Maj 2022 - Mycket varm i västra Europa

I västra Europa blev maj 2022 en mycket varm historia. Månaden var rekordvarm i Frankrike medan man i Schweiz får gå tillbaka ända till 1868 för att finna en varmare majmånad. På Norges nationaldag "syttende mai" bildades den subtropiska stormen Yakecan på Sydatlanten. Denna drog sedermera in över Uruguay och södra Brasilien. Det årliga säsongsmaximumet av koldioxid inträffade fredagen den 13:e maj då den hittills högsta halten av koldioxid på 421,68 ppm uppmättes vid Mauna Loa på Hawaii.

Global temperaturanomali (vänster bild) i maj 2022 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service.
Global temperaturanomali (vänster bild) i maj 2022 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var maj 2022 ihop med 2018 och 2021 den femte varmaste majmånaden globalt. Det skiljde 0,2° till den varmaste majmånaden 2020. Utöver 2020 var även 2016, 2017 och 2019 varmare än årets majmånad. Därmed har de sju senaste årens majmånader även varit de sju varmaste globalt sett. 

Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till april 2022 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive aprilmånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till maj 2022 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive majmånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Globala extremvärden

Norra halvklotet:

Max: 51,0° den 14 maj Jacobabad i Pakistan

Min: -44,3° den 2 maj Summit på Grönland

Södra halvklotet:

Max: 39,2° den 1 maj Curtin i Australien

Min: -79,6° den 26 maj Dome Fuji på Antarktis 

Europa - Nationella majrekord i Andorra och Liechtenstein

För Europa som helhet var månaden något varmare än normalt (avser normalperioden 1991-2020). Månaden var särskilt varm i Sydvästeuropa där man tidvis kom under inflytande av varm luft från Sahara. Överlag dominerade torrt väder under månaden över den kontinentala delen av Europa från Spanien i väster till Ukraina i öster. I höjd med Storbritannien och norrut var det en mer varierad bild av nederbörden. Norges västkust liksom Skottland hade mer nederbörd än normalt liksom den europeiska delen av Ryssland och Kazakstan. Detta stämmer även väl överens med kartan över medellufttrycket i Europa under maj.

Medellufttryck i Europa i maj 2022.
Medellufttryck i Europa i maj 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

Rekordvarm majmånad i Frankrike

I Frankrike var maj 2022 med mycket god marginal den allra varmaste som observerats för perioden 1900 och framåt. Det tidigare majrekordet på nationell basis var från 2011 och därtill omkring en hel grad lägre. 

Varmaste majmånaden efter 1868 i Schweiz

I Schweiz var detta den näst varmaste majmånad som observerats sedan mätningarna inleddes 1864. Endast maj 1868 var varmare. I Geneve (startår 1864) noterades ett rekordstort antal högsommardagar (minst 25,0°) under månaden. Totalt 15 stycken registrerades. Det tidigare rekordet på 14 under en majmånad härrörde från 2011. Även Lugano med temperaturmätningar sedan 1864 och framåt noterade ett rekordstort antal högsommardagar. Där var det tidigare majrekordet av äldre snitt, nämligen från 1945. 

I grannlandet Österrike var detta den sjunde varmaste majmånaden. Även här förekom dock nya rekord avseende månadsmedeltemperaturen, särskilt i landets västra delar. Stationerna Lienz (startår 1853) och Obergurgl (1942 möh, startår 1851) slog båda sina tidigare majrekord från 1868. Nytt majrekord blev det även i Feldkirch (startår 1876), Bregenz (startår 1870) och Sonnblick (3109 möh, startår 1887). För alla tre stationerna gäller att det tidigare majrekordet var från 2018. För Sonnblicks del delades det rekordet även med 1958.  

I Storbritannien (startår 1884) var maj 2022 den femte varmaste som observerats efter 2008, 2017, 2018 och 1992. I grannlandet Irland (startår 1900) hade man sin tredje varmaste majmånad efter 2008 och 2017. Marginalen till andraplatsen var dessutom minsta möjliga, 0,01°.

