Juni 2020 - 38 grader varmt i Verchojansk

Enligt Copernicus Climate Change Service blev årets juni en av de allra varmaste globalt. Inte minst i Sibirien rådde mycket stora temperaturöverskott under månaden. Där hamnade den nordsibiriska staden Verchojansk i blickfånget under midsommarhelgen när man med 38° noterade den högsta temperatur som uppmätts i världen norr om polcirkeln. På andra sidan jordklotet spred sig stora mängder ökenstoft ända från Sahara till Västindien.

Global temperaturanomali i juni 2020
Global temperaturanomali (vänster bild) i juni 2020 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var juni 2020 globalt sett den näst varmaste junimånaden. Den hittills allra varmaste junimånaden var fjolårets med en marginal på blott 0,01°C.

Månadsvis global temperaturanomali i juni 2020
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till juni 2020 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive junimånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Varmt i Europa och i Sydosteuropa

För Europa som helhet var det tillsammans med 1999 den näst varmaste junimånaden enligt Copernicus Climate Change Service. Men jämfört med den rekordvarma junimånaden 2019 var den europeiska medeltemperaturen för juni i år cirka en grad lägre.

Regionalt var det stora variationer i temperaturmönstret under juni. Kring Medelhavet och i europeiska delen av Ryssland var månadsmedeltemperaturen normal eller under det normala. Däremot var det varmare än normalt i framför allt ett område från Skandinavien ner mot Svarta havet.  

I Norge var årets juni den näst varmaste efter juni 1953. Förhållandevis varmast var det i Trøndelag med 4-6 grader över det normala. Trøndelag fick även ett nytt fylkesrekord för juni med 34,3° i Værnes den 27 juni.

Den allra högsta temperaturen i Europa 41,6° rapporterades från Andújar i Spanien den 23 juni.

I Gagnheidi, Island sjönk temperaturen till -6,3° den 6 juni. Bland stationer på högre höjd rapporterades -8,4° från Jungfraujoch, Schweiz (3580 möh) den 5 juni. Värt att nämna är att det varit bortfall av data från flera av de högst belägna stationerna i Europa en längre tid.

Medellufttryck i Europa i juni 2020
Medellufttryck i Europa i juni 2020. Illustration SMHI Förstora Bild

Lufttryckskartan över Europa visar i medeltal ett högtrycksområde över Skandinavien och Nordatlanten och ett lågtrycksområde centrerat över Turkiet. Det är en lufttrycksfördelning som möjliggjort en transport norrut av varma luftmassor från sydost.

Lokala regnrekord i Frankrike och Brittiska öarna

I Frankrike upplevde man den 11-12 juni för årstiden ovanligt kraftigt regn över Korsika och bergsmassiven Cevennerna och Centralmassivet. Saint Maurice de Ventalon rapporterade 370 mm den 11 juni och på två dygn föll lokalt över 450 mm. Observatoriet på Mont Aigoual rapporterade 312 mm, vilket för den stationen är nytt rekord för en period av två dygn i juni. 

En annan mycket stor dygnsmängd rapporterades från Honister Pass i England. I samband med ett djupt och intensivt lågtryck fick man där den 28 juni 213 mm, vilket innebär nytt brittiskt rekord för ett junidygn.

Nordamerika - Karibien täcktes av ökensand

Juni var varmare än normalt framför allt i ett område från Mexiko, över mellersta USA upp mot östra Kanada samt norra delen av ostkusten. Där var det lokalt cirka 4 grader varmare än normalt under månaden.

I västra Kanada fanns däremot en del områden med smärre temperaturunderskott.

Death Valley i Kalifornien rapporterade 50,0° (122°F) den 27 juni. En lika hög temperatur rapporterades från en hydrologisk station i Huites i Mexiko den 5 juni.

Baker Lake i norra Kanada hade -8,8° på månadens första dag. Om vi går till mycket högt belägna stationer så hade Denali Foot Camp i Alaska (4300 möh) -20,6° (-5°F) den 25 juni.

