September 2021 - Extremt många tropiska cykloner på Atlanten

September 2021 bjöd på extremt hög aktivitet av tropiska cykloner på Atlanten med inte mindre än nio stycken. Havsisen i Arktis nådde sitt årliga säsongsminimum i mitten av månaden. Isutbredningen var då den förhållandevis största sedan 2014. Kring Antarktis var säsongsmaximumet istället ovanligt tidigt. Sydöstra Frankrike drabbades av skyfallsregn som gav 244 mm på tre timmar.

Global temperaturanomali (vänster bild) i september 2021 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020.
Global temperaturanomali (vänster bild) i september 2021 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var september 2021 globalt sett den näst varmaste septembermånaden efter 2020. Skillnaden gentemot 2020 liksom 2016 och 2019 var dock liten och alla fyra åren ligger inom 0,08° marginal.

Andra beräkningsinstitut kan komma att ha en något annorlunda rangordning av månaden.

Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till september 2021 jämfört med medelvärdet för 1991-2020.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till september 2021 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive septembermånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Varmt i väster, kyligt i öster

Större delen av Västeuropa hade en varm höstmånad. Storbritannien hade sin näst varmaste septembermånad som observerats från 1884 och framåt. I Frankrike var detta den sjätte varmaste septembermånaden som observerats sedan år 1900 medan det i Holland var den sjunde varmaste sedan 1901. Det var inte bara varmt på många håll i Centraleuropa utan även torrt. Österrike hade sin torraste septembermånad sedan 1975. I Tyskland räcker det med att gå tillbaka till 2006 för att finna en torrare upplaga.

Månadens varmaste dagar blev den 5 och den 7 september. Den 5 september uppmätte Santarem i Portugal 39,8° vilket blev månadens högsta. Grannlandet Spanien hade som högst 39,2° denna dag vilket uppmättes i Morón de la Frontera. Två dagar senare noterades 39,3° i spanska Loja.

Nytt septemberrekord för Norge den 8 september

Under månadens första trimester noterades ovanligt höga temperaturer i Norge. Den 2 september noterade Oksøy fyr för första gången sedan mätningarna inleddes där 1864 en högsommardag i september då temperaturen nådde 25,9°. Det tidigare septemberrekordet var 23,3° från 1884. Varmast i landet den 2 september var det i Landvik där temperaturen kom upp i hela 28,3° vilket var nära det norska septemberrekordet. Än varmare blev det den 8 och Drammen noterade då 28,6° vilket innebar nytt norskt septemberrekord. Det gamla rekordet på 28,5° var från 1991, 1958 och 1906. Noterbart var att maximitemperaturen i Norge blev högre i september än i augusti, något som från 1957 och framåt bara skett 2016. 

Även i Irland och Skottland bjöds det på ovanligt varmt väder den 7-8 september. Den 7 september hade Irland sin högsta septembertemperatur sedan 1906 medan man i Skottland hade motsvarande dagen därpå. I Wales rapporterade man den 8 sin första tropiska natt i september då temperaturen i Aberporth inte sjönk lägre än 20,5°.

I Frankrike noterades extremt höga minimi- och maximitemperaturer den 7 september. Samma dag sjönk temperaturen i Socoa vid den baskiska kusten inte under 26,3°. Detta är med marginal ett nytt absolutrekord för stationen. Det tidigare rekordet för högsta minimitemperatur var 25,1° från juli 2016. För några stationer i nordvästra Frankrike noterades lokalt nya septemberrekord, bland annat på ön Groix (startår 1921) där det gamla värmerekordet från 1929 fick stryka på foten.

I Osteuropa var det däremot en kylig månad liksom i ett område på Iberiska halvön. För Europa som helhet var detta den kyligaste septembermånaden sedan 2013. Även i september uppmättes månadens lägsta temperatur uppe på höjden. Capanna Margherita (4560 möh) i Italien hade -12,8° den 19 september. På lägre höjder var det däremot som kallast i Folldal-Fredheim i Norge med -8,6° och det redan den 4 september. Nästan lika kallt var det den 21 september i Kepino i Ryssland där man uppmätte -8,2°.

Två kraftiga skyfallsregn i Frankrike

Frankrike drabbades under månaden av två kraftiga skyfall. Det första gav 130 mm, varav 129 mm på tre timmar, i Agen den 8 september. Knappt en vecka senare, närmare bestämt den 14:e, föll mer än dubbla mängden i Saint-Denosy. På ett dygn fick man då 276 mm. Inom loppet av en tretimmarsperiod föll hela 244 mm. Det franska rekordet för största regnmängd under tre timmar är 253 mm och från Montpellier 2014. I början av oktober kom än större mängder regn att falla över södra Frankrike men främst i norra Italien, mer om detta i oktoberkrönikan.