Mycket varmt väder gav två nya nationella majrekord

Kring den 20:e maj förekom osedvanligt höga temperaturer i Sydvästeuropa och flera nya värmerekord för maj sattes då. I Liechtenstein noterades 34,6° i Triesen Haldenstrasse den 20. Värdet är nytt nationellt majrekord för det lilla furstendömet. Allra varmast denna dag var det i Spanien där hela 42,3° uppmättes i Andújar i provinsen Andalusien. I Frankrike noterade Lyon-Bron (startår 1920) för första gången en tropisk natt i maj då temperaturen där endast sjönk till 20,7° som lägst. Lyon-Brons tidigare rekord för högsta minimitemperatur i maj var 19,4° från 2017. Det tidigaste datumet för en tropisk natt i Lyon-Bron var den 8 juni vilket skedde 1981, 1983 och 2003. Den 21:a maj noterade Borda Vidal i Andorra 32,7° vilket är den högsta temperatur som uppmätts under en majmånad i mikrostaten. I Schweiz slog Great St. Bernhard (2472 möh) den 22:a sitt gamla majrekord på 14,8° från 1868 då temperaturen där kom upp i 16,4°.

Tornado drabbade Tyskland

I samband med att mycket varm luft från Nordafrika rört sig norrut och mötte kyligare luft på väg söderut bildades flera tornados. Särskilt västra Tyskland drabbades då. I staden Paderborn skadades mer än tre dussin människor och dödsfall förekom också när en tornado drog genom staden den 20:e maj. 

Mest kallt vårväder i Ryssland och västra Kazakstan

I främst de europeiska delarna av Ryssland och Kazakstan var det däremot till största delen mycket kyligare än normalt (avser 1991-2020). I början av månaden förekom för årstiden mycket låga nattemperaturer i norra Europa. Allra kallast var det den 4:e maj då Kilpisjärvi i Finland hade -18,7° som lägst. Värdet är även det lägsta som uppmätts i Finland i maj sedan 1996 då samma station hade -21,1°.

Lokalt över 200 mm regn i Spanien

Den 3:e maj föll stora mängder i området kring Valencia i östra Spanien. Den spanska vädertjänstens officiellt största nederbördsmängd under en 24-timmarsperiod var 232 mm. Från den lokala stationen Camins al Grau i Valencia rapporterades 261 mm. 

Nordamerika - Sju år lång svit bruten på Atlanten

Den östra halvan av Mexiko samt de amerikanska delstaterna Texas, New Mexiko, Louisiana, Mississippi och östra Arizona hade en varm eller mycket varm majmånad. I delar av mellersta Texas samt lokalt i Louisiana-Mississippi var månaden till och med rekordvarm. För Texas del var detta ihop med 2018 den näst varmaste majmånaden som observerats efter 1996. Månadens högsta temperatur på 48,0° uppmätt redan den 14:e maj stod Urique i Mexiko för.

I nordvästra USA samt sydvästra Kanada blev månaden emellertid kylig. De största temperaturunderskotten återfanns i ett område i sydvästra Kanada. I den amerikanska delstaten Washington i nordväst var månaden lokalt rekordkall. Där hade man för delstaten som helhet även sin kyligaste maj sedan 1996. I Seattle var månaden även mycket blöt och den näst regnigaste majmånaden som observerats efter 1948. I Vancouver hade man fortfarande vid maj månads utgång ännu inte nått upp i 20 grader något som inte hör till vanligheterna.

