Mars 2010 - Våren kom i små steg

Efter den långa och kalla vintern kom våren till södra Sverige oväntat beskedligt. Till en början märktes den främst genom att det blev plusgrader på dagarna, medan nätterna fortfarande var kalla. Sedan månadens mitt passerats blev dock även nätterna ofta milda, vilket satte fart på snösmältningen i söder. På många håll i norra Norrland skedde däremot en fortsatt tillväxt av snötäcket. Solskenstiden var över den normala vid samtliga stationer, men långt från rekordvärdena.

Temperatur och nederbörd

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, snötillgång och grundvatten

Rester av Xynthia passerade

Rester av lågtrycket Xynthia, som drabbat Västeuropa i slutet av februari, passerade åt nordost över södra Sverige den 1 mars. Detta gav snö och blåst som orsakade en hel del problem i trafiken. Samtidigt låg ett annat snöfallsområde nästan stilla över nordöstra Norrland. Där fortsatte det att snöa även under dagen den 2. Snöbyar berörde då Östersjölandskapen i samband med hårda nordvästvindar.

En högtrycksrygg växte in efterhand, men snöbyarna över Östersjön levde kvar ytterligare några dygn. I övrigt var det klart på många håll och därmed kalla nätter. Den 4 hade Gielas -34.2°, vilket även blev månadens lägsta temperatur i landet.

Äntligen blidväder

Ett separat högtryckscentrum bildades över södra Sverige, där ytterligare några riktigt kalla nätter följde. Idre-Storbo och Särna i Dalarna hade -33.9° respektive -33.6° den 5. Hällum i Västergötland noterade -26° den 6.

Norr om högtrycket sipprade det in mildare luft. De stationer i mellersta delen av Sverige, som haft minusgrader oavbrutet sedan Lucia, fick den 5-7 äntligen blidväder.
Ett djupt lågtryck passerade på Ishavet den 7 med åtföljande kraftiga och milda västvindar över norra Sverige. I Norrlandsfjällen förekom täta byar av snö och regn.
Den 8 slog de milda vindarna igenom även längre söderut i landet, varvid temperaturen i Hudiksvall nådde nästan +10°.

I gränsområdet till lite kallare luft i norr bildades ett par lågtryck och snöfallsområden, som den 9-10 berörde framför allt mellersta Norrland. Under dessa två dygn ökade snödjupet i Jäckvik med nästan tre decimeter. Natten till den 10 blåste det 39 m/s vid Stekenjokk, vilket är den högsta medelvind som noterats vid en fjällstation i Sverige i mars månad.

Snödjupskarta för 15 mars 2010
Snödjup, 15 mars 2010 Förstora Bild
Snödjupskarta för 31 mars 2010
Snödjup, 31 mars 2010 Förstora Bild

Kalluft strömmar söderut

Den 11 satte sig kalluften i rörelse söderut och hade nästa dag nått ner över hela landet. Nattetid var det åtskilliga minusgrader långt nere i Sydsverige, vilket bidrog till att snösmältningen fick ett långsamt förlopp.

Natten till den 16 var det -34.0° i Vittangi i Lappland och Horn i Östergötland hade -17°. Sedan några mindre snöfallsområden passerat gav en svag högtrycksrygg soligt väder på många håll den 17.

Vårvindar med mildare nätter

Nu började lite varmare luft ta sig in över södra Sverige, där natten till den 18 blev mild. I gränsområdet till den fortfarande kalla luften i norr bildades ett snöfallsområde som gav 1-2 dm nysnö på sina håll i södra och mellersta Lappland. Den 19 bildades ett nytt snöfallsområde över norra Sverige, och ett regnväder passerade snabbt över den södra delen av landet.

Den 20 blåste milda västvindar över södra Sverige med 11-12 plusgrader ända upp till Hälsingland. I kombination med de milda nätterna sjönk snötäcket ihop alltmer och barmark bildades på flera håll i sydligaste Götaland.

Kalluften slår åter tillbaka

Denna kanske första egentliga vårpust blev dock inte långvarig. Redan den 21 strömmade den kallare luften i norr ner över praktiskt taget hela landet. Nederbörden på tillhörande kallfront föll mest i form av snö. Från norra Svealand rapporterades 1-2 dm nysnö, bland annat från Avesta som dagen innan varit en av de varmaste platserna i landet.

Ett ganska djupt lågtryck på Ishavet medförde kraftiga nordvästvindar med snöbyar i fjällen den 22. I övrigt gav en svag högtrycksrygg rätt soligt väder på många håll i landet. Redan natten till den 23 kom dock ett nederbördsområde in västerifrån. Det berörde senare under dagen Götaland, Svealand och sydligaste Norrland med regn i de södra landskapen och snöfall i de norra.

Karta med soltimmar under mars 2010
Antal soltimmar i mars 2010 Förstora Bild
Medelmolninghet under mars 2010
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under mars 2010 Förstora Bild

Rekordvärme i Lund men även åska

En högtrycksrygg passerade den 24 med i stort sett uppehåll i landet. I samband med klart väder sjönk temperaturen till -31° i Hemavan. Följande dygn utbredde sig ordentligt varm luft över Götaland söderifrån. Framför varmluften bildades ett snöfallsområde över södra Norrland.
 
Fram till morgonen den 26 hade det gett ca 1 dm nysnö i Ångermanland och sydligaste Lappland. Vårvärmen över Sydsverige kulminerade fredagen den 26 med 19.3° i Lund, vilket är den högsta uppmätta marstemperaturen sedan mätningar inleddes där 1753.

En kallfront passerade Götaland följande dag med ett för årstiden ovanligt omfattande åskväder. Det rapporterades minst åtta bränder orsakade av blixtnedslag.

Över Norrland förstärktes ett snöfall, som till morgonen den 28 gav 2 dm nysnö i bland annat Murjek i Lappland och Talljärv i Norrbotten. Under månadens avslutande dygn fortsatte det lågtrycksbetonade vädret med regn i söder och snö i norr.

Den 30 hade Piteå det största snödjupet sedan 1981 med 94 cm och Luleå det största sedan 1988 med 102 cm. Samtidigt medförde vårfloden i söder att medelstora vattendrag i östra Götaland nådde mycket höga flöden.