Januari 2006 - Is och temperatur i havet

Inledningsvis rådde mycket milt väder för årstiden men vid månadens slut var vattentemperaturerna nära de normala med isbildning och istillväxt.

Lindriga isförhållanden men vattentemperaturen till slut nära normal

Inledningsvis rådde mycket milt väder för årstiden, men efter trettondagshelgen skedde tillfällig istillväxt i norra Bottenviken samt i kustnära delar av Bottenhavet.

En kallfront avancerade in från Ryssland och Finland i mitten av månaden och kalluften nådde efter ett par dagar även södra Sverige. Efterföljande högtryck gav periodvis klart och kallt väder.

Tunn is bildades därmed på Skärgårdshavet, i Stockholms skärgård, på Mälaren och i norra Vänern samt längs polska och tyska Östersjökusten. Avkylningen av ytvattnet i Östersjön och på Bottniska viken sköt fart i slutet av månaden.

Vid månadens slut var vattentemperaturerna nära de normala med isbildning och istillväxt även till sjöss i norra Kvarken och norra Bottenviken.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 januari 2006
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 januari 2006 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 januari 2006
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 januari 2006 Förstora Bild