Temperaturklassificering av medeltemperaturen i USA för maj 2022.
Temperaturklassificering av medeltemperaturen i USA för maj 2022. Källa: NOAA. Förstora Bild

Mycket kallt i norra Kanada i slutet av månaden

Kanada stod som så många gånger förr för månadens lägsta temperatur. Den 3:e rapporterade Kugaaruk -24,4°. Noterbart är att det i slutet av månaden förekom för årstiden osedvanligt låga temperaturer i norra Kanada. Iqaluit (startår 1946) noterade -16,6° den 26:e och så kallt har det inte varit där så sent på säsongen. Den 29:e rapporterade Shepherd Bay -20,7°. Det allra senaste datumet som en temperatur på -20° eller lägre har uppmätts i Kanada är den 3 juni. 

Ingen tjuvstart av orkansäsongen på Atlanten i år

För första gången sedan 2014 bildades ingen tropisk storm på Atlanten före den officiella starten den 1 juni. Därmed ändades en sju år lång (2015-2021), därtill rekordlång, svit med tropiska stormar som bildats före den officiella starten på orkansäsongen på Atlanten. 

Tropiska orkanen Agatha drog in över Mexiko

I östra Stilla havet bildades i slutet av månaden den tropiska stormen Agatha. Stormen intensifierades snabbt till en orkan och nådde som mest kategori 2 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan. Agatha bibehöll denna styrka fram tills dess att den nådde land i Mexiko. Enligt den statistik som finns för perioden 1971 och framåt är landfallande orkaner i maj sällsynta. Endast två stycken, Agatha 1971 och Barbara 2013, har nått land med orkanstyrka i maj. I båda fallen rörde det sig om en kategori 1-orkan. I kölvattnet av Agathas framfart föll stora mängder regn i Mexiko. Huatulco i delstaten Oaxaca uppmätte 240 mm den 30 maj. Påföljande dygn föll det 189 mm i Tres Picos i angränsande delstaten Chiapas. Omkring ett dussin människor i Mexiko skall ha omkommit till följd av Agathas framfart. 

Månadens största regnmängd föll dock på Bahamas. I den sydöstra delen av distriktet New Providence där huvudstaden Nassau ligger uppmättes 279 mm den 30 maj vid en av nätverket CoCoRaHS stationer medan en närliggande station noterade 221 mm. 

Asien - Varmare än normalt i centrala Sibirien

Värmen i Indien och Pakistan från slutet av april nådde sin kulmen den 1 maj då temperaturen i Nawabshah i Pakistan nådde 49,5°. Det kom sedan att bli än varmare i mitten av månaden. Den 14 rapporterades 51,0° från Jacobabad.

I större delen av Centralasien dominerade temperaturöverskotten stort och även i maj var det mycket varmt i Pakistan som hade sin femte varmaste maj sedan 1961. De i absoluta tal största temperaturöverskotten återfanns i ett mindre område i Sibirien strax söder om Obviken.

I Sydostasien från östra Indien och öster därom blev maj en kylig månad. Särskilt sydöstra Kina noterade stora temperaturunderskott. Den 3-4 maj noterade några stationer med medellånga mätserier i främst östra Thailand nya köldrekord för månaden. Även i södra Kina förekom ovanligt låga temperaturer i början av månaden med två nya köldrekord för två stationer med temperaturmätningar sedan början av 1950-talet. Kyligt var det även i västra Asien kring Kaspiska havet.

Månadens lägsta temperatur på -24,0° uppmättes på månadens första dag i Konstantinovskaya i ostligaste Sibirien där man annars hade en mild vårmånad. 

Mycket blöt månad i Sydostasien

I den sydöstra delen av Asien blev maj en mycket blöt historia. I nordöstra Indien föll stora mängder regn i mitten av månaden. Sohra (mer känt som Cherrapunji från den brittiska kolonialtiden) uppmätte 424 mm den 16:e. Mellan den 12:e och den 19:e maj föll det 2024 mm där. Sohra (Cherrapunji) är känt för att vara en av världens nederbördsrikaste platser. Största mängden stod närliggande Mawsynram för. Där fick man den 15:e inte mindre än 546 mm. Det myckna regnandet i nordöstra Indien resulterade i översvämningar enligt sajten FloodList vilka även spred sig nedströms. Enligt samma sajt drabbades norra Vietnam av översvämningar till följd av ymnigt regn. Mellan den 21:a och den 24:e föll 925 mm i Tam Dao i provinsen Vinh Phuc medan Quan Chu i Nguyen fick 675 mm under samma tidsperiod.

