Mars 2019 - Kraftfull tropisk orkan drabbade Moçambique

Månadens mest omtalade väderhändelse var den tropiska orkan som främst drabbade Moçambique i östra Afrika och krävde många människoliv. Mars bjöd på kallt väder i amerikanska Mellanvästern samt sydvästra Kanada. I den amerikanska delstaten Montana noterades ett nytt marsrekord för delstaten då temperaturen sjönk till -43,3°. I västra Alaska liksom allra ostligaste Sibirien var temperaturöverskotten fortsatt remarkabla. Svalbard lufthavn noterade sin 100:e månad i rad med temperatur över det normala. I Australien bjöds det på ett nytt nationellt värmerekord för mars som även blev rekordvarm. 

Global temperaturanomali

Global temperaturanomali (vänster bild) i mars 2019 samt för Europa (höger bild).
Global temperaturanomali (vänster bild) i mars 2019 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var mars globalt sett tillsammans med 2017 den näst varmaste marsmånaden efter 2016.

Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till mars 2019 jämfört med medelvärdet för 1981-2010.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till mars 2019 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive marsmånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Europa - Mild vårmånad 

Den kalendariskt sett första vårmånaden mars bjöd på milt väder i nästan hela Europa. Temperaturöverskotten var allmänt 1-4 grader över vad som är normalt i mars. I ett område från norra Bulgarien vidare upp över Rumänien, Moldavien, västra Ukraina, Vitryssland samt den östra delen av Lettland och Litauen var överskotten 4-5 grader. I västra Kazakstan och i gränszonen till Ryssland var det 4-6 grader mildare än en genomsnittlig marsmånad. Månadens högsta temperatur uppmättes redan den 17 då temperaturen i Elche/Elx i Spanien kom upp i 30,3°. Ett högre värde på 30,4° noterades visserligen den 11 i Coin i Spanien men troligen har termometern där en mindre bra placering.

Nordvästra Sverige liksom Nordnorge var de enda större områdena i Europa som uppvisade smärre temperaturunderskott på som mest 1 grad under normalvärdet. Månadens lägsta temperatur på -37,9° uppmättes den 2 i Utsjoki Kevojärvi i norra Finland. Nästan lika kallt, -37,5°, var det dagen därpå i svenska Nikkaluokta. 

Mars är normalt sett en torr månad och det var i allmänhet ont om riktigt stora nederbördsmängder. Den 15 drog emellertid ett nederbördsområde in över Storbritannien från väster och Capel Curig i Wales uppmätte då 138 mm. Dagen därpå föll lokalt ännu större mängder i Schweiz då Saentis rapporterade 184 mm på 24 timmar.

I slutet av månaden drog ett intensivt lågtryck in över den grekiska ön Kreta där det på sina håll föll stora mängder nederbörd. I Askifou föll hela 295 mm den 29 vilket även blev månadens största nederbördsmängd i Europa. 

Medellufttryck över Europa i mars 2019
Medellufttryck över Europa i mars 2019 Förstora Bild

Rekordblöt marsmånad i Danmark och Nordirland men torrt i södra Europa

Över de norra delarna av Europa präglades framför allt första halvan av månaden av en ihärdig lågtryckstrafik. Detta medförde att Nordirland och Danmark fick en rekordblöt marsmånad. För Danmarks del slogs det tidigare rekordet från 1978 redan den 18 mars. Statistik på landstäckande nivå för Danmark finns från 1874 och framåt. 

Större delen av de södra delarna av Europa fortsatte däremot att ha högtrycksbetonat väder även i mars. Detta medförde att de tre första månaderna på året i sydöstra Frankrike varit de torraste som observerats och även de soligaste. I Marseille-Marignane slogs det gamla torrekordet för januari-mars på 16,1 mm från 1953. I år har det endast fallit drygt 15 mm där. I Marseille-Marignane har de tre första månaderna även varit rekordsoliga.