Ostadigt väder var det även på Island där Akureyri på öns nordsida fick dubbelt så mycket regn som normalt, avser 1991-2020. Till följd av det ostadiga vädret noterade Reykjavik sin solfattigaste septembermånad sedan 1943. Där fick man 53 soltimmar. Normalt får man 118 soltimmar i september.

Medellufttryck i Europa i september 2021. Illustration SMHI
Medellufttryck i Europa i september 2021. Illustration SMHI Förstora Bild

I samband med ett lågtryck över norra Skandinavien föll lokalt snö i både Sverige och Finland den 14 september. Vaala Pelso i mellersta Finland uppmätte på morgonen den 15:e ett snödjup på 3 cm. Detta var det tidigaste datumet som snö observerats där. Snödjupsmätningar från Vaala Pelso finns från 1959 och framåt.

Nordamerika - Högtryck för tropiska cykloner

I bland annat Alaska, Florida och Kaliforniens kustområden var det förhållandevis normala temperaturer eller lite under normalt. I resten av Nordamerika blev den första höstmånaden varm eller mycket varm. Månadens högsta temperatur stod Death Valley för som den 7 september uppmätte 50,0°. Vid den nyupprättade stationen Badwater Basin (-86 möh) inte långt från Death Valley noterades den 9 en minimitemperatur på 38,9°. Detta är enligt klimatologen Maximiliano Herrera den högsta kända minimitemperaturen som observerats på jorden i september. Badwater Basin är för övrigt den lägsta punkten i hela USA och befinner sig 86 meter under havsytans nivå. Det varma vädret gjorde sig även gällande i den amerikanska Mellanvästern där lokala månadsrekord slogs. I Cheyenne (startår 1915) i delstaten Wyoming var fredagen den 10 september rekordvarm med 35,6°. Det tidigare septemberrekordet på 35,0° där var från 2019.

Ovanligt många namngivna tropiska cykloner i september

För Nordamerikas del rådde en extremt hög aktivitet av tropiska stormar på Atlanten. Hela nio stormar hann bildas under månaden. Rekordet på tio namngivna stormar för en septembermånad sattes så sent som i fjol. Av de nio som bildades i september i år var Sam kraftigast och nådde kategori 4 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan. Mer om Sam i oktoberkrönikan.

Från slutet av maj fram till utgången av september har hela 20 tropiska stormar namngivits på Atlanten. Med två månader kvar av den officiella säsongen är årets orkansäsong, ihop med 1933, redan den tredje mest aktiva som observerats på Atlanten. Flest antal tropiska stormar bildades under 2020 (30 stycken) och 2005 (28 stycken). Statistik över tropiska stormar och orkaner på Atlanten finns att tillgå från 1851 och framåt. 

Resterna av den gamla tropiska orkanen Ida, som i slutet av augusti drog in över Louisiana, rörde sig i början av september åt nordost över östra USA där det på sina håll föll mycket stora mängder regn. Matthews Palmer Playground i delstaten New York uppmätte 240 mm den 1 september. De kraftiga regnen renderade en del översvämningar, bland annat i New York och Philadelphia.

Den 8 september bildades den svaga och kortlivade tropiska stormen Mindy i farvattnen söder om Florida. Stormen drog sedan raskt vidare åt nordost över Florida och Georgia för att sedan upplösas utanför Georgias kustområde.

Den 12 september bildades den tropiska stormen Nicholas i den sydvästra delen av Mexikanska Golfen. Nicholas uppgraderades till en kategori 1-orkan precis innan den drog in över land i Texas. Port O'Connor i Texas noterade 322 mm regn under en 24-timmarsperiod den 13. Efter landkänning försvagades Nicholas på sin väg österut men kraftigt regn föll även i Louisiana. 

Månadens sista tropiska storm, namngiven Victor, nådde tropisk stormstyrka ovanligt nära ekvatorn på 8,3°N. Enligt orkanspecialisten Phil Klotzbach är det under perioden 1966-2020 bara Kirk (2018) som nått tropisk stormstyrka närmare ekvatorn (8,1°N). 

