Oktober 2021 - Varmt i norra Kanada och skyfall i Medelhavsområdet

Oktober blev mycket mild i norra Kanada och på östra Antarktis. Den globala medeltemperaturen rankades som den tredje varmaste bland oktobermånaderna. Flera lågtryckssystem i Medelhavsområdet medförde skyfall i bland annat nordvästra Italien, Sicilien, sydöstra Frankrike, Grekland, Tunisien och Algeriet. Norra Oman drabbades av en tropisk storm, vilket är ovanligt. Tropiska stormar gav även mycket regn i Sydostasien.

Global temperaturanomali i oktober 2021
Global temperaturanomali (vänster bild) i oktober 2021 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var oktober 2021 globalt sett den tredje varmaste oktobermånaden och bara mindre än 0,04° svalare än oktobermånaderna 2015 och 2019. Jämfört med normalperioden 1991-2020 var den globala medeltemperaturen i oktober i år 0,42° högre. 

Andra beräkningsinstitut kan komma att ha en något annorlunda rangordning av månaden.

Månadsvis global temperaturanomali
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till oktober 2021 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive oktobermånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Häftigt regn i Medelhavsområdet

Medeltemperaturen för Europa var nära (0,11° över) den normala för referensperioden 1991-2020 enligt Copernicus Climate Change Service. Årets oktober var därmed den svalaste i Europa sedan 2016.

Men det var regionala variationer med temperaturöverskott i norra och västligaste Europa. För Norge blev det den åttonde varmaste oktober sedan mätserien började 1900. På Nordirland var månadsmedel av maximitemperaturen delat åttonde varmaste för oktober sedan mätserien började 1884. 

I samband med en värmebölja i Portugal den 6-15, steg temperaturen i Mora i den centrala delen av Portugal till 34,2° den 7.

Månadens lägsta temperatur stod Nattavaara i Lappland i Sverige för med -24,6° den 24.

Högtrycksdominerande väder medförde att det blev en soligare oktober än vanligt i bland annat stora delar av Centraleuropa. Geneve i Schweiz noterade sin sjätte soligaste oktobermånad sedan mätningarna började 1897.

Medellufttryck i Europa i oktober 2021
Medellufttryck i Europa i oktober 2021. Illustration SMHI Förstora Bild

Österrike fick ungefär hälften så mycket nederbörd som normalt jämfört med referensperioden 1991-2020. I Belarus föll mindre än en tredjedel av den normala nederbörden. För Spanien blev årets oktober den sjätte torraste sedan mätningarna började 1961.

Lågtrycksinflytande bidrog till att det kom mer nederbörd än normalt i delar av norra och sydöstra Europa. För Norge var det den tredje nederbördsrikaste oktober sedan mätserien började 1900. Det kom mer i oktober 1983 och 1967. I Akureyri (start 1881) på norra Island blev månadsnederbörden den näst största som uppmätts för oktober. Oktoberrekordet är från 1995.

I finska Lappland kom det rekordmycket nederbörd för oktober på en del platser, däribland Sodankylä (start 1907) enligt Mika Rantanen vid finska vädertjänsten. Allra mest nederbörd fick Torp i Torneå med sammanlagt 197,9 mm. Den 28 och 29 uppmättes ett snödjup på 60 cm i Kittilä Kenttärova, vilket är en tangering av det nationella snödjupsrekordet för oktober satt i Inari 1967.

Stora nederbördsmängder i England och vid Medelhavet

I delar av nordvästra Italien och sydöstra Frankrike medförde en kombination av fuktiga sydvindar, ett frontsystem västerifrån och ett högtryck över Östeuropa flera timmar med åska och extrema mängder regn i början av månaden. Cevennerna i Frankrike fick 200-450 mm den 2-3. Den 3 föll det på 24 timmar 458,5 mm i Villefort (Lozère).

