April 2018 - Låga vattenstånd

Månaden inleddes med vattenstånd under det normala på samtliga platser och mot slutet av månaden var det mer normalt. På västkusten observerades våghöjder på över 3 meter vid två tillfällen. Perioder med mild luft och blåst gjorde att istäcket i norr började ruttna och bröts upp allt mer under månaden.

Isavsmältningen tog fart från mitten av april

Det kalla vädret i slutet av mars fortsatte in i början av april och isläget höll sig ganska oförändrat till att börja med. Ett djupt lågtryck drog dock den 2-3 norrut över Baltikum och Finland och istäcket revs upp i Rigabukten och Finska viken, samt minskade i omfattning i Bottenhavet.

Några dagar in i april började mildare luft att trycka på över södra Sverige. Isen i skärgårdarna upp till södra Bottenhavet samt i de stora sjöarna mjuknade och började ruttna.

Kring den 10 fick vi åter en kall period med ett högtryck centralt över Sverige. Därmed lade sig nyis nattetid på delar av Bottenhavet, men nyisen upplöstes snabbt på dagarna med solens hjälp.

Från mitten av månaden inleddes en mycket varm period i landet och vi fick en allt snabbare isavsmältning.  Den 20 var i stort sett all is borta i södra Sveriges farvatten upp till Ålands hav samt till sjöss i Bottenhavet. Några dagar senare var även skärgårdsisen i södra Bottenhavet borta.

I slutet av månaden blev det periodvis lite kallare väder igen. Kalla nätter bromsade isavsmältningen i norr, medan all is försvann i Finska viken och längs finska Bottenhavskusten. Isen i norra Kvarken och södra Bottenviken bröts upp alltmer och drev åt nordost, samt skärgårdsisen i Bottenviken började ruttna.

Ytvattentemperaturen steg i de isfria områdena under månaden och var i slutet av april i centrala Bottenhavet 2-4 grader, i Östersjön 4-6 grader och i Västerhavet 6-8 grader. Den sedvanliga snabba uppvärmningen under våren närmast kusterna, gjorde dock att vid baltiska kusten noterades över 10 grader och i de danska vattnen 8-10 grader.

Inga nya temperaturrekord för längre mätserier noterades under månaden.  

Ytvattentemperatur i kustvatten april 2018 (75 kB, pdf)

 Is och ytvattentemperatur i havet 30 april 2018.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 30 april 2018. Förstora Bild
 Is och ytvattentemperatur i havet 15 april 2018.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 15 april 2018. Förstora Bild

Vattenstånd

April inleddes med vattenstånd som var cirka 30 cm under det normala i de östra farvattnen och i de västra var de omkring 10 cm under det normala. Månadsmedlen blev under det normala på samtliga platser längs Sveriges kust.

Den 2 april rörde sig ett lågtryck upp över Finland och på Bottenhavet var det en nordostlig vind som pressade vattnet åt sydväst. I Kalix sjönk vattenståndet till -65 cm och i Spikarna till -47 cm.

Den 5-6 passerade ett lågtryckssystem mellersta Sverige och längs västkusten var det en väst till nordvästlig vind som pressade vattnet in mot kusten. Månadens högsta vattenstånd observerades i Viken med +54 cm. Göteborg hade +39 cm och Kungsvik +37 cm.  På Östersjön var det en sydvästlig vind som pressade vattnet åt nordost och månadens lägsta vattenstånd observerades i Skanör med -73 cm.

Vattenståndet i Skanör och Viken 5-6 april 2018.
Vattenståndet i Skanör och Viken 5-6 april 2018. Förstora Bild

Sedan var det en period med vindar mestadels från nordost till sydost och vattenstånden höll sig under det normala fram till mitten av månaden.

Under andra halvan av månaden berördes Sverige av flera lågtryck med sydvästliga vindar som följd och vattenståndet i de östra farvattnen började stiga. I Bottenviken och Bottenhavet närmade sig vattenståndet det normala mot slutet av månaden.

Det högsta vattenståndet under månaden i Kalix blev 0 cm. För att hitta ett år med lägre maxvärde för Kalix och april får man gå tillbaka till 1998 då månadsmax var -9 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i april 2018 (139 kB, pdf)

Höga vågor

April månad blev ganska normal med avseende på vågor, 2-3 tillfällen med signifikanta våghöjder* på upp mot 3 meter följt av lugnare perioder.

Den 2 rörde sig ett lågtryck upp över Finland och på Östersjön var det en nordlig vind på 15 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 2,6 meter.

Den 6 passerade ett lågtryckssystem mellersta Sverige. Längs västkusten var det en västlig vind på 17 m/s. Vid Brofjorden observerades en signifikant våghöjd på 3,2 meter och vid Väderöarna 2,9 meter. På Östersjön var det en västlig vind på 14 m/s och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 2,5 meter.

Den 24 rörde sig ett lågtryck upp längs Norska havet. På västkusten var det en västlig vind på 17 m/s. Månadens högsta signifikanta våghöjd 3,4 meter observerades då vid Brofjorden. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 2,8 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna april 2018.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna april 2018. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund april 2018.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund april 2018. Förstora Bild