Juni 2011 - Höga vattenflöden i södra Lapplandsfjällen

I södra Lapplands fjälltrakter var vattenflödena höga i många vattendrag under månadens första hälft. I delar av Svealand och sydöstra Norrland var vattenflödena istället under de normala för juni månad.

Vattenföring

I början av juni pågick fortfarande snösmältning i landets norra fjälltrakter. Snösmältning i kombination med regn ledde till höga flöden i många vattendrag i de södra Lapplandsfjällen. Återkomsttiderna på flödena var upp till 20 år.
 
I västra Götaland har flödena i vissa vattendrag varit över de normala för juni. I delar av Svealand och sydöstra Norrland var vattenflödena istället under de normala. Övriga delar av landet hade vattenflöden nära de normala för årstiden.

Vattenföring vid 20 mätstationer

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar juni 2011

Markvatten

I större delen av landet var markvattenhalten nära den normala för juni. Markvattenhalten var lägre än den normala i nordöstra Norrland samt i delar av östra Svealand och östra Götaland. Högre markvattenhalt än den normala återfanns i delar av södra Norrland, Dalsland och Västergötland.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har sjunkit sedan i maj i allmänhet med 10 – 40 cm vilket är normalt för årstiden. I de östra delarna av Svealand och Götaland har nivåerna sjunkit något mer än i övriga delar av landet.

I delar av östra Götaland och Svealand samt i de nordöstra delarna av Norrland var grundvattennivåerna under de normala för årstiden. I övriga delar av landet var nivåerna normala eller över de normala.
Grundvattensituationen är god i stora delar av landet. I de områden där nivåerna är låga kan dock de som har grävda brunnar få problem med vattentillgången senare under sommaren.

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 15 juni 2011
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juni 2011 Förstora Bild
Grundvattennivån 15 juni 2011 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 juni 2011 enligt SGU Förstora Bild