Rossiglione i Ligurien söder om Alperna i nordvästra Italien observerade hela 883,8 mm nederbörd på 24 timmar den 4 oktober. Italiens rekord är 948,8 mm i Bolzaneto den 8 oktober 1970. Italiens nederbördsrekord för 6 timmar slogs då 496,0 mm uppmättes i Montenotte Inferiore den 4. Det tidigare rekordet var 472,0 mm i Brugnato den 25 oktober 2011. Även nederbördsrekordet för 3 timmar slogs den 4 oktober då Urbe Vara Superiore fick 377,8 mm. Det tidigare rekordet var 336,6 mm i Vicomorasso den 4 november 2011.

Den 6-16 passerade två oväder, Athena och Ballos, genom Italien, Grekland och de södra delarna av Balkan. Under 72 timmar från eftermiddagen den 7 till den 10 gav Athena mer än 700 mm regn i Zagora, Pelion i Grekland. Den 14-16 föll det i samband med Ballos 460 mm i Ithaca, Grekland.

Den 24-25 gav ett nytt lågtryckssystem på Medelhavet översvämningar på Sicilien, i Algeriet och Tunisien. Linguaglossa Etna Nord på Sicilien fick 396,8 mm nederbörd den 24, 121,4 mm den 25 och 85,0 mm den 26.

Ett lågtryck på Atlanten gjorde att Honister Pass i Cumbria, England fick 343 mm nederbörd under en 48-timmarsperiod den 26-27 oktober. Under 24 timmar fram till förmiddagen den 28 oktober föll 222,6 mm regn.

Ett kraftfullt lågtryckssystem i Medelhavet med egenskaper liknande en tropisk cyklon påverkade flera länder vid Medelhavskusten i slutet av månaden. Den italienska vädertjänsten namngav den Apollo, medan Grekland döpte den till Nearchus. Siracusa på Sicilien fick 226,4 mm regn den 29. Lågtryckssystemet gick den 31 in över land i Tunisien i närheten av Bayada, men återvände efter några timmar ut över Medelhavet. I början av november upplöstes det.

Stormen Apollo
Lågtrycket Apollo med antydan till ett "öga" i centrum, klockan 15:45 den 28 oktober 2021. Källa EUMETSAT Förstora Bild

Den 29-30 regnade det återigen kraftigt i sydöstra Frankrike. Mont Aigoual fick 233,4 mm på 24 timmar. Även Spanien fick regn vid månadsskiftet. Madrid Retiro (start 1920) noterade den 29 nytt dygnsnederbördsrekord för oktober med 67,7 mm. Det tidigare rekordet var 63,5 mm den 2 oktober 1957. Stationens absolutrekord är 87,0 mm den 21 september 1972.

Nordamerika - Varmt i öster, djupa lågtryck vid västkusten

Dominerande högtrycksväder över östra Nordamerika bidrog till att oktober blev varmare än normalt där, särskilt i norra Kanada. Det kanadensiska territoriet Nunavut hade störst temperaturöverskott, vilket det står mer om i avsnittet om Arktis. Det var även varmt i provinsen Quebec där temperaturen i de flesta områden låg 3-7° över den normala för referensperioden 1981-2010. Winnipeg i Manitoba som har en mätserie på 150 år noterade sin tionde varmaste oktobermånad. Yellowknife i Northwest Territories med en mätserie på 80 år hade sin tredje varmaste oktober.

I USA var temperaturerna över de normala från Klippiga bergen till östkusten. För kontinentala USA blev det den sjätte varmaste oktober sedan mätserien startade 1895. Ohio och Maryland noterade sin varmaste oktober, medan årets oktober var den näst varmaste i Delaware, Maine, Massachusetts, New Jersey, Pennsylvania och Rhode Island.

Det var även mycket varmt i Mexiko i början av månaden. Den 8 uppmättes 44,7° i San Franciso i nordvästra delen av landet.

