Mars 2010 - Vattenföring, snötillgång och grundvatten

Snösmältning i Götaland genererade höga flöden i vattendragen. Även östra Svealand och sydöstra Norrland har haft flöden över det normala för månaden. I mitten av mars var fortfarande hela Sverige snötäckt med undantag av delar av Skåne.

Vattenföring

Snösmältning i Götaland genererade höga flöden i vattendragen. Även östra Svealand och sydöstra Norrland har haft flöden över det normala för månaden.

På vissa platser har snösmältningen kulminerat och vattenföringen har en sjunkande trend medan den ökar i vissa vattendrag. I norra Norrland samt västra Svealand har vattenföringen varit kring månadsmedel.

Snötillgång

I mitten av mars var fortfarande hela Sverige snötäckt med undantag av delar av Skåne. I övriga delar av Götaland och i sydöstra Svealand låg drygt tre gånger mer snö än normalt för månaden.

Mer snö än normalt låg även över södra Norrlands kustland.
Däremot hade nordvästra Svealand och större delen av Norrland mindre snö än normalt med som minst ner emot hälften av normalt.

Grundvatten

Grundvattennivåerna har sedan februari i allmänhet stigit med 10-30 cm i Götaland medan de i Svealand och Norrland har sjunkit med 5-30 cm. Förändringarna är normala för årstiden.

Södra och västra Götaland samt västra delarna av norra Norrland hade nivåer mycket under de normala för årstiden. De inre och nordvästra delarna av Götaland, större delen av Svealand och de östra delarna av norra Norrland hade nivåer under de normala. Östra delarna av södra och mellersta Norrland dominerades av nivåer över de normala.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 mars 2010
Snöns beräknade vattenvärde, 15 mars Förstora Bild
Grundvattennivån 15 mars 2010 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 mars 2010 enligt SGU Förstora Bild