På sydsidan av Alperna i Schweiz var det extremt lite snö. I Bosco-Gurin (startår 1961, 1436 möh) uppmättes i genomsnitt 4 cm under månaden vilket är det minsta snödjup som observerats där under en marsmånad. Det tidigare rekordet var 19 cm från 2007. Under perioden 1961-1990 var medelsnödjupet där i mars 108 cm men för perioden 1991-2019 har det minskat med 39 cm till 69 cm. I de östra delarna av alperna i Schweiz var det däremot mer snö än vanligt.

Nordamerika - Köldrekord för Montana från 1897 slaget

I västra Kanada och norra USA fortsatte den stränga kylan från februari även i början av mars. I samband med detta noterades ett nytt köldrekord för mars månad i den amerikanska delstaten Montana. Den 4 rapporterades -43,3° från Elk Park. Det tidigare marsrekordet var -42,8° uppmätt i Glasgow 1897 och Fort Logan 1906. Elk Parks värde från den 4 blev även månadens lägsta i Nordamerika i mars. Flera köldrekord för stationer med långa mätserier slogs i främst delstaterna Montana, Washington och Oregon den 2-5 mars.

Exempelvis så slogs de gamla marsrekorden i Montana i Ennis (startår 1918), Holter Dam (startår 1903) och Bozeman Montana State University (startår 1892). Ennis gamla marsrekord var från 1920 medan Holter Dams rekord härrörde från 1906. Vid Bozeman Montana State University var det tidigare marsrekordet från 1932.

För månaden som helhet blev det en kall månad i större delen av USA samt sydvästra Kanada. De allra största underskotten återfanns i de amerikanska delstaterna Montana, North Dakota och norra Idaho där månaden blev 4-6 grader kallare än normalt. I Lewiston (startår 1881) i delstaten Washington var detta den näst kallaste marsmånaden efter 1955.

Rekordmild marsmånad i västra Alaska och nordvästra Kanada

Samtidigt som månaden var kallare än vanligt i en stor del av USA erfor nordvästra Kanada och den amerikanska delstaten Alaska en av de absolut mildaste marsmånaderna som observerats. I en stor del av Alaska liksom nordvästra Kanada var månaden 7-11 grader mildare än genomsnittet. För Alaska (startår 1925) som helhet var detta den allra mildaste marsmånaden som observerats och överträffade därmed mars 1965. Flera stationer i Alaska, däribland Bethel (startår 1923) och Fairbanks (startår 1929), rapporterade en rekordmild marsmånad. I nordvästra Kanada var detta exempelvis Yellowknifes mildaste mars. Detta får tillskrivas ett högtryck som låg centrerat över området och förde in för årstiden osedvanligt mild luft. 

I den västra delen av Kanada noterades åtskilliga nya marsrekord under andra halvan, särskilt kring vårdagjämningen den 20. Bland stationer som fick nya marsrekord var Fort Good Hope i Northwest Territories med mätningar från 1897 och framåt. Banff i Alberta med mätningar från 1887 och framåt slog sitt rekord från 1928. 

I provinsen Northwest Territories uppmätte Yohin Lake hela 21,8° vilket är första gången temperaturen gått över 20° i mars i provinsen. Det tidigare provinsrekordet för mars var 19,9° från 2016.

Även lokalt i den sydöstra delen av amerikanska delstaten Alaska samt de västligaste delarna av de amerikanska delstaterna Washington och nordligaste Oregon registrerades nya marsrekord i samband med mildvädret kring vårdagjämningen. Exempelvis slogs det gamla marsrekordet i Seattle (startår 1894) i Washington, Sitka (startår 1944) i Alaska och Astoria (startår 1953) i Oregon. I Sitka och Astoria slogs det tidigare marsrekordet dessutom vid inte mindre än två tillfällen under månaden.

Med undantag för den nordöstra delen blev det en varm månad i Mexiko samt i sydvästra delen av USA (avser normalperioden 1961-1990). Månadens högsta temperatur i USA noterades redan den 13 mars då Falcon Lake i Texas rapporterade 38,9°. Värden på 39-45 grader finns från Mexiko och Centralamerika men förefaller osäkra. 