I den västligaste delen av Nordamerika var det dock lite kallare än normalt för månaden. Enligt klimatologen Brian Brettschneider var ytvattentemperaturen i Alaskagolfen den kallaste för oktober sedan 1975.

Lägst uppmätta temperatur i oktober hade Denali Foot Camp (4328 möh) i Alaska med -31,9° den 29. Bland stationer på lägre höjd observerade Waterton Park Gate i provinsen Alberta i Kanada -24,0° den 31.

Nederbörd

Årets oktober blev den nionde nederbördsrikaste i kontinentala USA sedan mätserien startade 1895. I Kalifornien och Illinois var det den fjärde nederbördsrikaste.

I samband med åska kom det 549,2 mm nederbörd i Ángel Rosario Cabada i Mexiko den 8.

Transport av fuktig luft (så kallade atmosfäriska floder) påverkade stora delar av den centrala västkusten i USA den 19-26 oktober. En för oktober ovanligt djup cyklon väster om delstaten Oregon den 21 efterföljdes av en ännu starkare storm 72 timmar senare. En boj uppmätte den 24 oktober ett lufttryck på 942,5 hPa nära dess centrum, vilket var det djupaste som noterats utanför delstaten Washingtons kust.

Den 24 föll det rekordmycket regn i delar av centrala Kalifornien. Med 102,1 mm uppmätte San Francisco (start 1849) sitt nederbördsrikaste oktoberdygn och sitt fjärde nederbördsrikaste dygn överhuvudtaget. Sacramento (start 1877) noterade nytt absolutrekord för störst 24-timmarsnederbörd med 138,2 mm. Det gamla rekordet var 134,1 mm satt den 20 april 1880. Rekordet slogs bara några dagar efter att Sacramento avslutat en rekordlång torrperiod på 211 dygn utan mätbar nederbörd. Det tidigare rekordet var 194 dygn den 13 maj-22 november 1880.

I slutet av månaden gav en atmosfärisk flod även mycket nederbörd i sydcentrala Alaska. Under två dygn den 30-31 kom 478,5 mm vid Portage Glaciers Visitor’s Center (start 1973). Sammanlagt under tre dygn den 30 oktober-1 november kom 567,7 mm. Bara en annan station i Alaska har någonsin uppmätt större 48- och 72-timmarsmängder. Little Port Walter fick exempelvis större 48-timmarsmängder 1993, 1964 och 1986.

Global nederbördsavvikelse
Global nederbördsavvikelse i oktober 2021. Källa: DWD (GPCC). Förstora Bild

Tropiska stormar och annat oväder

Sammanlagt 146 tornados rapporterades över kontinentala USA. Det är det näst högsta antalet som noterats för en oktobermånad. Oktober 2018 rapporterades 159 stycken. Oklahoma rapporterade 31 tornados i oktober 2021, vilket överstiger det tidigare rekordet på 27 stycken i oktober 1998.

Den tropiska stormen Sam på Atlanten bildades i september och nådde kategori 4 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan. Sam var orkan i 11 dygn och var som intensivast den 26 september och 1 oktober. Sam passerade öster om Bermuda och nedgraderades den 4 till kategori 1. Dygnet efter hade den omvandlats till en kraftfull post-tropisk cyklon över norra Atlanten mellan Newfoundland och Island. Enligt orkanexperten Philip Klotzbach var Sam bland annat den starkaste orkan som observerats så långt österut så sent på året, den mest långlivade orkanen på Atlanten sedan orkanen Jose 2017 och den första atlantiska orkanen sedan Inez år 1966 som namngavs den 23 september eller senare och varade mer än 10 dygn som orkan.

Den tropiska stormen Victor var som intensivast den 2 oktober men försvagades till ett lågtryck två dagar senare ute över Atlanten.

En långsam front gav 150-300 mm regn i delar av Alabama den 6.

