Maj 2019 - Rekordvarmt i Japan

Globalt sett var det den tredje varmaste maj. Exempelvis slog Japan sitt värmerekord för månaden. I Mellaneuropa och delar av Nordamerika var det däremot kyligt. I Alperna kom mycket snö, i USA kraftigt regn och tornados. Den tropiska orkanen Fani slog till mot nordöstra Indien i början av maj. Isutbredningen var låg både i Arktis och Antarktis.

Global temperaturanomali

Global temperaturanomali i maj 2019
Global temperaturanomali (vänster bild) i maj 2019 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var maj globalt sett den tredje varmaste majmånaden sedan mätstarten 1979. Maj 2016 var varmast följt av maj 2017.

Månadsvis global temperaturavvikelse från januari 1979 till maj 2019
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till maj 2019 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive majmånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Europa - Kyligt i Mellaneuropa, varmt på Iberiska halvön

Månadsmedeltemperaturen för Europa hamnade nära normalvärdet för perioden 1981-2010 med lokala avvikelser.

Medellufttrycket för maj 2019 visar på en högtrycksrygg ute på Atlanten från Island ner mot Brittiska öarna, medan Sydost- och Mellaneuropa hade mer lågtrycksbetonat väder.

Lufttrycket var ovanligt högt på Island. Medellufttrycket i Reykjavik på 1020,2 hPa var det högsta sedan februari 1986 och för månaden maj det högsta sedan 1975, då det var lika högt som årets. Lägsta lufttrycket blev 1008,6 hPa i Grindavík den 13. Det har aldrig uppmätts ett högre minimilufttryck för maj på Island och var en tangering av maj 1838 samt 1843.

Medellufttryck i Europa i maj 2019
Medellufttryck i Europa i maj 2019. Illustration SMHI Förstora Bild

Lufttrycksfördelningen i Europa medförde högre temperaturer än normalt på större delen av Iberiska halvön och i ostligaste Europa, däremellan lägre. Portugal och sydvästra Spanien hade ett temperaturöverskott på 2-4 grader jämfört med referensperioden 1961-1990. Delar av Italien hade underskott i samma storleksordning.

I Portugal blev medeltemperaturen för maj den sjunde högsta sedan mätseriens början 1931 och medelmaximitemperaturen den näst högsta. Årets maj var där den sjätte torraste sedan 1931.

En värmebölja berörde delar av Portugal och Spanien från den 22 maj till någon dag in i juni. Några stationer slog sina värmerekord den 30-31 maj. Sista maj hade Alcácer do Sol i Portugal 38,6° och El Granado i Spanien 38,5°.

Mellaneuropa upplevde däremot sin kallaste majmånad sedan 1991. Polarluft gjorde att det snöade på lägre höjder i Schweiz och Österrike den 4-5. Bern (start 1898) i Schweiz fick 4 cm nysnö, den senaste nysnön som stationen noterat. På Colle Major (4750 m.ö.h.) i Italien sjönk temperaturen till -28,9° den 5. Den 6 var minimitemperaturerna i Frankrike de kallaste för en majmånad sedan 1979.

Lägsta inrapporterade temperatur i maj bland stationer på lägre höjder var -13,0° den 3 i Mierkenis, Sverige.

På Vestlandet i Norge fick en rad stationer en kallare maj än april. Senast det hände i Bergen och vid Ona fyr var 1894, i Ålesund 1926. För Norge som helhet blev det den fjärde nederbördsrikaste majmånaden sedan mätserien började 1900.

Mycket nederbörd i mellersta Europa

Det kom mycket nederbörd och snö i Alperna både under maj och hela våren. I Österrike var årets maj en av de tio nederbördsrikaste sedan mätningarna började 1858 och snödjupen i de höglänta bergsområdena nära rekordnivåerna för månaden. I slutet av maj var snödjupet på höjder över 2000 m omkring 50-100 cm över det normala. Observatoriet (2964 m.ö.h.) på Tysklands högsta berg Zugspitze fick sammanlagt 447,6 mm nederbörd. Snödjupet växte med nästan två meter under maj och stationen hade den 30 ett snödjup på 645 cm, det största sedan februari 1981.

Ett lågtryck som passerade över Italien den 12-13 orsakade översvämningar i norra Italien, Kroatien samt Bosnien och Hercegovina. Plitvička jezera i Kroatien fick 139 mm den 12.

Den 19-21 medförde ett annat lågtryck åska, starka vindar och häftigt regn i delar av Tyskland, Schweiz och Österrike. I Bayern, Tyskland fick Balderschwang 220,1 mm på 48 timmar och Jachenau-Tannern 231,4 mm på 72 timmar.