Även annorstädes i sydöstra Asien förekom stora dygnsnederbördsmängder under maj. På månadens första dag föll kraftigt regn inom ett litet område på sydvästra Sri Lanka. Allra mest rapporterades då från Madurawala som fick 249 mm. Den 10:e uppmättes 265 mm i Ramkhamhaeng National Park Sukhothai i Thailand. Den 16:e fick Hehuan Mountain på Taiwan 234 mm vilket nästan matchades av Dapingding den 20:e där det föll 232 mm. Även utanför Sydostasien hittar vi förekomster av kraftigt regn. Under en 24-timmarsperiod den 20-21 noterades Nakanoshima på Japan för 254 mm.

Preliminär global nederbördsanomali för maj 2022. Avvikelserna bygger på normalvärden för perioden 1951-2000.
Preliminär global nederbördsanomali för maj 2022. Avvikelserna bygger på normalvärden för perioden 1951-2000. Källa: DWD (GPCC). Förstora Bild

Arktis - Högsta havsisutbredningen för maj sedan 2013 

En stor del av Arktis fick temperaturunderskott i maj. Detta märktes även på avsmältningen av havsis under månaden. Avsmältningen av havsisen gick långsamt främst den 5-10 maj. I övrigt skedde inget uppseendeväckande under månaden. Vid månadens slut var havsisens utbredning den sextonde lägsta för årstiden. För havsisutbredningen som helhet under maj var utbredningen i Arktis enligt amerikanska National Snow Ice Data Center (NSIDC) den största sedan maj 2013.

Bland de områden som ändå hade en mild majmånad hör de kustnära områdena i ryska Arktis samt ett mindre område i norra Kanada.

Månadens högsta temperatur uppmättes på sydvästra Grönland i samband med föhn. Den 17 noterade Narsarsuaq 15,7°. Nästan lika varmt, 15,3°, var det den 20 i Söndre Strömfjord. Maj månads högsta temperatur blev till slut 17,4° uppmätt i Narsarsuaq den 28:e.

Maj är en månad då de lägsta temperaturerna i Arktis generellt sett noteras i början av månaden. På månadens första dag uppmätte Cape Liverpool på Baffin Island i Kanada -27,9° vilket var den lägsta temperaturen på lägre höjder. Uppe på Summit (ca 3200 möh) på inre Grönland var det som lägst -44,3° den 2.

På Svalbard noterades både en ny lägsta- och högstanotering för stationen Hornsund som upprättades så sent som 1995. Där sjönk temperaturen till -15,1° den 3:e maj. Den tidigare bottennoteringen där under en majmånad var -13,9° från 1999. Den 31:a nådde temperaturen där 9,1° vilket överträffade den tidigare toppnoteringen under en majmånad på 7,8° från 2006. För stationen Hopen där temperaturmätningar upprättades 1948 var det fråga om ett nytt rekordvärde då man dagen innan kom upp i 9,2°. Det tidigare majrekordet på 8,8° uppmättes 1960.

Temperaturavvikelse i maj 2022 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service.
Temperaturavvikelse i maj 2022 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Antarktis - Långsam tillväxt av havsis i slutet av månaden

Utbredningen av havsisen växte initialt till sig i förhållandevis normal (avser perioden 1981-2010) takt under maj. En långsammare tillväxt mot slutet av månaden medförde att utbredningen av havsis på månadens sista dag var den femte lägsta som observerats för årstiden efter 1986, 1980, 2019 och 2017. Särskilt lite havsis vid månadens slut var det i Amundsenhavet, Bellingshausenhavet och Weddellhavet.