Den tropiska stormen Pamela utvecklades väster om Centralamerika och nådde upp i kategori 1 på Saffir-Simpsonskalan. Den 13 gick Pamela in över Mexiko i närheten av Estación Dimas. Resterna av orkanen Pamela samt fuktig luft från Mexikanska golfen gav den 13-14 ymnigt regn över sydcentrala Texas.

Den tropiska stormen Rick var kategori 2 på Saffir-Simpsonskalan den 25, strax innan den gick in över land öster om Lázaro Cárdenas i Mexiko. I samband med det fick Coyuquilla 273,0 mm nederbörd den 24.

En tidig nor’easter, en extratropisk cyklon på Nordvästatlanten, påverkade delar av nordöstra USA den 26 med höga vindar och kraftigt regn.

Förmiddagen den 31 oktober utvecklades ett lågtryck på Atlanten 1100 km väster om den azoriska ön Flores till en subtropisk storm som hette Wanda. Stormen härrörde från nor’eastern som hade försvagats och rört sig österut över Atlanten.

Det var första gången sedan 1977 som ingen orkan av kategori 3-5 bildades under oktober, enligt Philip Klotzbach.

Asien - Ovanlig tropisk storm i norra Oman

Omidyeh-Aghajari i Iran uppmätte 46,0° den 2 oktober och slog därmed det nationella värmerekordet för månaden på 45,6° uppmätt i Bostan oktober 2015, enligt klimatologen Maximiliano Herrera. Dagen innnan hade Omidyeh-Aghajari tangerat rekordet.

Första halvan av månaden var ovanligt varm i Japan, Sydkorea och delar av Kina, innan det slog om till betydligt kallare väder. Flera stationer med långa mätserier noterade nya värmerekord för oktober.

Enligt Maximiliano Herrera och Géoclimat blev det under denna period ett par nya nationella värmerekord för oktober. Sydkorea noterade nytt oktoberrekord då 32,3° uppmättes i Gangneung den 3. Det tidigare rekordet var 32,1° i Mokpo den 1 oktober 1977 och Jeju den 2 oktober 2016. Hengnan i Kina uppmätte 39,0° den 5, vilket var 0,1° högre än det nationella värmerekordet. Även Taiwan och Bangladesh fick nya nationella värmerekord för oktober, då Zaoqiao i Taiwan uppmätte 38,7° den 10 oktober och Bogra i Bangladesh nådde upp i 38,2° den 15 oktober. Den 3 oktober hade Hita (start 1942) i Japan 35,7°, vilket bara var 0,3° från det japanska oktoberrekordet.

Månadens lägsta temperaturer uppmättes som så oftast i Sibirien där Verhojansk hade -36,8° den 31.

Regn

Hong Kong uppmätte sin näst högsta månadsnederbörd för en oktobermånad. Rekordet är från oktober 1974. Den 8 föll det 329,7 mm, nytt oktoberrekord för dygnsnederbörd och mer än dubbelt så mycket Hong Kong normalt får under hela månaden. Det tidigare rekordet var 292,2 mm den 31 oktober 1927. Mätningar i Hong Kong finns för åren 1884-1939 samt från 1947 och framåt.

Vid mitten av månaden regnade det kraftigt i Nepal och norra Indien, vilket ledde till översvämningar och dödliga skred. Dygnsnederbörd på 300-400 mm uppmättes. Exempelvis fick Baheri i Indien 540 mm den 18 och morgonen den 20 observerade Tarahara i Sunsari distriktet i Nepal en dygnsnederbörd på 398,2 mm.

Från den 22 påverkades Vietnam av häftigt regn. Under 24 timmar fram till den 23 fick Binh Khuong i Quang Ngai 600 mm regn, enligt FloodList. Flera andra stationer uppmätte också 300-600 mm i dygnsnederbörd.

Tropiska stormar

Kategori 5-orkanen Mindulle som bildades i september nedgraderades till tropisk storm den 2 oktober. Den gav kraftigt regn i Japan den 1 oktober. Katsuura sydost om Tokyo fick då 274,0 mm.

