Juni 2022 - Tidig sommarhetta i sydvästra Europa

Juni 2022 var på många håll i världen en varm eller mycket varm månad. Sydvästra Europa fick i mitten av juni känna av en ovanligt tidig och kraftig hetta. Hettan kombinerades dessutom med torka på många håll. Även i exempelvis Japan var det varmt med ett nytt nationellt värmerekord för juni månad. I södra Asien var det kraftiga monsunregn och i Indien och Bangladesh berördes miljontals människor av översvämningar.

Bilden visar kartor med temperaturens avvikelse från det normala i världen och i Europa i juni 2022.
Global temperaturanomali (vänster bild) i juni 2022 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Juni 2022 var enligt Copernicus Climate Change Service den tredje varmaste junimånaden globalt. De två junimånader som varit varmare ligger så nära i tiden som 2019 och 2020.

Bilden visar diagram med temperaturens avvikelse från det normala från 1979 fram till juni 2022.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till juni 2022 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive junimånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Tidig sommarhetta nere på kontinenten

Den azoriska subtropiska högtryckscellen hade en lång utlöpare in över Europa. Det bidrog till att göra juni 2022 till en torr och en av de allra varmaste junimånaderna i många länder. Exempelvis är det i Frankrike och Schweiz endast den extremt varma junimånaden 2003 som i genomsnitt varit varmare än årets juni.

För Europa som helhet var juni 2022 den näst varmaste efter juni 2019. Juni ifjol var dock nästan lika varm som juni i  år.

Bilden visar en karta med medellufttrycket i Europa i juni 2022.
Medellufttryck i Europa i juni 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

En första våg med för årstiden extremt höga temperaturer inföll i mitten av månaden. Allra varmast var det då i Andújar i Spanien med 44,5° den 17 juni. Dagen efter var det exempelvis 42,9° i Biarritz i södra Frankrike.

En andra våg med mycket höga temperaturer kom i slutet av månaden. Då var det områden lite längre österut som stod för de högsta temperaturerna. Exempelvis rapporterade Mostar i Bosnien-Hercegovina 41,0° den 28 juni och Siracusa på Sicilien hade 43,6° nästa dag.

I flera länder tangerades eller överträffades de nationella värmerekorden för juni. Exempelvis hade Beznau 36,9° den 19 juni, vilket tangerade det gällande schweiziska junirekordet från 1947.

Även i norra Europa förekom mycket höga temperaturer i slutet av juni. I Banak och Tana bru i Nordnorge hade man 32,5° den 29 juni, vilket är fylkesrekord för Troms og Finnmark. Det gamla rekordet hade stått sedan 1972.

I början av månaden förekom en del lite kraftigare nattfroster. Bland stationer i lägre höjdnivåer var Latnivaara i Sverige kallast med -5,2° den 8 juni. På hög höjd i Alperna förekom temperaturer under -10°.

Den tidiga värmen gick hårt åt snötäcket i Alperna. Enligt den österrikiska vädertjänsten återstod den 30 juni endast 39 cm av snötäcket vid observatoriet Sonnblick (drygt 3 100 möh). Den tidigare lägstanoteringen i juni var 120 cm år 1942.

Värmen och torkan avlöstes även av perioder med kraftiga sommaroväder. Magadino i Schweiz fick 149 mm under en 24-timmarsperiod den 24 juni. Under månadens avslutande dagar drabbades inte minst den österrikiska delstaten Kärnten av kraftiga regn, översvämningar och lerskred.

Nordamerika - Alex gav kraftigt regn i Florida

I Nordamerika var det varmare än normalt i juni i framför allt södra och centrala USA och i delar av norra Kanada. Delstaten Texas hade sin femte varmaste juni sedan statistik började föras 1895.

Bilden visar en karta med ranking av medeltemperaturen i juni 2022 delstatsvis i USA.
Ranking av medeltemperaturen i juni 2022 delstatsvis. 124 innebär att juni 2022 var den femte varmaste i en 128-årig serie sedan 1895. Källa: NOAA (NCEI) Förstora Bild

Kraftigt regn i samband med snösmältning orsakade svåra översvämningar i de amerikanska delstaterna Montana och Wyoming. Bland annat drabbades nationalparken Yellowstone som tvingades stänga.

I genomsnitt hade Alaska sin hittills torraste juni. Den tidigare torraste junimånaden i delstaten var 1934. I Alaska var det även mycket omfattande skogsbränder, liksom på sina håll i södra och sydvästra USA. 

Death Valley i Kalifornien hade 50,6° (123°F) den 10 juni. Denali Foot Camp (cirka 4 300 möh) noterade -20,0° (-4°F) den 9 juni. I lite lägre höjdnivåer hade i den amerikanska delstaten Utah stationen Hewinta (1 981 möh) -10,0° (14°F) den 1 juni.

Den tropiska cyklonen Alex

Säsongens första namngivna tropiska cyklon på Atlanten bildades i början av juni. Det var Alex som från Mexikanska golfen rörde sig över Florida och sedan åt nordost på Atlanten. I samband med passagen av Florida föll 343 mm vid en station i Miami i Florida den 3 juni.

Asien - Kraftiga monsunregn i Indien

Större delen av Asien hade varmare än normalt under juni månad. Den 7 och 20 juni rapporterades 52,7° från stationen Jahra i Kuwait. Den stationen har dock tidvis rapporterat högre temperaturer jämfört med övriga stationer. Abadan i Iran hade dock nästan lika varmt med 52,2° den 20 juni.

