Maj 2023 - Kraftig vårflod i Torneälven och torrt i södra Sverige

Vårfloden blev kraftig i nordligaste delen av landet med höga flöden och översvämningar. I Torneälven och biflödet Muonioälven var flödena extremt höga och jämförbara med den tidigare rekordvårfloden 1968. I södra Sverige var vattenflödena istället under eller mycket under det normala.

.