Den 3 oktober gick den tropiska cyklonen Shaheen in över norra Omans kust, väster om huvudstaden Muskat. Shaheen var bara den andra cyklonen som i modern tid tagit sig in i Omanbukten och den första som gått iland vid den delen av den norra kusten sedan den dödliga cyklonen 1890. I Suwaiq föll det 290,8 mm den 3. Resterna av Shaheen orsakade även kraftigt regn i Jemen. Shaheen var som högst motsvarande kategori 1 på Saffir-Simpsonskalan.

Filippinerna namngav den 3 ett tropiskt lågtryck öster om landet till Lannie. Efter att det passerat över Filippinerna utvecklades det till en tropisk storm i närheten av den kinesiska ön Hainan morgonen den 8. Japan namngav då stormen till Lionrock. Den passerade över Hainan och gick den 10 in över land i Vietnam. Dygnsnederbörd på 200-300 mm observerades.

Två tropiska lågtryck öster om Filippinerna, Maring och Nando, gick efter ett tag samman och blev uppgraderad till en tropisk storm som fick namnet Kompasu. Kompasu passerade över norra Filippinerna den 11-12 samtidigt som dess ytterområde berörde Taiwan och fortsatte sedan över den kinesiska ön Hainan den 13, där den snabbt förlorade kraft. Kvällen den 14 gick den in över land i norra Vietnam. Kompasu gav 625,3 mm i Baguio på Filippinerna och 883,5 mm i Xidawushan på Taiwan den 12. Xidawushan fick 1055,0 mm på 48 timmar den 11-12.

Den tropiska stormen Namtheun var aktiv ute på västra Stilla havet den 9-17 oktober. Den omvandlades sedan till en extratropisk cyklon. Resterna av Namtheun gav häftigt regn och kraftiga vindar vid nordvästra Stillahavskusten.

Den tropiska stormen Malou var aktiv den 23-29 oktober ute på öppet vatten i västra Stilla havet.

Arktis - Mycket milt i kanadensiska Arktis

Oktober var mycket varmare än normalt i kanadensiska Arktis. Territoriet Nunavut hade i allmänhet en temperatur på 5-8° över den normala för referensperioden 1981-2010. Resolute hade störst temperaturavvikelse med hela 9,0°. För många stationer i Nunavut, inklusive Resolute som har en mätserie på 75 år, var detta den varmaste oktober som uppmätts.

Grönland stod för både de högsta och lägsta temperaturerna i oktober. Den 2 steg temperaturen vid Narsarsuaq till 14,4°. Desto kallare hade Geosummit (ca 3200 möh) där -50,9° uppmättes den 17. På lägre höjd hade Station Nord -28,8° den 29.

I delar av Grönland föll det mycket mindre nederbörd än det brukar både i september och oktober. Nuuk fick i september endast 7,8 mm jämfört med normala 104,6 mm. Qaqortoq fick 10,0 mm i oktober mot normala 88,0 mm (referensperiod 1991-2020). Bidragande orsak var att högtrycket som normalt är över den grönländska inlandsisen byggt en bro till ett bastant högtryck över Labrador i Kanada. Det tvingade lågtryck att ta en sydligare bana från New Foundland och ut över havet mot Island.

Månadsmedelvärdet för havsisens utbredning var tillsammans med oktober 2017 det åttonde lägsta för månaden sedan satellitmätningarna började 1979. Havsisens utbredning växte snabbt under oktober, men var fortsatt under den normala för årstiden i Barents hav, Karahavet, Grönlandshavet och norra Baffinbukten. Enligt klimatspecialisten Rick Thoman var dock utbredningen i Tjuktjerhavet den största för oktober sedan 2001.

Temperaturanomali i polarområden
Temperaturavvikelse i oktober 2021 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Antarktis - Havsisens utbredning minskade snabbt

Tidigt på dygnet den 1 sjönk temperaturen till -79,4° i Vostok på den antarktiska platån. Enligt Maximiliano Herrera är världens lägsta uppmätta temperatur för oktober -80,0° vid Plateau Station.

