Mars 2010 - Vattenstånd och vågor

Det högtrycksbetonade vintervädret dominerade mars förs­ta hälft, trots en intensiv lågtryckspassage 1-4 mars. Vinterväder brukar inte orsaka så värst höga vågor, och så var fallet även under största delen av mars.

Små vattenståndsvariationer

Det högtrycksbetonade vintervädret dominerade mars förs­ta hälft, trots en intensiv lågtryckspassage 1-4 mars. Havsvattenståndet höll sig således under medel under i stort sett hela den första halvan av månaden. Det lägsta uppmätta vattenståndet var -59 cm i Kalix den 4 i samband med ovan nämnda lågtryck.

Runt mitten av månaden kom ett omslag till ett mer lågtrycksbaserat väder, och havsvattenståndet kröp uppåt vid alla stationer. Tittar man på dygnsmedelvärden för vattenstånden i mars ser man tydligt detta omslag, då samtliga SMHIs mätstationer innan den 17 hade negativa dygnsmedelvärden. Resten av månaden har de allra flesta stationerna istället dygnsmedelvärden på plussidan.

Månadens högsta vattenstånd noterades i Kungsvik den 20 då västvindar i kombination med tidvatten fick upp havsytan till 38 cm över medelvattenstånd.

Måttliga våghöjder

Vinterväder brukar inte orsaka så värst höga vågor, och så var fallet även under största delen av mars. Men i samband med friska vindar bakom ett passerande lågtryck den 2 lyckades ändå bojen i Södra Östersjön notera 3.8 m signifikant våghöjd*. I övrigt låg de högsta noteringarna kring 2 m tills det blåste upp igen den 28. Våghöjden gick då kortvarigt upp till 3.6 m.

På grund av isläget var övriga vågbojar i Östersjön upptagna på årlig service, men SMHIs vågmodell SWAN visar att den signifikanta våghöjden inte gick över 2 m i någon annan bassäng vid något av dessa två tillfällen.