Lugn månad i östra Stilla havet men Olaf drog in över Baja California

Medan det var fullt ös på Atlanten i september var det däremot en lugn månad i östra Stilla havet. Endast en orkan, namngiven Olaf, bildades under månaden. Olaf drog den 10 in över Baja California Sur som en kategori 2-orkan. För nederbördsdygnet den 9 september uppmättes 236 mm i El Triunfo. Några dagar senare, närmare bestämt den 13, föll kraftigt regn i delstaten Oaxaca i samband med ett lågtryckstråg. Chicapa rapporterade 261 mm.

Kallt slut i Alaska

Helt programenligt för september uppmättes månadens lägsta temperatur i slutet av månaden. Allra kallast var det uppe på den mycket högt belägna stationen Denali (4328 möh) i Alaska där temperaturen sjönk till -27,1° den 27. Anaktuvuk Pass i Alaska rapporterade -23,0° den 25 september vilket var månadens lägsta temperatur på lägre höjd. I Fairbanks i Alaska var det mycket kyligt den 29. Temperaturen gick denna dag inte över noll där, vilket är första gången sedan 1992 som det inträffar där i september. I Dawson räcker det däremot med att gå tillbaka till 2004 för att finna en motsvarighet.

Asien - Under -20° i Sibirien

I västra samt ostligaste Sibirien liksom i delar av Indien blev det en kylig månad medan det i övriga Asien i allmänhet rådde temperaturöverskott. Månadens första dag blev även den varmaste. I Kuwait noterades 50,1° i Jahra medan Sulaibiya hade 50,0°. 

I västra Stilla havet bildades fyra tropiska cykloner. Två av dessa, Chanthu och Mindulle, nådde kategori 5 på Saffir-Simpsonskalan. Den lilla ön Batan Island norr om Filippinerna utsattes för en direktträff av Chanthu då denna klassades som kategori 5. Orkanen försvagades under de efterföljande dygnen samtidigt som ovädret passerade strax öster om Taiwan. När Chanthu väl drog in över Fukuoka Prefektur i södra Japan den 17 september var den nedgraderad till en tropisk storm. Ymniga regn föregick Chanthus ankomst och Akae i Miyazaki Prefektur uppmätte 384 mm den 16 september. Utifrån ett forskningsprojekt gjorde forskare från Nagoya universitet och Ryukyu universitet en för västra Stilla havet mycket sällsynt direktmätning av lufttrycket i Mindulle då orkanen befann sig öster om Japan. Vid mätningen uppmättes lufttrycket till 932 hPa.

I Vietnam drabbades man av kraftiga regn då de tropiska stormarna Conson och Dianmu drog in över landet. Conson, som initialt drog in över Filippinerna och sedan rörde sig över Sydkinesiska havet, dumpade sammanlagt närmare 1000 mm i Vietnam. Vid landkänning i Vietnam hade Conson dock nedgraderats till ett tropiskt lågtryck. Quang Ngai fick 369 mm på 24 timmar den 10-11 september. I Da Nang föll 284 mm under samma tidsperiod.

Kraftiga regn förekom även i Thailand där man drabbades av översvämningar. I Phaisali Nakhon Sawan föll 362 mm regn den 25 september vilket även förefaller vara Thailands största regnmängd under september. Detta i kölvattnet av resterna från den tropiska stormen Dianmu som tidigare dragit in över Vietnam.

Resterna av Dianmu kom senare att dra ut över Bengaliska viken där den tropiska cyklonen Gulab bildades. Gulab kom senare att dra in över Indien för att vid månadsskiftet röra sig ut över Arabiska havet där den kunde hämta ny kraft från det varma havsvattnet. I samband med Gulab föll kraftigt regn och Asansol uppmätte 435 mm den 29 september. Då Gulab rörde sig ut över Arabiska havet fick den namnet Shaheen. Mer om Shaheen-Gulab i oktoberkrönikan.

De allra största regnmängderna var dock i allmänhet lokaliserade till Indien. Den 12-13 september föll lokalt 500 mm regn. Astaranga stod med sina 530 mm den 12 september för månadens största dygnsmängd. Nästan lika mycket, 525 mm, rapporterades från Kakatpur samma dag. Nästa dag, den 13:e, uppmätte Lodhika i landets centrala del 516 mm. 