Enligt klimatologen Stefano Di Battista slog Concordia den 4 sitt värmerekord för oktober då temperaturen steg till -29,0°. Dess tidigare oktoberrekord var -29,8° den 31 oktober 2017.

Högsta temperatur för månaden blev 8,8° vid Base Esperanza den 31.

Havsisens utbredning minskade snabbt även under oktober. Den gick från att vara tionde lägsta den sista september till att i slutet av oktober vara den tredje lägsta för datumet efter 2016 och 1986. Utbredningen var särskilt låg längs den västra sidan av Antarktiska halvön samt norra Weddellhavet och centrala sektorn av Indiska oceanen.

Det antarktiska ozonhålet nådde sin maximala area den 7 oktober. Det rankades som det trettonde största sedan 1979 enligt forskare från NOAA. Att vintern i stratosfären på södra hemisfären var kallare 2021 än normalt bidrog till det stora ozonhålet. Ozonhålet håller dock på att återhämta sig tack vare Montrealprotokollet och skulle ha varit större annars. 

Sydamerika - Mycket varm avslutning i södra Sydamerika

I Paraguay uppmättes vid flera tillfällen 44,6°, bland annat den 1 oktober i Las Palmas och den 23 oktober i Campo Ferial de Pozo Hondo. Det är 0,2° under det nationella värmerekordet som sattes förra året.

Mornarna den 6-7 oktober var mycket kalla i delar av Argentina. Den 7 sjönk temperaturen till -9,0° i Maquinchao. Samma dygn slog två stationer sitt oktoberrekord. -6,4° i Coronel Suárez, tidigare rekord -5,7° den 1 oktober 1938. -4,3° i Tandil, tidigare rekord -3,9° den 6 oktober 2005.

Den 25-29 var det mycket varmt i södra halvan av Sydamerika. Flera stationer i Argentina och Uruguay slog sina värmerekord för oktober. Buenos Aires (start 1906) i Argentina nådde upp i 36,3° den 26. Det tidigare rekordet där var 35,6° i oktober 2014. Den 28 nådde temperaturen upp i 33,4° vid stationen Quinta Normal de Santiago (start 1862) i Chile. Stationens tidigare oktoberrekordet var 33,3° från 1941.

Samtidigt förekom mycket låga temperaturer i Perus bergsområden. Den 28 sjönk det till -18,0° i Chuapalca.

I slutet av september och början av oktober drabbades delstaten Sao Paulo i Brasilien vid minst tre tillfällen av ovanligt kraftiga sandstormar. En lång period med regnbrist och höga temperaturer var bidragande orsaker.

I Uruguay var det den näst torraste oktober på 40 år. Det kom mindre nederbörd i oktober 2010.

Störst dygnsnederbörd registrerade flygplatsen Prof. Dr. Augusto Fuster i Paraguay med 292,4 mm den 23 och Istmina i Colombia med 239,0 mm den 2.

Afrika - Varmt utom i söder och vid Medelhavet

Oktober var varmare än vanligt på många håll, men i södra Afrika och vid Medelhavet var det kyligare. Réunion hade sin sjätte varmaste oktober på 54 år. Medelvärdet av minimitemperaturen var den tredje högsta.

Izaña på Teneriffa uppmätte sin högsta månadsmedeltemperatur för oktober sedan mätserien började 1920. Den 1 slog stationen Tenerife Norte (start 1941) sitt värmerekord för oktober då 35,0° uppmättes. Det tidigare rekordet var 34,5° den 13 oktober 2017. 

Samma dygn uppmättes 43,5° i Agadir Al Massira i Marocko, vilket lär vara nytt nationsrekord för oktober. Enligt Etienne Kapikian var det gamla rekordet 42,6° i Guelmim den 1 oktober 2019.

