Juni 2011 - Badtemperaturer på gång

Perioder med sommarvarm luft berörde Sverige och vattentemperaturerna steg. Ett lågtryck som passerade den 23 gav snabba vattenståndsvariationer i söder annars höll det sig mestadels kring medelvärdet. Flera lågtryckspassager gav perioder med höga vågor.

Redan under de första dagarna i juni började sommarvarm luft att strömma in över främst södra Sverige och vattentemperaturen närmast kusterna steg markant.

Uppvärmningen var särskilt påtaglig längs västkusten och i Öresund, där ytvattnet bara på några dagar ökade till 16-17°, vilket är 2-3 grader varmare än normalt. Täta moln och kraftigt regn från Nordsjön medförde sedan i stort sett oförändrade temperaturer i Kattegatt och Skagerrak under resterande tre juniveckor.

Även Östersjön fick ta del av varmluften men temperaturerna till sjöss ökade här i en betydligt långsammare takt. Temperaturmönstret på ytvattenkartorna den 9 och 13 med de högsta värdena på den baltiska sidan visar tydligt att varmluften under denna period kom från sydost. I mitten av juni suddades skillnaderna mellan sydöstra Östersjön och Ålands hav ut alltmer i samband med ökande vind och omblandning av det översta skiktet av vattenmassan.

Längre norrut var det fortfarande ’is-kallt’ med endast 3° i centrala delen av norra Bottenviken. Motsvarande kalla område i norra Bottenhavet höll i månadens början en temperatur strax under 5°. Den varma luften påverkade även Norrlandskusten så att det ytvattnet vid månadens mitt hade ökat till cirka 15° i Haparanda yttre skärgård.

Vattentemperaturerna fortsatte att stiga längs samtliga kuststräckor under andra hälften av juni. De sista 2-3 dygnens närmast tropiska värme i södra Sverige påverkade badtemperaturerna i innerskärgårdarna markant. Dessa detaljer framgår dock inte av den förhållandevis grova skalan på SMHIs ytvattentempkarta.
.

Ytvattentemperatur i kustvatten juni 2011

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juni 2011
Ytvattentemperatur i havet 15 juni. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 juni 2011
Ytvattentemperatur i havet 30 juni. Förstora Bild

Snabba förlopp i samband med lågtryckspassage

I början av månaden var vattenstånden kring medel i södra Sverige och något över i norr. Ett högtryck växte sedan in över södra Sverige vilket sänkte nivåerna på västkusten. Månadens lägsta vattenstånd -33 cm mättes upp i Kungsvik den 4. Samtidigt hade Göteborg -27 cm.

Den 12 var det nordliga vindar över Bottenviken och vattenståndet sjönk. Kalix registrerade då sitt månadslägsta till -21 och Ratan -18 cm. Den 21 berörde ett lågtryck norra Sverige och sydliga vindar pressade upp vattnet i Bottenviken, Kalix noterade då + 47 cm. Skåne berördes av ett lågtryck natten mot den 23 och i Skanör steg då vattenståndet till +47 varav 25 cm var under 20 minuter.
 
Lågtrycket rörde sig sedan åt nordost. Norr om lågtrycket längs Svealands kusten var det en kraftig vind från ost och söder därom blåste det i stället från sydväst. Detta fick till följd att vattnet längs Götalands ostkust snabbt steg för att sedan sjunka lika fort. I samband med detta registrerade Kungsholmsfort +29 och Stockholm + 46 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i juni 2011

Höga vågor

Juni började med svaga vindar och våghöjderna till sjöss höll sig i allmänhet väl under en meter, oftast under 0,5 m.

Den 13 utvecklades ett ganska intensivt lågtryck över Bottenhavet. Det rörde sig sakta åt nordost in över Finland.

I samband med lågtrycket ökade nordvindarna på den svenska sidan till kulingstyrka och blev kortvarigt också mycket byiga. Våghöjden nere i Gävlebukten ökade snabbt till 2,5-3 m enligt den våghöjdsmodell som SMHI driver.

Mätplatsen vid Finngrundet visade 1,7 m signifikant* och 2,7 m i maximal våghöjd.

Den 23 bildades ytterligare ett lågtryck över mellersta Östersjön längs en markant front med utbredda åskväder. Även detta lågtryck tog en bana norrut förbi Skärgårdshavet under fördjupning och vindstyrkorna låg allmänt kring 20 m/s i medelvind.

Grov sjö med upp till 4 m våghöjd berörde i tur och ordning Östersjöns södra delar, farvattnen öster om Gotland samt Finska vikens yttre delar. Bojen vid Huvudskär registrerade då 2,7 m signifikant och 4,3 i maximal våghöjd. Den 24 avtog vinden hastigt.

Västkusten berördes av flera lågtryck och vid tre tillfällen nådde den signifikanta våghöjden upp över 2,7 m. De högsta vågorna registrerades den 15 i samband med sydvästlig kuling.

Vågbojen vid Väderöarna visade då 3,3 m signifikant och 5,1 m i maximal våghöjd.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.