-24,0° i Delyankir i Sibirien den 30 september

Avkylningen av Sibirien gick inledningsvis långsamt. Den 10 september var det dock mycket kallt och köldhålet Ojmjakon uppmätte då -14,8° vilket är den lägsta temperatur som uppmätts där så tidigt i september sedan 1969. Ett tag såg det ut som att den högt belägna stationen Tsetsen Uul (1928 möh) i Mongoliet där man den 26 september registrerade en minimitemperatur på -17,6° skulle stå för månadens lägsta temperatur i Asien. Men den 29:e sjönk temperaturen för första gången den här säsongen under -20° i Sibirien då Delyankir rapporterade -22,0°. Än kallare blev det där påföljande natt då temperaturen nådde -24,0° som lägst. Värdet från Delyankir stack ut då ingen annan station i Sibirien rapporterade under -20° i september. Delyankirs värde är mycket lågt även med sibiriska mått mätt. Enligt Maximilano Herrera är det ryska köldrekordet i september på -28,2°.¨ Den 30 september uppmätte Egvekinot (startår 1948) en minimitemperatur på -10,0°. Detta tangerar stationens köldrekord för september som sattes samma dag 1963. 

Arktis - Största säsongsminimumet av havsis sedan 2014

Havsisen i Arktis nådde sitt årliga säsongsminimum den 16 september. Isutbredningen vid årets minimum blev den högsta på flera år och man får gå tillbaka till 2014 för att finna ett högre minimum. En anledning till den förhållandevis höga utbredningen av havsis vid minimumet jämfört med de senare åren var ett mer beständigt lågtrycksområde som hovrade över Tjuktjer- och Beauforthavet från slutet av juli och under augusti. Därmed hölls temperaturerna nere och molnen skymde den sårbara havsisen från solens strålar. För Laptevhavet och Grönlandshavet var havsisens utbredning däremot på rekordlåga nivåer.

Den högsta temperaturen uppmättes redan på månadens första dag då Narsarsuaq på Grönland rapporterade hela 22,0°. För Arktis som helhet (norr om latitud 70°N) får vi gå tillbaka till 2015 för att finna en septembermånad som var något kyligare än årets. Detta utifrån återanalysdata från NCEP/NCAR på 925 hPa höjdnivå framtaget av Zack Labe. Medan varmt väder var förhärskande över en stor del av Arktis var det kyligt över Östsibiriska havet, Tjuktjerhavet och Grönland bortsett från den ostligaste delen. Lokalt i västra Grönland var månaden drygt 4-5 grader kallare än normalt (avser 1991-2020). Det varmaste området i Arktis ifråga om temperaturavvikelser var lokaliserat till den del av Grönlandshavet där havsis saknades.

Månadens lägsta temperatur på lägre höjder stod Kap Morris Jesup på norra Grönland för där man den 28 uppmätte -17,5°. Allra kallast var det som vanligt uppe på den grönländska inlandsisen där Geosummit (ca 3200 möh) uppmätte -46,3° den 9 september. 

Temperaturavvikelse i september 2021 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020.
Temperaturavvikelse i september 2021 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Antarktis - Ovanligt tidigt säsongsmaximum av havsis

Den 1 september nådde havsisen kring Antarktis sitt årliga säsongsmaximum. Årets maximum var det största sedan 2015. Detta är det näst tidigaste datumet som det årliga säsongsmaximumet inträffat sedan man började observera havsisens utbredning 1978. Det allra tidigaste datumet som observerats är den 30 augusti vilket skedde 2016. I början av månaden var havsisens utbredning bland de största som observerats för årstiden. Till slutet av månaden var havsisutbredningen istället under vad som är normalt (avser 1981-2010) och på månadens allra sista dag den tionde lägsta för det datumet.

Månadens högsta temperatur blev 6,6° uppmätt vid Base Esperanza på höstdagjämningen den 22 september. Vid stationen Mawson vid Östantarktis kust uppmättes för första gången en maximitemperatur över noll i september. Den 5 steg temperaturen där till +0,7°. Det tidigare septemberrekordet där var -0,6° från 1996. Temperaturmätningarna vid Mawson inleddes 1954.

Sträng kyla över inre Antarktis vid månadsskiftet

På månadens allra sista dag uppmättes jordens lägsta temperatur i september på -76,3° vid Vostok (3410 möh). Påföljande natt kom sedan att bli ännu kallare där, -79,4°, med snudd på rekordkyla för Antarktis. Beroende på olika väderinstituts sätt att hantera värden vid månadsskiftet hänför en del institut värdet till september. Enligt SMHIs sätt bokförs värdet till den 1 oktober varför mer om detta kommer i oktoberkrönikan. 

