig vind över Östersjön som pressade vattnet åt nordost. Den 28 avtog vinden och vred mot ost varvid vattenståndet steg i Skanör till +62 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i juni 2017 (131 kB, pdf)

Höga vågor

Flera lågtryck under juni gav upphov till våghöjder över 3 meter.

Den 7 var det en ostlig vind på 10 m/s över Östersjön och Huvudskärsbojen registrerade en signifikant våghöjd* på 2,4 meter och vid Knolls grund steg den till 1,9 meter.

Den 12 till 13 rörde sig ett lågtryck från mellersta Sverige in mot Finland. På västkusten var det en sydvästlig vind på 16 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 3,0 meter och vid Brofjorden till 3,4 meter. På Bottenhavet var det en nordlig vind på 16 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 2,2 meter.

Den 25-26 befann sig ett lågtryck över norra Sverige och på västkusten var det en sydvästlig vind på 19 m/s. Månadens högsta signifikanta våghöjd noterades vid Väderöarna till 4,4 meter. Detta var den högsta juniobservationen på platsen sedan mätningarna startade 2005. Det tidigare högsta junivärdet 4,1 meter var från 2008. Vid Brofjorden steg den signifikanta våghöjden till 3,8 meter.

Den 30 rörde sig ett lågtryck över de södra delarna av Östersjön. På de norra delarna var det en nordostlig vind på 14 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Huvudskär steg till 3,9 meter. Detta var den högsta juniobservationen på denna plats sedan mätningarna startade 2001. Det tidigare högsta junivärdet på 2,8 meter noterades 2008 och 2010. Vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 2,7 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund juni 2017.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund juni 2017. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna juni 2017.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna juni 2017. Förstora Bild