Några större nederbördsmängder noterades inte under mars månad. I Pelican i sydostligaste Alaska föll 105 mm den 18 mars.

Intensivt lågtryck över Colorado och Kansas

Ett intensivt lågtryck, namngivet Ulmer, formades snabbt över inre USA den 12-13. I gränsområdet mellan Colorado och Kansas noterades då extremt låga lufttryck. I Lamar i Colorado sjönk trycket till 970,4 hPa. Undersökningar pågår för att avgöra huruvida detta är ett nytt delstatsrekord. I Dodge City i Kansas sjönk lufttrycket till 974,6 hPa den 13 vilket var det lägsta luftrycket där på över 119 år. Det lägsta lufftrycket i modern tid var 974,9 hPa från februari 1960. Lufttryckvärden för Dodge City finns från slutet av 1800-talet men dessa är enligt National Weather Service i Dodge City osäkra.

Vid flygplatsen i Colorado Springs uppmättes en byvind på 42,9 m/s vilket preliminärt är den högsta som observerats där oavsett kalendermånad. Det tidigare byvindsrekordet där var 35,8 m/s från januari 2017. Byvindsmätningarna från Colorado Springs går tillbaka till 1973.

Asien – Milt väder dominerade stort

Mars blev mycket mild i den norra delen av centrala Sibirien där månaden var 7-10 grader mildare än normalt. 

Månadens lägsta temperatur uppmättes i Ilirnej i Sibirien den 12 då temperaturen där sjönk till -51,6°. Värdet avvek dock åtta grader från näst kallaste station denna dag. På andra plats kommer Delyankir i Sibirien som noterade -47,6° den 3.

Arabiska halvön, större delen av Iran och Pakistan, södra halvan av Afghanistan samt ryska Kamtjatkahalvön hade en kall månad. Temperaturunderskotten var i de här områdena allmänt 0-2 grader.

Månadens högsta temperatur blev 44,7° och uppmättes den 31 i Khargaon i Indien. 

Ymniga regn i Iran, Syrien, Irak och Afghanistan

I delar av Iran, Irak, Syrien och Afghanistan drabbades man under månaden av ymniga regn över torr mark vilket gav upphov till översvämningar på flera håll. Den 1-2 mars fick Kandahar i Afghanistan 97 mm på 30 timmar vilket är omkring hälften av vad som faller där på ett år. I Iran föll stora mängder regn under andra halvan av månaden. Gorgan i Iran fick 107 mm på 24 timmar den 17-18 mars medan Herat i västra Afghanistan uppmätte hela 183 mm på 24 timmar den 17-18. Den 25-26 föll 151 mm i Yasuj i sydvästra Iran. I Khorramabad i den iranska provinsen Lorestan föll 107 mm på 24 timmar den 31 mars och fram till den 1 april. 

Den allra största regnmängden noterades från Raqqa i Syrien där det enligt WMO föll 260 mm på 24 timmar den 26-27 mars. 

Arktis – Extrema temperaturöverskott kring Alaskas kustområden

Det blev en mild eller mycket mild månad i större delen av Arktis. Precis som i februari var det extremt stora temperaturöverskott i storleksordningen 9-12, lokalt nästan 15, grader över det normala i regionen kring Berings hav där havsisen fortsatte att ligga på en ovanligt låg nivå för årstiden. 

