Januari 2006 - Snö i hela landet men milt i norr

Högtryck dominerade väderkartorna under större delen av månaden, speciellt i södra Sverige. Norr om högtrycken förde västliga vindar in portioner med mild luft vid flera tillfällen. I Nikkaluokta sattes därvid ett nytt rekord den 26 med 8.6° och den 31 var det Särnas tur med 9.1°. Månadens värsta snöoväder utvecklades när rysk kalluft mötte atlantisk mildluft den 18-21. Månaden blev relativt sett mycket mild i norr men kall och tämligen snörik i Götaland. Medellufttrycket blev hela 1028 hPa i Ronneby och man får där gå tillbaka till februari 1959 för att finna ett högre värde.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Högtryck med dimmoln

Hela landet var snötäckt när det nya året ringdes in och dessutom snöade det på många håll under nyårsdagen. Påföljande dag berörde snöfallet Norrlands kusttrakter innan det drog bort åt nordost.

Därefter växte ett högtryck sig allt starkare och dimmoln förekom på många håll. I bl a Stockholm och Nyköping lättade dimmolnen tillfälligt den 3 och snabbt fallande temperaturer frambringade rikligt med iskristaller, som åstadkom osedvanligt praktfulla halofenomen.

När högtryckets centrum befann sig över mellersta Skandinavien bildades en del snöbyar över Östersjön som, framför allt den 5, gav någon eller några cm nysnö i delar av östra Götaland.

Sedan föll ingen nämnvärd nederbörd i landet den 6-9 men dimmolnen låg oftast täta. Där dessa skingrades föll temperaturen snabbt och i det vindsvaga vädret rann kalluften ner i dalgångarna. Luften högre upp var relativt mild, speciellt i västra Norrland.
 
Exempelvis hade Hemavan -20° kl 19 den 6 samtidigt som det var +0.4° på den intilliggande toppen Skorvfjället 318 m högre upp.

Rikligt med regn vid västkusten

Ett mycket omfattande lågtryck med centrum nära Island medförde fallande lufttryck och ökande sydvästlig vind i hela landet den 9. Dagen därpå nådde ett splittrat nederbördsområde landets västra delar.

Vid västkusten föll lokalt stora mängder, mest som regn. På ett par dygn fick Nödinge nära Kungälv hela 57 mm och Göteborg 40-45 mm. I Halland uppmättes allmänt 20-35 mm.

Snön regnade därmed bort och efter ytterligare ett par milda dygn med västvindar var det barmark i nästan hela västra Götaland och sydvästra Svealand, där temperaturen i Arvika och Karlstad gick upp till 6° den 12.

Ett mycket djupt lågtryck nådde nordligaste Skandinavien tidigare samma dag. I fjällen nådde vinden stormstyrka och som exempel hade Stora Sjöfallet som mest 29 m/s i medelvind.

Även öster om fjällen förekom storm i vindbyarna. Därefter ökade åter högtrycksinflytandet söderifrån och det rådde i stort sett uppehåll den 12-15.

Medelmolninghet under januari 2006
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under januari 2006 Förstora Bild
Karta med soltimmar under januari 2006
Antal soltimmar i januari 2006 Förstora Bild

Snöoväder, köldknäpp i norr

Den 16 började det snöa i nordöstra Norrland när mycket kall luft från norra Ryssland långsamt rörde sig västerut.

Samtidigt fanns mycket mild luft över Brittiska öarna som närmade sig landets västra delar, varvid temperaturkontrasterna skärptes och snöandet efterhand blev kraftigare.

Ryssluften trängde först in över norra Norrland där det uppmättes temperaturer på 30-40 minusgrader i Norrbotten och Lappland den 19-21. Månadens lägsta temperatur noterades i Vajmat nära Jokkmokk med -40.6° den 20.

Kvikkjokk och Övertorneå var inte långt efter med -38°. Förfrysningsrisken var stor då det samtidigt blåste en frisk eller hård ostlig vind.

Samtidigt med denna köldknäpp i norr kulminerade snöovädret i södra och mellersta Sverige och den 19-21 föll allmänt 1-2 dm i samband med mycket hårda sydostliga till ostliga vindar.

I de södra fjällen blåste det storm och vindbyarna nådde hela 42 m/s på Sylarna den 20. Mest nederbörd den 19-21 uppmättes i Hudiksvall med 36 mm.

Snödjupet ökade till 65-80 cm på en del håll i de östra delarna av Hälsingland, Medelpad och Ångermanland.

Högt lufttryck, senare rekordmilt

Den svåra kylan i norr lindrades från den 22, medan det i stället blev ett par riktigt kalla dygn i södra Sverige, där flygplatserna i Jönköping och Kalmar hade -23° den 22 respektive den 23.

Lufttrycket var åter mycket högt i sydöstra Sverige och på morgonen den 23 uppmättes 1048.4 hPa i Ronneby, det högsta lufttrycket där sedan den 14 februari 1994 då det var uppe i 1049.3 hPa.

Kylan och högtrycket försköts ner mot östra Europa, men fortsatte att utöva ett visst inflytande i landets södra delar.
 
I norr däremot blev det nu fritt fram för västvinden och mycket milt för årstiden, när flera djupa lågtryck rörde sig österut på nordliga banor över Ishavet och Barents hav.

När ett av dessa passerade åt sydost över Kolahalvön den 26 gav kombinationen mild Atlantluft och föhneffekt ett nytt rekord i Nikkaluokta med 8.6°, tre tiondelar mer än det gamla rekordet från 1956.

Från den 26 blev det soligt och vårlikt i stora delar av mellersta och senare även södra Sverige.
 
Den 31 noterades nytt rekord i Särna med 9.1° (8.5°, 1973), medan Kalmar med 11.3° bara var 0.3° från fjolårets rekord. I västra Jämtland blev det en mycket blöt avslutning på månaden och Digernäset vid Kallsjön fick 97 mm, mest som regn, den 29-31.

Snödjupskarta för 15 januari 2006
Snödjupskarta för 15 januari 2006 Förstora Bild
Snödjupskarta för 31 januari 2006
Snödjupskarta för 31 januari 2006 Förstora Bild