Januari 2006 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Vattenföringen var låg men för årstiden normal och hela landet snötäckt. Även denna månad återfanns i Blekinge grundvattennivåer mycket under de normala.

Vattenstånd

I vattendragen i norra Sverige har vattenföringen under januari varit låg men för årstiden normal. Även i södra Sverige har vattenföringen varit låg men här lägre än den normala för årstiden.
 
I de västra och sydligaste vattendragen blev det en tillfällig ökning i mitten av månaden på grund relativt hög nederbörd och med bidrag från snösmältning.

Snötillgången

Hela landet var nu snötäckt. Den senaste veckans bitvis rikliga nederbörd i form av snö ledde till att snömängderna i södra Sverige var större än det normala för årstiden. Lokalt var snötäcket mycket över det normala.

För norra och mellersta Sverige var snömängderna fortfarande under de normala, dock med lokalt mer rikliga förekomster av snö.

Grundvattennivån

I de nordvästra delarna av Götaland samt i Norrlands nordvästra del var nivåerna över de normala. I övriga Norrland, i västra Svealand samt i de nordöstra, centrala och sydliga delarna av Götaland var nivåerna normala.

I större delen av Svealand förutom i dess västligaste delar samt i östra Skåne var nivåerna under de normala. Även denna månad återfanns i Blekinge nivåer mycket under de normala.

Grundvattennivån 15 januari 2006 enligt SGU
Grundvattennivåer januari 2006 enligt SGU. Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 22 januari 2006
Snötäckets beräknade vattenvärde 22 januari 2006 Förstora Bild