Utqiagvik (tidigare Barrow, startår 1920) i nordligaste Alaska noterade en rekordmild marsmånad med en månadsmedeltemperatur på -14,5°. Det gamla rekordet från 2018 pulvriserades med drygt tre grader. Än värre var man i Kotzebue (startår 1936) där rekordet i månadsmedeltemperatur slaktades med 5,3 grader. Där noterades även ett nytt marsrekord den 31 med 5,0°. Det tidigare rekordet var från 1973 då det var 3,9° som högst. För Arktis som helhet (norr om 70°N) indikerar återanalysdata för temperaturen på 925 hPa-nivån av klimatforskaren och PhD-kandidaten Zachary Labe i Kalifornien att detta var den femte mildaste marsmånaden som observerats under perioden 1979-2019. Månadens högsta temperatur uppmättes i Nuuk på Grönland under tidiga morgonen den 1 då temperaturen där kom upp i 9,7°

Sjunde lägsta säsongsmaximumet i Arktis

Havsisen nådde sitt årliga säsongsmaximum den 13 då 14,78 miljoner km² havsis täckte Arktis med omnejd. Årets maximum är enligt National Snow and Ice Data Center (NSIDC) tillsammans med 2007 det sjunde lägsta som observerats. De senaste åren, 2015-2018, har säsongsmaximumen varit extremt låga och för att finna ett högre maximum måste vi gå tillbaka till 2014.

I slutet av månaden skedde en snabb minskning av havsisen, huvudsakligen kring Berings sund, vilket medförde att på månadens sista dag var havsisens utbredning den lägsta som observerats för årstiden jämfört med andra år för perioden 1979-2018.

Månadens lägsta temperatur stod som vanligt inlandsisen på Grönland för. Geosummit (3216 möh) rapporterade flera för årstiden mycket låga temperaturer. Den 14 var det -58,2° vilket följdes av -58,8° den 17 men allra kallast var det den 24 då hela -60,1° uppmättes där. 

På lägre höjder var det som kallast vid Thomsen River på Banks Island i Kanada med -48,0° den 14. I Alert (startår 1950) i provinsen Nunavut var månadens, och även vinterns, lägsta temperatur -39,5°. Detta är den högsta minimitemperatur som observerats under en vinter sedan mätningarna inleddes där 1950.

Temperaturavvikelsen för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) i mars 2019.
Temperaturavvikelsen för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) i mars 2019 relativt perioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Antarktis – Långsam tillväxt av havsisen

Havsisens säsongsminimum inträffade i år den 28 februari och den 1 mars (se februarikrönikan) och var då det sjunde lägsta som observerats. Havsisen växte därefter till sig i en långsammare takt under månaden än vad som är brukligt i mars. På månadens sista dag var utbredningen den tredje lägsta som observerats för årstiden efter 2017 och 1980.

Mars blev en mild höstmånad över en stor del av Antarktis. Framför allt i området kring Rosshavet och Somovhavet. I området kring Weddellhavet var det lite kallare än normalt med temperaturunderskott på 0-2 grader.

Månadens lägsta temperatur blev -72,8° uppmätt den 27 vid ryska Vostokbasen (3420 möh). Varmast var det vid Base Esperanza den 14 då temperaturen kom upp i 9,1°

Sydamerika – Sällsynt tropisk storm på Sydatlanten

Månaden blev överlag varmare än normalt i Sydamerika. Temperaturavvikelserna låg i allmänhet 0-2 grader över normalt. I nordöstra Brasilien samt i ett mindre område vid Amazonfloden var temperaturöverskotten 2-3 grader. Månadens högsta temperatur på 40,8° uppmättes den 20 i Pão de Açucar i Brasilien.

Även om temperaturöverskotten dominerade fanns det områden med lite kyligare väder än normalt. I norra Argentina, Uruguay, större delen av Paraguay och delar av västra Peru var månaden överlag 0-1, lokalt närmare 2 grader, kallare än normalt. Månadens lägsta temperatur på -10,0° noterades den 22 i Coropuna i Arequipadistriktet i Peru.

Månadens största nederbördsmängder hamnade på strax över 200 mm. Riktigt så mycket kom det inte i Santo Andre i Brasilien men 12 människor omkom till följd av det ymniga regnet som gav 182 mm där den 10. Några dagar senare, den 13, uppmätte Samaná i Colombia 204 mm. São Luis i Brasilien stod emellertid för månadens största mängd då det föll hela 236 mm där den 23.

