Juni 2021 - Nästan 50° varmt i Kanada

Det handlade mycket om värme under juni 2021. Den kanske mest exceptionella händelsen var den mycket kraftiga hetta som berörde västra Kanada och nordvästra USA i slutet av juni. Mycket höga temperaturer förekom även på andra håll som exempelvis Osteuropa. Stora delar av Sydamerika hade däremot rätt kallt, i synnerhet i slutet av månaden. Stora delar av det inre Antarktis hade också ovanligt låga temperaturer. I Indien och Pakistan dämpades temperaturen av monsunregn.

Global temperaturanomali i juni 2021
Global temperaturanomali (vänster bild) i juni 2021 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var juni 2021 globalt sett den fjärde varmaste junimånaden tillsammans med juni 2018. Jämfört med referensperioden 1991-2020 var den globala medeltemperaturen för juni 2021 0,21° högre. Jämfört med junimånaderna 2019 och 2020 var dock den globala medeltemperaturen något lägre i juni i år.

Global månadsvis temperaturanomali i juni 2021
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till juni 2021 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive junimånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Åtskilliga nya värmerekord

Kartan över medellufttrycket under juni visar att det var en högtrycksdominerad månad över i stort sett hela Europa.

Medellufttryck i Europa i juni 2021
Medellufttryck i Europa i juni 2021. Illustration SMHI Förstora Bild

Det var även varma luftmassor som dominerade med de största temperaturöverskotten i öster. Enligt Copernicus Climate Change Service var månaden som helhet för Europa den näst varmaste efter juni 2019. Listan över nya värmerekord skulle kunna göras mycket lång, så vi nöjer oss med några exempel.

Helsingfors (med en mätserie som startade 1844) redovisade sin hittills varmaste junimånad. Stationen Paroitalas Koitsanlahti hade 33,6° den 22 juni, vilket bara är 0,2° från det finska värmerekordet för juni från 1935, enligt finska vädertjänsten.

Enligt den estniska vädertjänsten slogs nytt nationellt värmerekord för juni med 34,6° i Narva den 23 juni. Det gamla rekordet hade stått sig ända sedan juni 1905. Samma dag den 23 juni hade Moskva 34,8°, vilket enligt den ryska vädertjänsten med en tiondels grad slår Moskvas tidigare junirekord från 1901.

Den allra högsta temperaturen 45,4° rapporterades från Novyj Ushtogan i europeiska delen av Kazachstan den 28 juni. Det är en station som ofta är varmast när det finns mycket varmluft i öster. På Sicilien rapporterade Noto 45,0° på månadens sista dag.

Lite svalare i väster

I de sydostligaste delarna kring Svarta havet liksom i de västligaste delarna av Europa var det för juni mer normal månadsmedeltemperatur. På Island hade en del stationer någon grad under normal temperatur för referensperioden 1991-2020. Där hade Gagnheidi -6,7° den 15 juni, vilket blev lägsta temperaturen bland stationer belägna under 1000 möh. Capanna Margherita i italienska Alperna (4560 möh) var nere i -12,4° på månadens sista dag.

Översvämningar på Krim och kraftig tornado i Tjeckien

Det högtrycksbetonade junivädret gav en torr månad på många håll i Europa. Men som så ofta sommartid förekom även en del lokala oväder.

Den 24 juni drabbades sydöstra Tjeckien av en kraftig tornado med minst fem dödsoffer. Den klassificerades som en F4-tornado, vilket innebär den kraftigaste i Europa sedan en italiensk tornado 2015.

Krimhalvön drabbades av kraftiga översvämningar och över 1000 personer fick evakueras. Under en 24-timmarsperiod den 18 juni uppmätte stationen Ai-Petri (1180 möh) i bergen väster väster om Yalta 295 mm.

Nordamerika - Nästan 50° varmt i Kanada

Allra störst uppmärksamhet fick den extrema hettan i västra Kanada och nordvästra USA i slutet av månaden. Det är en väderhändelse som kan karaktäriseras inte bara som extrem utan till och med exceptionell.

Fram till juni 2021 var det kanadensiska värmerekordet 45,0° från år 1937. Men stationen Lytton i provinsen British Columbia höjde rekordet tre dagar i rad upp till 49,6° den 29 juni. Även flera andra stationer slog det gamla kanadensiska värmerekordet med god marginal.