Månadens högsta temperatur blev 10,2° vid Base Esperanza den 21 maj. Lägsta temperaturen på -79,6° uppmättes den 26 maj vid Dome Fuji (3810 möh). 

Sydamerika - Subtropisk storm drabbade Uruguay och Brasilien

Större delen av Sydamerika hade en kylig maj jämfört med normalen för 1991-2020. De största temperaturunderskotten återfanns närmast Perus västkust där La Niña fortsatte behålla sitt grepp samt i Argentina och Paraguay.

Subtropisk storm på Sydatlanten

Den 17 maj bildades den subtropiska stormen Yakecan på Sydatlanten. Denna drog senare in över Uruguay och Brasilien och förde med sig nederbörd och kylig luft söderifrån. I bergsområdena i sydligaste Brasilien föll nederbörden även som snö. Villa Reynolds i Argentina hade -9,8° på morgonen den 18. Enligt klimatologen Maximiliano Herrera var det inte långt från stationens majrekord på -10,2°. I Paraguay hade Prats Gill -1,9° vilket enligt Herrera endast var en grad från det nationella köldrekordet för maj. Den 23 uppmättes -9,8° i Bolivias huvudstad La Paz (4058 möh). Värdet är endast 0,5° ifrån stadens köldrekord i maj från 1982. Månadens lägsta temperatur noterades dagen därpå, den 24:e, i Peru då Chuapalca uppmätte -20,6°.

Yakecan är även det sista namnet på den namnlista som sedan 2011 använts för namngivning av tropiska cykloner på Sydatlanten. På Sydatlanten är dessa vanligast förekommande under månaderna november till maj.

Mycket kallt i slutet av månaden i delar av Sydamerika

Ovanligt låga majtemperaturer förekom i slutet av månaden på sina håll i Chile, Argentina, Uruguay och sydligaste Brasilien. Huvudstaden Santiago i Chile hade med -2,1° den 31 maj sin kyligaste majnatt sedan 1969.

Högsta temperaturen i Sydamerika under maj förefaller osäker men Manaure i Colombia rapporterade i vart fall 39,2° den 21:e och den 29:e. Det bör dock noteras att stationen avviker mycket från övriga stationer.

Afrika - Nationellt majrekord i Marocko

Marocko, Västsahara samt delar av mellersta Östafrika hade en varm eller mycket varm maj. Den 20 noterades ett nytt nationellt värmerekord för maj i Marocko. Detta då Sidi Slimane kom upp i hela 47,2° vilket slog det gamla majrekordet på 45,6° från 2015. Uppgifter gör gällande att Marockos nationella majrekord nu är högre än deras junirekord vilket i så fall är aningens kuriöst. Månadens högsta temperatur på 47,7° uppmättes emellertid redan den 6:e i Matam i Senegal.

I delar av Nordafrika samt södra Afrika var månaden kyligare än normalt. Underskotten förefaller ha varit som störst i området Namibia-Botswana. Även i sydligaste Angola och nordligaste delen av Sydafrika var det kyligt. Sutherland i Sydafrika stod för månadens lägsta temperatur på -7,9° vilken uppmättes den 30:e maj.

Även om det på många håll i Sydafrika var kyligare än normalt förekom det även episoder med riktigt varmt väder också. Den 16-17 maj var det ovanligt varmt i landet och några stationer med medellånga mätserier noterade då nya majrekord. Kapstaden hade 33,7° vilket överträffade det tidigare majrekordet på 33,5° från 1964. Även Tygerhoek och Port Nolloth satte nya majrekord men deras tidigare majrekord hade bara några år på nacken. 

Under månadens andra hälft drabbades provinsen KwaZulu-Natal i Sydafrika av kraftigt regn. Den 21:a föll 240 mm vid Mount Edgecombe. Stationsnamnet till trots så ligger stationen endast på 91 meters höjd över havsytan. I Sezela föll 151 mm samma dag och enligt Floodlist skall 202 mm ha fallit i staden Durban.