Den 29 föll 188,7 mm i Drniš, Kroatien och 141,2 mm i Dédestapolcsányban, Ungern i samband med ett lågtryck på Medelhavet.

I Frankrike slog några stationer sina vindrekord under första halvan av maj.

Nordamerika - Varmt och kallt

Månaden var varmare än normalt i nordvästra och sydöstra Nordamerika. Överskottet i nordvästra Alaska var 3-6 grader jämfört med referensperioden 1961-1990. Temperaturen nådde 44,4° i Rio Grande Village i Texas den 23 juni. Samtidigt hade Big Bend National Park i samma delstat 43,3°. Några stationer i Mexiko rapporterade in temperaturer upp till 47° men de känns osäkra.

Från sydvästra USA upp till nordöstra Kanada fanns områden med temperaturunderskott på 2-5 grader. Den 1 sjönk temperaturen till -32,8° vid Hanbury River i Kanada, vilket var lägre än månadens lägsta i Arktis. I västra USA samt Minnesota och Wisconsin gjorde den kalla luften att ovanligt sent snöfall förekom på flera håll. Några stationer slog sina snörekord.

För en del platser i USA var det en av de varmaste majmånaderna, för andra en av de kallaste. Exempelvis noterade Florida sin varmaste maj, North Carolina, South Carolina och Georgia sin näst varmaste, Alaska sin sjätte och Seattle (start 1945) sin näst varmaste. I Wyoming var det en av de sjätte kallaste majmånaderna för flera stationer och i South Dakota en av de tio kallaste. Även för stora delar av Arizona var det en av de svalaste.

I större delen av atlantiska Kanada förutom Labrador så var maj den kallaste sedan 1974.

Majnederbörden för USA (bortsett från Alaska och Hawaii) var den näst högsta i en mätserie som började 1895. Det var även den näst nederbördsrikaste för alla månader sedan januari 1895. Delstaterna Missouri, Kansas och Nebraska noterade sin blötaste maj.

I samband med en serie regnområden i södra USA föll det 261 mm i Sugar Land i sydvästra Houston, Texas den 7. Från den 20 maj berörde ett lågtryckssystem södra och centrala USA med översvämningar som följd. Pawnee i Oklahoma fick 242 mm den 20.

Flera platser längs Mississippifloden hade i maj haft översvämningar i tre månader eller mer, vilket är det längsta sedan den stora översvämningen 1927. Även Missouri och Arkansas River var drabbade av översvämningar i slutet av maj.

Maj var rekordblöt också i Anchorage, Alaska (start 1952) som fick 55,4 mm i månadsnederbörd.

Områden med nederbördsunderskott fanns bland annat i östra och nordvästra USA samt längs gränsen mot Kanada. För Wilmington, North Carolina (start 1871) var det den tredje nederbördsfattigaste maj som uppmätts och för hela delstaten den fjortonde.

Nederbördsavvikelse i USA maj 2019
Kartan visar nederbördsavvikelse i USA maj 2019. Mätserien är för perioden 1895-2019. Källa: NOAA National Centers for Environmental Information Förstora Bild

Under maj observerades över 500 tornados i USA, vilket är mer än dubbelt så mycket som det normala. Det innebar också den mest aktiva 30-dagars perioden sedan april 2011.

Delar av El Salvador fick stora regnmängder mot slutet av månaden. I Jalponga föll 253 mm den 24.

Norra Alberta i Kanada drabbades av omfattande skogs/gräsbränder. Under maj startade 511 bränder och den siste maj hade mer än 350 000 hektar brunnit. Högsta temperaturen i Kanada var just från Alberta där Garden River hade 34,8° den 28.

Tidig subtropisk storm

Orkansäsongen på Atlanten inleds officiellt den 1 juni, men årets första subtropiska storm Andrea dök upp redan den 20 maj. Det var femte året i rad som en subtropisk eller tropisk cyklon bildades på Atlanten innan den officiella säsongen inletts, vilket slår det tidigare rekordet på fyra år i rad 1951-1954.

Statistik över tropiska stormar och orkaner på Atlanten finns från 1851 och framåt. Dagens teknik gör att svaga och kortlivade stormar som Andrea upptäcks i större utsträckning än förr.

Asien – Värmerekord i Japan, tropisk orkan i Indien

Maj var varmare än normalt på många håll i Asien. I delar av Myanmar och i ett stråk från Jordanien upp till Turkiet var temperaturöverskottet 3-6 grader. I Centralasien, Pakistan och sydöstra Iran fanns områden som hade 1-2 grader kyligare än vanligt.

Den 1 sjönk temperaturen till -29,1° i Iema, Sibirien.

I samband med en värmebölja i Israel den 22-24 uppmättes temperaturer på 43-48°. I Kfar Blum och Eilat, vars mätserier började tidigt på 1950-talet, blev månadsmedel av maximitemperaturen den högsta som uppmätts för maj.