Rekordhettan fick dock ett tragiskt slut med omfattande skogsbränder som skadade eller förstörde stora delar av staden Lytton.

I USA hade nio delstater i västra USA och fem delstater i nordöstra hörnet av landet sin varmaste eller näst varmaste juni. Statistiken går tillbaks till 1895.

Ranking delstatsvis
Ranking av medeltemperaturen i juni 2021 delstatsvis i USA. Källa: NOAA(NCEI) Förstora Bild

Allra varmast var det, som så ofta under sommaren, i Death Valley i Kalifornien med 53,3° (128°F) den 17 juni. Beroende på källa kan man se lite olika siffror beroende på decimalavrundningar och konverteringar.

På månadens första dag hade Kuugaruk i nordligaste Kanada -10,7°. På hög höjd i Alaska hade stationen Denali Foot Camp (4300 möh) så kallt som -18,5° (-1,3°F) den 4 juni.

Tropiska cykloner

På Atlanten bildades Bill, Claudette och Danny under juni månad. På östra Stilla havet återfanns Dolores och Enrique.

De största inrapporterade regnmängderna återfanns i västra Mexiko i samband med Dolores. Då föll 425 mm i  Callejones i den mexikanska delstaten Colima den 19 juni. I och för sig rapporterades en ännu högre men avvikande mängd på 483 mm från en station i närheten av Huntsville i den amerikanska delstaten Alabama i samband med den tropiska cyklonen Claudette.

Asien - Sydvästmonsunen rörde sig snabbt över Indien

På de flesta håll i Asien var det varmt eller mycket varmt väder som dominerade under juni. På månadens sista dag rapporterades 52,8° från Jahra i Kuwait. Ytterligare några högre men osäkra uppgifter har rapporterats under månaden.

I västra Sibirien var månaden förhållandevis sval. Även i stora delar av Indien och angränsande delar av Pakistan dämpades temperaturen främst av monsunregn.

I början av juni låg sydvästmonsunen enligt tidtabell över sydligaste Indien. Men de följande 1-2 veckorna satte den fart norrut över landet och låg i mitten av månaden ungefär en vecka framför det normala tidsschemat.

Sydvästmonunen i Indien i juni 2021
Sydvästmonsunens utbredning över Indien i juni 2021 jämfört med ett långtidsmedelvärde. Källa: India Meteorological Department. Förstora Bild

Till Mumbai kom sydvästmonsunen med stor dramatik den 9 juni med mycket kraftigt regn och kollaps av en byggnad med över tio dödsoffer. 

Den 29 juni rapporterade den nederbördsrika stationen Cherrapunji i den indiska delstaten Meghalaya 560 mm.

Stationen South Col (7945 möh) på Mount Everest hade -19,5° den 18 juni. På lägre höjd var det i Mys Vankarem vid Ishavskusten i ostligaste Sibirien -7,5° den 3 juni.

Arktis - Upp till 31° varmt vid ryska Ishavskusten

Det var en varmare juni än normalt på de flesta håll i Arktis, framför allt i den centrala och ryska delen.

Havsisens utbredning var i början av juni lite större än de senaste åren, men i slutet av månaden var den i stort sett jämförbar med både 2020 och 2019. Enligt National Snow&Ice Data Center var medelvärdet av havsisens utbredning den sjätte lägsta i en serie som går tillbaka till 1979.

På den eurasiatiska kontinenten blir det lite grann av en bedömningsfråga var man lägger gränsen mot Arktis. Men om vi räknar in Ust'-Olenek vid den sibiriska Ishavskusten på 73°N, så hade man där 31,4° den 21 juni. På Grönland var det 20,2° i Kangerlussuaq två dygn senare den 23 juni.

Områden med temperaturunderskott jämfört med referensperioden 1991-2020 återfanns på Grönland och runt Hudson Bay. Inne på den grönländska inlandsisen hade Geosummit (3210 möh) -33,4° den 2 juni. I lägre nivåer hade Hall Beach i östra delen av kanadensiska Arktis -12,4° den 2 juni.