För första gången sedan 2010 observerades en tropisk storm på Sydatlanten. Den kortlivade stormen som namngavs till Iba av Brasiliens vädertjänst bildades den 24 mars strax öster om Brasilien.

Afrika - Kraftfull tropisk orkan drabbade Moçambique

Den kraftfulla tropiska orkanen Idai som nådde kategori 3 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan drog sent på kvällen den 14 in över Moçambique nära staden Beira med drygt 530000 invånare. Stora mängder regn föll i samband med orkanen samtidigt som en stormflod pressade in vatten över den lågt liggande staden med efterföljande översvämningar. Än större inrapporterade regnmängder föll dock i samband med det tropiska lågtryck som föregick Idais födelse. I Milange i Malawi föll 224 mm på 24 timmar den 5-6 mars. Den 7 uppmätte Ulongue i Moçambique 310 mm vilket även blev månadens största mängd i Afrika. 

Omkring 1000 människor har preliminärt mist livet till följd av Idais framfart. På en global skala får man utifrån den siffran gå tillbaka till 2017 för att finna en mer dödsbringande tropisk orkan då orkanen Maria drog fram i östra Karibien och krävde drygt 3000 liv. För södra halvklotets del är det få landområden, i princip bara Australien, östra Afrika och östaterna öster om Australien, som drabbas av tropiska orkaner. Två tropiska orkaner från 1973 (Indonesien, 1650 döda) och 1892 (Mauritius, 1200 döda) har i nuläget varit dödligare än Idai på södra halvklotet.

Satellitbild över den tropiska orkanen Idai på väg in över Moçambique den 14 mars.
Satellitbild över den tropiska orkanen Idai på väg in över Moçambique den 14 mars. Källa: SMHI och EUMETSAT. Förstora Bild

En annan tropisk orkan, namngiven Joaninha, berörde den lilla ön Rodrigues som tillhör Mauritius den 25-26. Vid stationen Rodrigues föll 157 mm regn på 24 timmar. Vid grannstationen Plaine Corail uppmättes en medelvind på 32,9 m/s och en byvind på 49,4 m/s. Joaninha nådde som mest kategori 4 på Saffir-Simpsonskalan. Ytterligare två tropiska cykloner, Haleh (kategori 4) och Savannah (kategori 3), drog fram över sydvästra Indiska Oceanen under månaden men berörda inga landområden.

Månadens högsta temperatur i Afrika söder om ekvatorn blev 44,4° och uppmättes den 6 i Addo Elephant Park i Sydafrika. Den allra högsta temperaturen i mars rapporterades emellertid från Diffa i Niger den 22 då temperaturen där kom upp i 45,1°.

Lägsta temperaturen stod den högt belägna stationen Assekrem (2680 möh) i Algeriet för där det på morgonen den 1 var -6,7° som lägst.

Australien/Oceanien – Nytt nationellt värmerekord för Australien

Den första höstmånaden mars blev extremt varm i Australien. I de inre delarna av landets södra och mellersta delar var temperaturöverskotten 2-3 grader. Inom ett mindre område av inre Australien var överskotten hela 3-4 grader.

För landet som helhet var detta den allra varmaste marsmånad som observerats. Det tidigare rekordet var från 2016. På delstatsnivå var det en rekordvarm mars i Western Australia och Northern Territory. 

Särskilt varmt var det den 1-2 och den 10-11. Den 10 noterades extremt höga temperaturer. Månadens högsta temperatur blev 48,1° i Roeburne i delstaten Western Australia. Värdet är nytt australiskt värmerekord för mars. Det tidigare rekordet var 47,8° och uppmättes 2007 och 1998.

Ett nytt delstatsrekord noterades även på Tasmanien den 2 och i Northern Territory den 11. Värmen på Tasmanien är anmärkningsvärd. Hela nio stationer överträffade den 2 mars det gamla delstatsrekordet på 38,0° från 2008. Allra varmast var det i Dover med 40,1°. I Hobart med mätningar från 1882 och framåt slogs det gamla marsrekordet på 37,3° från 2008 då temperaturen kom upp i 39,1° där den 2. 