Den 26 var det rekordvarmt i Japan då Saroma på Hokkaido uppmätte 39,5°.  Det tidigare majrekordet var 37,2° i Chichibu i maj 1993. Det blev även nytt värmerekord oavsett månad för ön Hokkaido. Norra Japan registrerade sin varmaste majmånad sedan 1946 då statistik började föras.

Det var extremt varmt på flera håll i sydvästra Asien i slutet av månaden. 49,8° uppmättes i Mitribah, Kuwait den 29. Den siste maj var det 49,6° i Ganganagar, Indien och 50,0° i Jacobabad samt Larkana, Pakistan.

På Cypern var det ovanligt varmt den 29-30. Temperaturen steg till 42,1° i Athalassa den 29, vilket var nytt nationellt majrekord för Cypern. Det tidigare rekordet var 41,5° i Athalassa 1995.

I Sydkorea blev årets maj den näst varmaste och nionde torraste som uppmätts sedan mätserien började 1973.

Enligt medier meddelade Korean Central News Agency i mitten av månaden att Nordkorea led av den värsta torkan på 37 år. Sedan början av året hade det kommit sammanlagt 54,4 mm nederbörd för landet som helhet, den lägsta siffran sedan 1982. Mot slutet av maj föll en del regn och månadsnederbörden hamnade på 48,0 mm, men det var ändå under det normala för maj.

Delar av Oman berördes den 18 maj av för årstiden ovanligt regnoväder. Enligt Dr. Juma Al-Maskari vid Omans vädertjänst fick Wadi Bani Khalid 90,4 mm på två timmar. Den 22 föll även kraftigt regn i sydvästra Saudiarabien med översvämningar som följd.

Afghanistan och Iran drabbades också under andra halvan av maj av översvämningar. Båda länderna har haft flera översvämningar sedan början av mars.

Högsta dygnsnederbörden rapporterades från Taiwan där Nanfeng fick 548 mm den 18.

En kraftig tropisk orkan och en sen tropisk storm

Den tropiska cyklonen Fani bildades i Bengaliska viken i slutet av april och nådde kategori 4 på Saffir-Simpson skalan den 2 maj. Fani korsade förmiddagen den 3 kusten i närheten av Puri i Odisha, Indien och var den intensivaste tropiska cyklonen som har drabbat området sedan 1999. Resterna av orkanen berörde Bangladesh den 4 maj och Bhutan den 5. Bland annat fick Bankura 164 mm den 3 och Sohra 276 mm den 4, båda i östra Indien.

Den tropiska cyklonen Lili berörde främst Moluckerna den 8-9 och Östtimor den 11. Lili uppnådde som mest stormstyrka den 9-10 och nådde Östtimor som ett tropiskt lågtryck. Bara två kända tropiska cykloner har passerat över Östtimor och ingen tropisk storm. Orkansäsongen i området slutar officiellt den 30 april och Lili blev den senaste tropiska cyklon som observerats i Australiens norra region. Det tidigare rekordet hölls av den tropiska cyklonen Verna som observerades den 3 maj 1977. Australiens vädertjänst Bureau of Meteorology har statistik från 1969.

Arktis – Ovanligt varmt runt Baffinbukten

Månaden var varm i större delen av Arktis. På Baffinön och Ellesmereön i Kanada var det 5-8 grader över det normala. Högtryck dominerade vid Nordpolen i maj, vilket medförde att varmluft drogs söderifrån genom Baffinbukten och bidrog till ovanligt höga temperaturer däromkring.

Månadens högsta inrapporterade temperatur blev 20,1° i Kangerlussuaq på Grönland den 25. Lägsta temperatur stod Geosummit (3216 m.ö.h.) för med -41,5° den 11. Bland stationer på lägre höjder så hade Cambridge Bay på Victoria Island i Kanada -25,0° den 1.

Svalbard hade en varmare månad än normalt för 102:e gången i rad. På Jan Mayen och Bjørnøya var maj varmare än normalt men samtidigt kallare än april. Senast maj var kallare än april var 1984 på Jan Mayen och 2011 på Bjørnøya.

Havsisens utbredning i Arktis var den näst lägsta för maj sedan satellitmätningarna började 1979 enligt National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Lägst var utbredningen maj 2016. Isavsmältningen var omkring den normala för månaden. Isen minskade snabbt i Berings hav och södra Tjuktjerhavet i maj, men i Barents hav gick det långsammare.

Temperaturanomali i polarområdena i maj 2019
Temperaturavvikelsen för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) i maj 2019 relativt perioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Antarktis – Näst lägsta isutbredningen för maj

Det var varmare än normalt vid Weddellhavet och Rosshavet, medan det var kallare i de inre delarna av östra Antarktis. Base Esperanza på Antarktiska halvön hade högsta uppmätta temperatur med 5,8° den 8. Kallast hade Concordia (3200 m.ö.h.) med -80,6° den 27.