Det kalla, eller mycket kalla, vintervädret bidrog till att årets ozonhål blev större än vanligt. Ozonhålets maximum inträffade enligt data från Copernicus preliminärt under månadens sista dagar då dess utbredning var knappt 25 miljoner km². 

Sydamerika - Varm månad i norra Argentina

I de högt belägna delarna av Anderna noterades de lägsta temperaturerna den 10-11 september. Den 10 hade Ollagüe i Chile -16,9° vilket följdes av månadens lägsta temperatur på -17,2° den 11:e i Salar de Surire, även den stationen i Chile. Månaden var kylig i kustområdet i norra Chile och Peru. Detta kan kopplas ihop med att en ny La Niña möjligen kan komma att utvecklas senare i år. La Niña associeras med kallare havsvatten utanför Sydamerikas västkust.

Månadens högsta temperatur förefaller något osäker. Den 20 september uppmättes 43,9° i Corumbá i Brasilien vilket blev månadens högsta temperatur. Nästan lika varmt var det denna dag i Vallemi i Paraguay där man kom upp i 43,7°.

När det gäller månadens största regnmängd föll det 189 mm under en 24-timmarsperiod den 7 september i Alegrete i Brasilien. Det är möjligt att en större 24-timmarsmängd föll den 29 då Barbacoas i departementet Nariño i sydvästra Colombia rapporterade 179 mm. Då Barbacoas värde är rapporterat som en dygnsmängd kan värdet under en 24-timmarsperiod ha varit större än Alegretes 189 mm.

Afrika - Varm månad i västra Nordafrika

Den franska ön Reunion brukar ofta stå för månadens högsta trovärdiga nederbördsmängd. Så icke under september. Istället var det Cabeço do Teicho på Azorerna i Atlanten som stod för månadens högsta mängd. Där uppmättes 151 mm den 2 september.

Temperaturmässigt var månaden varm i princip i hela Afrika men särskilt i västra Nordafrika. I början av månaden var det mycket varmt i Nordafrika och den 2:e rapporterade In-Salah i Algeriet septembers högsta temperatur i Afrika med 48,2°. Värdet är enligt Herrera bara 0,2° ifrån det algeriska septemberrekordet från 1989. I Asswan i Egypten uppmättes samma dag 47,7° vilket enligt Herrera bara var 0,1° från stationens, och Egyptens, septemberrekord från 1957. Den 22 september rapporterade det högt belägna köldhålet Buffelsfontein (1783 möh) i Sydafrika månadens lägsta temperatur på -9,0°.

Australien/Nya Zeeland - Odramatisk månad

September månads första dag blev även den blötaste. Mt Sophia (startår 1968) i delstaten Queensland i nordöstra Australien uppmätte då 233 mm. Detta var även nytt septemberrekord för Mt Sophia. Och det med extremt stor marginal. Det tidigare dygnsnederbördsrekordet för september på 88,0 mm var från 1988. Dagen därpå, den 2 september, uppmätte Camooweal sin största dygnsmängd för september sedan nederbördsmätningarna inleddes där för 130 år sedan. I angränsande delstaten New South Wales föll lokalt stora mängder den 5 och den 30 september vilket renderade lokala septemberrekord. Burrinjuck Dam och Croppa Creek, båda med mer än 100-åriga mätserier, fick vid varsitt tillfälle drygt 60 mm vilket räckte för nytt rekord. Samma dag, den 30, som Croppa Creek i New South Wales noterade nytt dygnsrekord för september föll en rekordmängd på 28,0 mm i Karoonda (startår 1914) i delstaten South Australia.

Temperaturmässigt var det för landet som helhet en varm månad. Månadens högsta temperatur på 41,5° uppmättes den 21 september i Yampi Sound i delstaten Western Australia. Kallast var det i Thredbo i delstaten New South Wales den 26 september då temperaturen sjönk till -9,3°. I delstaten Western Australia uppmätte Paynes Find sin första frostnatt i september sedan temperaturmätningarna inleddes där 1980.

På Nya Zeeland blev det en förhållandevis normal men ostadig månad (avser perioden 1981-2010). Palmerston (startår 1928) och Whanganui (startår 1937) noterade båda den 13 september en rekordstor dygnsmängd på drygt 70 mm för september månad. För Whanganui, där månadsdata för nederbörd finns från 1890 och framåt, blev detta den näst blötaste septembermånaden som observerats. Trots att det föll mer nederbörd än brukligt för perioden 1981-2010 sken solen mer än vanligt i större delen av landet.  

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.