Den 11 uppmättes 45,0° i Curtin Springs vilket är nytt marsrekord för delstaten Northern Territory. På andra plats kom Yulara med 44,8°. Det tidigare delstatsrekordet för mars var 44,4° och uppmättes så sent som 2016. I Alice Springs (startår 1941) kom man den 11 upp i 42,7° vilket slog det gamla marsrekordet på 42,5° från 2015.

Det förekom även för årstiden mycket låga nattemperaturer. Den 7 uppmättes -5,9° i Perisher Valley i delstaten New South Wales. Australiens köldrekord för mars är -7,2° och uppmättes 1964. Den 30-31 mars noterades ett lokalt köldrekord för mars samt ett tangerat sådant i delstaten South Australia. Streaky Bays (startår 1957) tidigare köldrekord var från 1964 och överträffades med drygt en grad på morgonen den 31. Stationen noterade dessutom nytt värmerekord för mars på månadens första dag.

Orkanerna Trevor och Veronica gav kraftiga regn

Den 20-21 och den 29 föll lokalt regnmängder på 200-300 mm i Queensland. Allra mest regn rapporterades från i Lockhart River där man uppmätte 302 mm den 20. Detta var kopplat till den tropiska orkanen Trevor (kategori 3) som drog in över delstatens norra delar den 19. Efter att ha nedgraderats till en tropisk storm rörde sig Trevor därefter ut över Carpentariabukten där den intensifierades och sedermera drog in över Northern Territory. Margua fick 172 mm den 25. Regnet från Trevor bidrog till att månaden blev regnigare än normalt i delstatens östra delar.

I delstaten Western Australia var det i huvudsak en torr månad men inom ett mindre område av delstatens nordvästra del föll mångfaldigt mer nederbörd än vad som är brukligt i mars. Orsaken till detta var den tropiska orkanen Veronica som i försvagat skick rörde sig i mycket maklig fart utmed kusten den 23-24. Port Hedland (startår 1942) fick 179 mm den 24 vilket är den största marsmängden som observerats där. Dagen därpå rapporterade Sherlock 250 mm.

Den 30 föll stora mängder regn på omkring 100 mm i delstaten New South Wales. Tre stationer som alla har mer än 110-åriga mätserier slog då sina dygnsnederbördsrekord för mars.

Extremt ymniga regn på Nya Zeeland den 25-27

Även på Nya Zeeland var det allmänt en mycket varm månad och temperaturöverskotten låg där på 1-2 grader från normalt. Månaden rankas som den näst varmaste marsmånaden som observerats i landet. I exempelvis Ranfurly (startår 1897) och Invercargill (startår 1905) var detta den allra varmaste marsmånaden.

Den mest spektakulära händelsen var de extremt stora regnmängder som föll över de höglänta delarna av västra Sydön i slutet av månaden. Hela 1086 mm uppmättes vid Cropp River, eller mer än en meter, under en 48-timmarsperiod den 25-27. Detta är nytt rekord för en 48-timmarsperiod för Nya Zeeland. Som en jämförelse så får Sveriges regnigaste stad Borås normalt sett nästan 1000 mm nederbörd under ett helt år. För Stockholms del motsvarar Cropp Rivers 1086 mm två års normal nederbördsmängd. Cropp River hade även det tidigare rekordet för högsta 48-timmarsnederbörd från 1995, ett värde som enligt Nya Zeelands vädertjänst nu slogs med drygt 40 mm.

Den största dygnsmängden som vi har fått kännedom om är 401 mm vid Milford Sound (startår 1929) den 25. Där var det den näst största mängd nederbörd som fallit under en marsmånad.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens och forskningsinstitutioners webbsidor och twitterkanaler samt från det ordinarie globala observationsutbytet.