Australien/Nya Zeeland/Oceanien

För Australien som helhet blev det en varm månad. Månadens högsta temperatur uppmättes redan på månadens första dag då Curtin i delstaten Western Australia uppmätte 39,2°. Kallast var det i Liawenee på Tasmanien i Australien. Där uppmätte man -9,9° på morgonen den 24 maj. Värdet är det tredje lägsta som uppmätts i delstaten. Det allra lägsta på -10,5° uppmättes 2006 i Liawenee. Delstatens sex lägsta temperaturer har alla uppmätts i just Liawenee. 

Mycket blöt maj i Queensland

Nederbördsmässigt blev maj blötare än normalt för Australiens del (avser perioden 1961-1990). I delstaten Queensland hade man sin femte nederbördsrikaste majmånad sedan år 1900 och den blötaste sedan 1989. För 13 stationer i delstaten med mer än 100-åriga mätserier blev månaden rekordblöt. Den 10-14 maj föll stora mängder regn i delstaten och några av dessa 13 stationer noterade då en rekordstor dygnsmängd för maj. 

Den 11 föll 235 mm i Cowley Beach. Detta värde överträffades dock två dagar senare i samma delstat, nämligen fredagen den 13, då Wilsons Peak fick 239 mm. Även stora delar av delstaten New South Wales hade en mycket blöt maj liksom ett område i centrala delen av Western Australia.

I South Australia föll för regionen stora mängder regn (50-75 mm på flera håll) den 30-31. Tre stationer med mer än 100-åriga mätserier slog då sina mycket gamla dygnsrekord för maj, bland annat Adelaide. Även i delstaten Western Australia föll det kraftigt regn i slutet av månaden, där den 29-30 maj, och tre stationer med mer än 100-åriga mätserier noterade då nya dygnsrekord för maj. För två av dessa, Red Hill och Mount Florance, bidrog regnet till att månaden som helhet blev rekordblöt. 

Nya Zeeland - Tredje varmaste majmånaden som observerats

På Nya Zeeland hade man en mycket varm höstmånad. För landet som helhet var detta den tredje varmaste majmånaden som observerats sedan 1909. De fyra varmaste majmånaderna på Nya Zeeland har nu alla inträffat sedan 2011. 

Oceanien - Stormen Gina drabbade Vanuatu

Den 18 bildades den tropiska stormen Gina nordost om Vanuatu. Någon nämnvärd intensifiering skedde inte men i spåren av Gina föll ymniga regn på södra Vanuatu. Också Nya Kaledonien påverkades av Gina där det även förekom stora regnmängder.

Den lilla vulkanön Norfolk Island (startår 1939) tillhörande Australien och belägen mellan Nya Zeeland och Nya Kaledonien noterade en rekordvarm majmånad. Öns tidigare majrekord var från 2016.

Nytt högstavärde av koldioxidhalten för Mauna Loa på Hawaii

De högsta halterna av koldioxid i atmosfären noteras under maj för att sedan då växtligheten kommer igång på norra halvklotet sjunka och nå sitt minimum i september-oktober. Den 13 maj uppmättes 421,68 ppm (parts per million) koldioxid av Scripps Institute uppe på Mauna Loa (ca 3396 möh) på Hawaii där mätningar av koldioxidhalten finns från 1958 och framåt. Medelvärdet för maj som helhet var enligt NOAA 420,99 ppm medan Scripps Institute noterade 420,78 ppm.

Månadsmedelvärde av koldioxidhalten uppe på Mauna Loa på Hawaii från 1958 fram till maj 2022.
Månadsmedelvärde av koldioxidhalten uppe på Mauna Loa på Hawaii från 1958 fram till maj 2022. Notera den säsongsmässiga variationen där de maximumet nås i maj medan säsongsminimumet sker i september-oktober. Källa: NOAA. Förstora Bild

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.