Det var även mycket varmt i andra länder och i Japan noterades nytt nationellt värmerekord för juni med 40,2° i Isesaki den 25 juni.

Det fanns även en del områden där månaden var lite kyligare än normalt, till exempel i Centralasien. Tian'-Shan i Kirgizistan (3 635 möh) hade -9,4° den 2 juni. 

Lite kyligare än normalt var det även i områden med kraftiga monsunregn som exempelvis sydöstra Kina och nordöstra Indien. Den 17 juni rapporterades hela 1 004 mm från Mawsynram i delstaten Meghalaya i nordöstra Indien. Den närliggande stationen Cherrapunji rapporterade 972 mm samma dygn. I Indien och nedströms i Bangladesh var miljontals människor berörda av översvämningar i juni.

Bilden visar en världskarta med nederbördens avvikelse från det normala i juni 2022.
Preliminär global nederbördsanomali i juni 2022. Källa: DWD (GPCC). Förstora Bild

Arktis - Rekordvarm månad i Svalbard

I den atlantiska delen av Arktis liksom i den östra delen av kanadensiska Arktis var det varmare än normalt under juni. I linje därmed var det förhållandevis lite havsis i Barents hav och i Hudson Bay.

I Svalbard hade både Ny-Ålesund och Svalbard lufthavn sin hittills varmaste junimånad. Stationerna har mätserier sedan 1970-talet.

På Bjørnøya var det 20,1° den 29 juni. Enligt norska vädertjänsten har man där endast en gång tidigare haft över 20° i juni. Det var den 22 juni 1953 med 23,6°.  Pelly Island i västra delen av kanadensiska Arktis hade 22,0° den 26 juni.

Stora delar av Grönland och även de centrala delarna av Arktis hade kallare än normalt i juni. Vid Geosummit inne på den grönländska inlandsisen (cirka 3 200 möh) var det -32,2° den 3 juni. I lägre höjdnivåer hade Rea Point på Melville Island i centrala delen av kanadensiska Arktis -13,2° den 2 juni.

Bilden visar en karta med temperaturavvikelerna i juni 2022 för Arktis och Antarktis.
Temperaturavvikelse i juni 2022 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Antarktis - Mycket låg isutbredning

Största delen av Antarktis hade varmare än normalt (referensperiod 1991-2020) under juni. Vid Base Esperanza på den Antarktiska halvön uppmättes 6,0° på månadens första dag.

Isutbredningen kring Antarktis var blygsam och från den 20 juni var den för årstiden lägre än något annat år sedan satellitmätningar började 1979.

Kallare än normalt var det över Rosshavet och angränsande delar. Men de allra lägsta temperaturerna återfanns som vanligt i det inre av Antarktis. Kallast var det vid basen Concordia (cirka 3 200 möh) med -78,1° den 28 juni.

Sydamerika - Rätt kall vintermånad

För Sydamerikas del var det en rätt kall inledning av vintern i juni. Om vi går upp på hög höjd i Anderna hittar vi en temperatur på -22,6° den 13 juni i Lago Chungara i Chile (4 570 möh). Maximitemperaturerna höll sig under 40° i Sydamerika under månaden.

I de södra delarna av kontinenten var det övervägande torrt medan det i de norra delarna av Sydamerika föll stora mängder regn på många håll. I Colombia fick Sabana de Torres 283 mm den 2 juni och i Medio San Juan föll 224 mm den 12. Långvariga perioder med regn gav översvämningar även i bland annat Surinam och Franska Guyana.

Afrika - Varmt i Nordafrika

I framför allt Nordafrika var det mycket varmt väder som dominerade i juni. Till exempel i delar av Marocko, Algeriet och Tunisien var medeltemperaturen omkring fem grader över det normala. Den 11 juni var temperaturen uppe i 49,4° i Reggane i Algeriet och den 27 juni i 49,3°. Följande dag hade bland annat Tozeur i Tunisien 48,7°.

De lägsta temperaturerna brukar man så här års hitta i de södra delarna av kontinenten. Sutherland i Sydafrika hade -10,3° den 2 juni och samma temperatur rapporterades från Buffelsfontein på månadens sista dag.

I ett band söder om Sahara föll mycket regn under månaden. Stationen Axim i Ghana rapporterade 191 mm den 22 juni. I Elfenbenskustens största stad Abidjan drabbades man med bara någon veckas mellanrum av omfattande översvämningar.

Australien/Nya Zeeland - Övervägande varmt

Australien hade i främst västra delarna varmare än normalt under vintermånaden juni. Det var inte fråga om någon rekordvarm månad överlag, men i början av månaden förekom för årstiden mycket höga temperaturer. Den 5 juni hade Bradshaw i Northern Territory 37,8°, vilket endast är 0,1° under det australiensiska värmerekordet för juni.

Större delen av Australien hade torrare än normalt. Delstaten New South Wales i sydost hade sin torraste juni sedan 1986. Men det förekom även tillfällen med kraftigare regn. Till exempel den 6 juni då Falls Creek i delstaten Victoria fick 155 mm.

Varm månad i Nya Zeeland

Det var en övervägande varm junimånad i Nya Zeeland och på landsbasis den 8:e varmaste.

Men det förekom även kallare perioder med snöfall över de inre delarna av Sydön. Den lägsta temperaturen uppmätes den 23 juni med -11,2° i Middlemarch i den sydligaste delen av Sydön.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.