Cristobal i Mexikanska golfen

I början av juni rörde sig den tropiska cyklonen Cristobal från Mexikanska golfen upp mot USAs sydkust. Tropiska cykloner inbjuder till statistik av allehanda slag. I det här fallet var det första gången som man kommit fram till bokstaven C så tidigt på den atlantiska säsongen.

I samband med Cristobal föll stora regnmängder över delar av Mexiko med omfattande översvämningar som följd. Potrero Nuevo i delstaten Veracruz rapporterade 336 mm den 5 juni.

Ökensand från Sahara över Västindien

Det är inte helt ovanligt att ökensand från Sahara kan transporteras mot Västindien med ostliga vindar. Men i mitten av juni skedde det i en omfattning som var extrem.

Ökenstoft över Grenada i juni 2020
Himlen fördunklades av ökenstoft i Saint George's, Grenada i juni 2020. Foto Jonas Edlund Förstora Bild

I bland annat Puerto Rico, Guadeloupe och Martinique var partikelhalten i luften på rekordhöga nivåer på grund av ökenstoftet.

Asien - Värmerekord norr om Polcirkeln

Temperaturmässigt var det ett differentierat mönster över Asien. I band från Uralbergen bort mot norra Kina var det i allmänhet lite lägre temperatur än normalt. Det gäller även norra Indien där man hade perioder med kraftiga regn.

Över framför allt norra Sibirien var det däremot mycket stora temperaturöverskott denna junimånad.

När det gäller ytterligheter har vi Jacobabad i Pakistan som rapporterade 51,0° den 17 juni. Bayanbulak i Kina (drygt 2400 möh) hade -7,1° den 7 juni. Om vi går till stationer på Mount Everest hittar vi -21,7° vid South Col (7945 möh) den 2 juni.

Värmerekord norr om polcirkeln

En av månadens mest uppmärksammade enskilda väderhändelser var när stationen Verchojansk i norra Sibirien rapporterade 38,0° den 20 juni. Det är den högsta temperatur som uppmätts någonstans i världen norr om polcirkeln. Det tidigare rekordet var 37,8° (100°F) från Fort Yukon i Alaska den 27 juni 1915.

Verchojansk har ett extremt kontinentalt klimat med ytterst stränga vintrar men ibland också mycket varmt sommartid.

Avvikelse från normal dygnsmedeltemperatur den 20 juni 2020
Avvikelse från normal dygnsmedeltemperatur den 20 juni 2020 (hela tiondels °C) Illustration SMHI Förstora Bild

Svåra skogsbränder

Torkan och värmen i Sibirien åtföljdes av mycket omfattande skogsbränder. Det är andra sommaren i rad med svåra skogsbränder där.

Sommarmonsunen drog upp över Indien

I Indien hade sydvästmonsunen en ganska normal framfart under juni. I början av månaden hade den nått sydligaste Indien och i slutet av månaden större delen av landet utom nordvästligaste delen.

I slutet av juni var monsunregnet mycket kraftigt över framför allt nordöstra Indien. Den 28 juni rapporterades 572 mm från Sohra (Cherrapunji) i delstaten Meghalaya. En grannstation hade samtidigt 545 mm.

I början av juni drog en kraftig tropisk cyklon (Nisarga) in över delstaten Maharashtra vid Indiens västkust.

Även omfattande monsunregn i södra Kina

Under månaden var det kraftigt monsunregn och översvämningar även i södra Kina med flera miljoner människor drabbade på ett eller annat sätt.

Arktis - Tropisk natt nära Ishavskusten

Isutbredningen i Norra ishavet var under juni den tredje lägsta sedan satellitmätningar inleddes enligt National Snow & Ice data Center. Bottenrekordet från 2016 står sig fortfarande. Snabbast var avsmältningen under årets juni i Karahavet och Laptevhavet i ryska Arktis.

Isutbredning i Norra ishavet den 1 juli 2020
Isutbredning i Norra ishavet den 1 juli 2020. Linjen som är orange motsvarar genomsnittlig isutbredning åren 1981-2010. Källa: National Snow & Ice Data Center. Förstora Bild

Värmen från det inre av Sibirien nådde ända upp mot den ryska Ishavskusten i slutet av månaden. Där hade Ust'-Olenek (latitud 73°N) hela 34,3° den 30 juni. Där räckte värmen till för en tropisk natt med 20,4° som lägst den 30 juni. Den följande natten blev ännu ljummare, mer om det i julikrönikan.

