April 2011 - Snösmältning i Svealand och Norrland

Under månaden har mycket snö smält, vilket lett till ökade flöden i vattendragen. I norra Götaland, Svealand samt södra och nordöstra Norrland har vattenflödena varit högre än normalt för april månad.

Vattenföring

Månaden har dominerats av snösmältning, som successivt skett allt längre norrut i landet. Snösmältningen har lett till ökade flöden i vattendragen. I norra Götaland, hela Svealand, samt södra och nordöstra Norrland har flödena under delar av månaden varit högre än de normala.

I början och mitten av månaden var flödena höga* i många små och medelstora vattendrag i Svealand och södra Norrland. I södra Götaland och nordvästra Norrland har vattenflödena varit omkring de normala för april månad.

*Definitionen på ett högt flöde är att det är högre än MHQ (medelvärde av varje års högsta dygnsmedelvattenföring)
 

Vattenföring vid 20 mätstationer

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar april 2011

Snötillgången

De höga lufttemperaturerna har lett till att snösmältningen har skett snabbt och kommit tidigare än normalt. I mitten av april fanns det snö kvar i nordvästra Svealand samt i nästan hela Norrland. I Norrlandsfjällen var snöns vattenvärde ungefär normalt för april månad. I övriga snötäckta delar av landet var snöns vattenvärde mindre än normalt.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har sedan mars i allmänhet stigit med 10–80 cm i landet. I Skåne och Blekinge samt södra delen av Norrbottens län har nivåerna sjunkit 5-40 cm.

Nivåer över eller nära de normala för årstiden dominerade för närvarande i Sverige. Sydvästra Norrland, västra Svealand och nordvästligaste delen av Götaland hade nivåer mycket över de normala. Nivåer under de normala registrerades i östra Skåne och nordöstra Norrland.
 

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 april 2011
Karta över snöns beräknade vattenvärde, 15 april 2011 Förstora Bild
Grundvattennivån 15 april 2011 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 april 2011 enligt SGU Förstora Bild