I slutet av maj var havsisens utbredning i Antarktis väldigt nära rekordlåga maj 1980. Utbredningen var ovanligt låg framförallt i östra Weddellhavet och norra Amundsenhavet.

Sydamerika – Årets andra subtropiska cyklon på Sydatlanten

Temperaturerna låg över de normala i nästan hela Sydamerika. I östra Brasilien var de 2-5 grader över. Områden med underskott på 0-1 grader fanns bland annat i Paraguay och norra Argentina.

I början av maj var det mycket varmt i Colombia. Den 6 steg temperaturen till 40,4° i Zambrano. Desto kallare var det i de peruanska bergstrakterna. -15,9° hade Patahuasi i provinsen Arequipa den 18.

Den 2 föll stora regnmängder. Timbiquí i Colombia fick då 205,0 mm och Tomé Açu i Brasilien 203,4 mm.

Ett subtropiskt lågtryck bildades på Sydatlanten öster om Rio de Janeiro den 20 och utvecklades samma dag till en subtropisk storm som fick namnet Jaguar. Den upplöstes redan den 22.

Afrika - Övervägande varmt

Även i Afrika hamnade temperaturerna för maj över de normala på många håll. I nordvästra Sydafrika med 4-5 grader. Något under de normala var de i Tunisien och nordostligaste Algeriet samt västra Senegal, Gambia och Guinea-Bissau.

I östra Senegal uppmättes 48,0° i Matam den 8 och 30. I Sydafrika sjönk temperaturen till -7,2° i Buffelsfontein den 22.

Ihållande regn medförde översvämningar på många håll i Tanzania. Under 48 timmar fram till morgonen den 7 föll 144 mm i Dar Es Salaam. Den 17 rapporterades allvarliga översvämningar i Kyelaprovinsen i södra Tanzania.

Den 15 regnade det kraftigt vid stationen D/Menna i Etiopien som fick 149,5 mm.

I slutet av månaden blåste och regnade det kraftigt i Ghana. I Takoradi kom 156,9 mm nederbörd den 31.

Australien/Oceanien – Varm och torr maj på flera håll

Maj var varmare än normalt för Australien som helhet. För delstaten Western Australia blev det den sjätte varmaste maj sedan mätstarten 1910. Den 5 steg temperaturen där till 39,7° i Mandora.

I sydöstra Australien medförde kallfronter en kall sista vecka av maj. Den 31 sjönk temperaturen till -9,8° vid Glen Innes flygplats i New South Wales. Queensland slog samma dag sitt köldrekord för maj då Stanthorpe uppmätte -6,9°. Tidigare lägsta noterade majtemperatur för Queensland var -6,8° den 31 maj 2006 även det i Stanthorpe.

De flesta delstater fick i genomsnitt mindre nederbörd än normalt. Western Australia noterade sin tredje torraste majmånad sedan mätstarten 1910 och torraste maj sedan 1983. I delstaten Victoria var det något blötare än vanligt. Där kom mycket regn i början av månaden. Den 2 fick Falls Creek (Rocky Valley) 126 mm.

Årets period januari-maj blev den varmaste som uppmätts sedan mätstarten 1910 och nederbördsmängderna hamnade under eller mycket under de normala i större delen av Australien.

Nya Zeeland uppmätte sin tredje varmaste maj sedan mätseriens början 1909. Stora delar av Nordön och delar av östra Sydön fick mindre nederbörd än normalt, medan västra och nedre Sydön fick mer. Den 25 kom det 202 mm nederbörd i Milford Sound.

Det var mycket varmt på Hawaii den 16-23. Kahului (start 1954) noterade ny högsta temperatur för maj med 35,6° (96° F) den 22. Det är den näst högsta temperatur som stationen någonsin uppmätt. Rekordet är 36,1° (97° F) i augusti 2015 och augusti 1994.

Sen tropisk storm

Tropiska cyklonen Ann bildades över Korallhavet den 12 och hade som mest stormstyrka den 13. Den nådde Queenslands kust som ett tropiskt lågtryck den 15. Senast en tropisk cyklon observerades så sent på säsongen i Australiens östra region var den tropiska cyklonen Pierre 2007. Det är ovanligt med två tropiska cykloner i den australiska regionen under maj (Ann och Lili) och det har tidigare bara observerats fyra gånger sedan 1970 (maj 2002, 1989, 1986 och 1972). Det har aldrig observerats tre stycken.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens och forskningsinstitutioners webbsidor och twitterkanaler samt från det ordinarie globala observationsutbytet.