Mitt inne på den grönländska inlandsisen hade stationen Geosummit (3216 möh) -28,2° den 4 juni. I lägre höjdnivåer rapporterades -9,4° på månadens första dag från Coral Harbour vid Southampton Island norr om Hudson Bay.

Antarktis - Kallt på Östantarktis

Temperaturmässigt kan man säga att Antarktis delades i en kall östlig del och en något mildare västlig.

Den 17 juni rapporterade Base Esperanza på Antarktiska halvön 5,5°, medan det rapporterades -79,2° från basen Concordia (3232 möh) den 16 juni.

Istillväxten runt Antarktis under juni skedde i en normal eller något svagare takt än normalt. Jämfört med fjolårets juni var dock utbredningen betydligt större i år.

Temperaturavvikelse i juni 2020 i polarområdena
Temperaturavvikelse i juni 2020 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt perioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Sydamerika - Kall avslutning i Argentina

Större delen av Sydamerika hade i medeltal varmare än normalt under södra halvklotets första vintermånad juni. Vid ett par tillfällen utbredde sig rejält kall luft över de södra delarna av kontinenten, men utan att sätta tydliga spår i månadsmedeltemperaturen.

Kallast var det i slutet av månaden. Den 27 juni sjönk temperaturen till -20,0° i Perito Moreno i Argentina. Nästa dag rapporterade Bariloche, lite längre norrut i Argentina ett snödjup på 20 cm. 

Avvikelse från normal dygnsmedeltemperatur den 27 juni 2020
Avvikelse från normal dygnsmedeltemperatur den 27 juni 2020 (hela tiondels °C) Illustration SMHI Förstora Bild

Enligt den peruanska vädertjänsten uppmättes -20,9° den 24 juni vid en högt belägen station i Tarata i sydligaste Peru.

När det gäller den högsta temperaturen så är det en del lite osäkra värden som sticker ut jämfört med grannstationer. Bland annat 41,0° i Manaure, Colombia den 20 juni.

Viru-Viru (Santa Cruz) i Bolivia drabbades av ett kraftigt skyfall med svåra översvämningar den 21-22 juni. Under en 24-timmarsperiod fick man där 178 mm.

Afrika - Översvämningar i Elfenbenskusten

I större delen av Afrika låg månadsmedeltemperaturen över det normala. Men det förekom även områden med temperaturunderskott, till exempel i de inre delarna av södra Afrika och i norra Egypten.

I Hassi-Messaoud i ett låglänt område i nordöstra Algeriet uppmättes 48,2° den 19 juni. Som lägst sjönk temperaturen till -12,9° den 15 juni i Buffelsfontein i Sydafrika (1783 möh).

Från mitten av månaden och framåt drabbades Elfenbenskusten vid flera tillfällen av mycket kraftigt regn. Det orsakade jordskred och översvämningar, bland annat i den största staden Abidjan. Stationen Tabou, i sydvästligaste delen av landet, rapporterade 253 mm den 21 juni.

Kraftigt regn och översvämningar förekom i juni även i bland annat Ghana, Nigeria och Burkina Faso.

Australien/Oceanien - Varmt och torrt i Australien

För Australiens del så var det den sjunde varmaste junimånaden. Delstaten Western Australia hade sin tredje varmaste juni. Den allra högsta temperaturen uppmättes på månadens första dag med 36,8° i Bradshaw i Northern Territory.

Det var även en torr eller mycket torr månad i Australien, på nationell basis den tredje torraste. Den enda delstaten med normal nederbörd var Tasmanien. Där återfanns också den största regnmängden över ett dygn med 175 mm den 22 juni i Kunanyi vid Mount Wellington.

Juni var en för årstiden varm månad även i Nya Zeeland. Nederbördsbilden var splittrad med rätt mycket regn på sina håll på Nordön, medan det på Sydön var torrt på många håll. Kallast var det den 14 juni med -12,3° vid Middlemarch.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.