Månadens lägsta uppmätta temperatur hade Sutherland i Sydafrika med -8,5° den 3. Den högsta hade Tete i Mozambique med 45,5° den 24.

Under 12 timmar den 22 föll det 105 mm regn i Yopougon och 106 mm i Attécoubé på Elfenbenskusten. Enligt FloodList föll det så mycket som 60 mm på bara 30 minuter. Delar av Abidjan drabbades av översvämningar.

Ett intensivt lågtryckssystem på Medelhavet orsakade översvämningar i Algeriet, Tunisien och södra Italien från den 23 oktober. Enligt FloodList fick delar av staden Alger i Algeriet mer än 140 mm under 24 timmar fram till den 24, medan 166 mm uppmättes i Ras Jebel i Tunisien.

Réunion fick i medeltal 50% mer nederbörd än normalt. Norra delen av ön fick 140% mer, det näst mesta som där noterats på 55 år för oktober.

Australien/Oceanien - Stora hagel i östra Australien

Oktober var varmare än normalt i norra Australien, medan det var svalare i sydväst och sydost. Månadsmedeltemperaturen var för Northern Territory den tredje högsta och för Queensland den fjärde högsta för oktober sedan mätserierna började 1910. Victoria River Downs i Northern Territory uppmätte 44,9° den 21, vilket var den näst högsta oktobertemperatur som någonsin noterats i territoriet. Oktoberrekordet är 45,0° vid Wave Hill den 23 oktober 2002.

I samband med en värmebölja steg temperaturen vid Wyndham i nordöstra Western Australia till 45,1° den 21 oktober, vilket var den högsta oktobertemperaturen i delstaten sedan 2014. Australiens värmerekord för oktober är 46,9° vid Port Hedland Airport i Western Australia den 22 oktober 2002.

Månadens lägsta uppmätta temperatur blev -7,8° i Perisher Valley i New South Wales den 31.

Australien som helhet fick något mer nederbörd än normalt. Större delen av Tasmanien, sydvästra Western Australia och en del områden i norra Australien fick mer nederbörd än normalt, medan det var torrare i bland annat de inre delarna av södra Australien.

För Tasmanien var det den tionde nederbördsrikaste oktobermånaden sedan mätserien började år 1900. Åskoväder och extremt stora hagel observerades i delar av Queensland och New South Wales. Den 19 rapporterades gigantiska hagel, upp till 16 cm i diameter, från Yalboroo i Queensland. Det är det största hagel med verifierad mätning som noterats i Australien. Ett intensivt åskoväder i området Coffs Harbour i New South Wales gav den 20 oktober drivor med hagel som var upp till 30 cm djupa på en del ställen.

Nya Zeeland

Årets oktober var den femte varmaste på Nya Zeeland sedan mätserien började 1909. Nederbördsfördelningen över landet var blandad. Nordvästligaste delen av Nordön fick störst nederbördsöverskott, medan det på flera håll längs Nordöns ostkust föll mindre än halva de normala mängderna. Kerikeri (start 1935) och Kaikohe (1956) på nordvästligaste delen av Nordön, uppmätte mer än tre gånger de normala mängderna för månaden vilket för båda innebar stationsrekord för oktober.

Månadens största rapporterade dygnsnederbörd i Nya Zeeland var 151 mm i Arthur’s Pass den 17 oktober. Månadens högsta uppmätta temperatur blev 28,9 i Napier på Nordöns östkust den 27 och lägsta -4,1°C vid flygplatsen i Mt Cook (Airport) på inre delen av Sydön den 14 oktober.

Övriga Oceanien

Efter en lång period med torka från maj till september 2021 i Nya Kaledonien, förekom kraftigt regn vid tre tillfällen under oktober. Den 2, den 12-13 och den 18-22 oktober kom det omkring 100-150 mm i dygnsnederbörd på sina håll. 

I samband med ett lågtryck föll det 242,0 mm regn i Pekoa på Vanuatu den 10.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.