Temperaturanomali i polarområden i juni 2021
Temperaturavvikelse i juni 2021 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Antarktis - Havsisen växte i utbredning

Över stora delar av centrala och östra Antarktis var det mycket kallt under juni. Dome Fuji (3810 möh) rapporterade -81,7° den 15 juni. Ungefär varannan junimånad brukar dock temperaturen sjunka under -80° på åtminstone något håll i Antarktis.

I Västantarktis var det däremot på sina håll temperaturöverskott och 6,3° rapporterades den 16 juni från Base Esperanza på den Antarktiska halvön.

Havsisens utbredning låg i början av juni omkring det normala. Men under månadens gång växte den till och fick efterhand en utbredning över långtidsmedelvärdet.

Sydamerika - Flera kalluftsutbrott

Medan det på många andra håll i världen var värme som dominerade, så var det i Sydamerika också fråga om ett par lite kraftigare kalluftsutbrott. Det var dels ett utbrott i mitten av månaden och ett annat under de sista dagarna i månaden, då kalluften nådde åtminstone upp till norra Argentina och södra Brasilien.

Den 30 juni rapporterades -21,4° från Ollague i Chile (3706 möh). Samma dag hade Uyuni i Bolivia -21,1° och exempelvis var det -6,1° i Bom Jardin i den brasilianska delstaten Santa Catarina.

I den norra delen av kontinenten var det lite varmare än normalt. Varmast var det i Valledupar i Colombia som rapporterade 39,0° den 14 juni.

Översvämningar drabbade bland annat Brasilien, Colombia, Venezuela och Guyana. Enligt lokala myndigheter föll 287 mm över Canelinha i den brasilianska delstaten Santa Catarina den 9 juni. Från Istmina i Colombia rapporterades 255 mm den 18.

Subtropisk storm

En sällsynt subtropisk storm, med det inofficiella namnet Raoni, fanns i slutet av månaden utanför Uruguay och sydligaste Brasilien. 

Afrika - Varmt i nordväst

Juni 2021 var varmare än normalt i de flesta regioner av Afrika. Det gäller inte minst i den nordvästra delen där vi även hittar de högsta temperaturerna. Den 25 juni hade In-Salah i Algeriet 49,1°. Ytterligare några högre men osäkra värden finns rapporterade.

Temperaturöverskott återfanns också i Sydafrika. Men eftersom juni är en vintermånad där sjönk temperaturen vissa nätter under noll vid de kallaste platserna. Den 5 juni var det -9,2° Buffelsfontein, vilket är en av de kallaste stationerna i Sydafrika.

Kraftigt kallfrontsregn på Réunion

I Angola, Kongo och angränsande länder hölls temperaturen nere och där var regnmängderna större än normalt på många håll.

Regnigare än normalt var det även på Réunion i Indiska oceanen. Särskilt kraftigt regn var det i samband med  ett par kallfrontspassager. Den 7 juni fick La Crête 303 mm och Grand Coude 247 mm.

Australien/Oceanien - Rekordvarm juni i Nya Zeeland

För Australiens del låg juni temperaturmässigt omkring medel, men med lokala variationer. Tasmanien upplevde den sjätte varmaste junimånaden i en drygt hundraårig statistik. Detta trots att det även var ett par markanta kalluftsutbrott söderifrån under månaden.

Den lägsta temperaturen under månaden rapporterades från Perisher Valley i den australiensiska delstaten New South Wales med  -9,5° den 5 juni. Varmast med 35,8° hade Bradshaw i Northern Territory den 3 och 16 juni.

Mer regn än normalt föll i framför allt östra delen av Australien. Den största dygnsmängden 281 mm rapporterades från Mount Baw Baw i delstaten Victoria den 10 juni. Detta är enligt den australiensiska vädertjänsten den femte högsta dygnsmängden överhuvudtaget i delstaten.

Rekordvarm juni i Nya Zeeland

För Nya Zeelands del var årets juni den hittills varmaste med en nationell medeltemperatur 2,0° över medelvärdet för perioden 1981-2010. Till detta bidrog en lufttrycksfördelning med högt lufttryck i öster med nordostliga luftströmmar som förde ner varm subtropisk luft över Nya Zeeland.

Den högsta temperaturen under månaden i Nya Zeeland var 22,0° i Leigh den 19 juni och Hastings den 26.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.