Juli 2022 - Värmerekord i Storbritannien med 40,3°

Juli 2022 var enligt Copernicus Climate Change Service en av de tre varmaste julimånaderna globalt. I Europa hamnar månaden på sjätte plats bland de varmaste julimånaderna. Det som väckte störst medial uppmärksamhet var den långvariga och kraftiga hettan i södra och västra Europa, vilket bland annat utmynnade i ett nytt brittiskt värmerekord. Det fanns även områden med svalare väder än normalt, till exempel nordvästra Indien där monsunregnen var ovanligt kraftiga.

 

Bilden visar en världskarta med temperaturens avvikelse från det normala i juli 2002.
Global temperaturanomali (vänster bild) i juli 2022 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var juli 2022 en av de tre varmaste julimånaderna globalt. De två andra jämförbara julimånaderna är 2019 och 2016 och skillnaderna mellan månaderna är så små att det är svårt att göra någon inbördes rangordning.

Bilden visar stapeldiagram med medeltemperatur globalt respektive för Europa från 1979 till juli 2022.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till juli 2022 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive julimånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Värmerekord för Storbritannien

Enligt Copernicus Climate Change Service hamnade juli 2022 tillsammans med juli 2006 på sjätte plats bland de varmaste julimånaderna i Europa. Den hittills varmaste julimånaden för Europa som helhet är juli 2010.

I Spanien var juli 2022 nationellt den allra varmaste julimånaden som hittills registrerats och i Frankrike den tredje varmaste efter juli 2006 och juli 1983.

Från Portugal rapporterades 47,0° i Pinhão den 14 juli och 46,3° i Lousã den 13. I Spanien var det 46,0° i Moron de la Frontera den 24 juli och i Molina de Segura följande dag.

Men kanske störst uppmärksamhet väckte det nya brittiska värmerekordet 40,3° i Coningsby i mellersta England den 19 juli. Det är första gången temperaturen passerat 40°-strecket i Storbritannien. Det blev även nytt värmerekord för Skottland med 34,8° i Charterhall den 19 juli och för Wales med 37,1° i Hawarden den 18 juli.

Den 18 juli noterade Dublin (Phoenix Park) 33,0°, vilket är värmerekord för stationen och enligt den irländska vädertjänsten den näst högsta temperatur som uppmätts i Irland.

När den heta luften försköts österut noterades i Danmark nytt värmerekord för juli månad med 35,9° i Abed på Lolland. Det absoluta danska värmerekordet på 36,4° från den 10 augusti 1975 klarade sig med en halv grad.

Bilden visar en karta över medellufttrycket i Europa i juli 2022.
Medellufttryck i Europa i juli 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

Kartan över medellufttrycket visar högtrycksdominansen över framför allt den sydvästra delen av Europa. Man kan också se ett så kallat termiskt betingat lågtrycksområde i den allra varmaste luftmassan i Spanien.

Det fanns även svalare delar av Europa

I ett band från Island över delar av Skandinavien och ner mot Svarta havet och Kaspiska havet var juli 2022 något svalare än det normala för perioden 1991-2020.

Den lägsta temperaturen för stationer under 1000 möh blev -3,0° i Folldal-Fredheim i Norge den 28 juli.

Medan den högtrycksdominerade vädret gav mycket torrt och soligt väder i stora delar av Europa var det istället rejält blött inte minst i västra och norra Norge.

Några riktigt stora dygnsmängder är inte kända, men Viola i norra Italien fick 134 mm den 27 juli och Lysa Hora i Tjeckien 124 mm på månadens sista dag.

Nordamerika - Svåra översvämningar i Kentucky

Juli 2022 var varmare än normalt i större delen av Nordamerika. Det främsta undantaget från detta var nordöstra Kanada, där det på många håll även föll mer regn än normalt för juli.

I USA var det nationellt den tredje varmaste julimånaden efter 1936 och 2012. För delstaten Texas var juli 2022 den allra varmaste.

Bilden visar en karta över USA med ranking av månadsmedeltemperaturen i juli 2022 delstatsvis.
Ranking av medeltemperaturen i juli 2022 delstatsvis. 128 innebär att juli 2022 var den allra varmaste i en serie sedan 1895. Källa: NOAA (NCEI) Förstora Bild

Högsta temperaturen 51,7° (125°F) den 16 juli uppmättes som så många gånger tidigare i Death Valley i Kalifornien.

Sommartid kan det vara mycket kyligt i bergstrakter i Kalifornien. Där hade Bodie (2551 möh) -5,6° (22°F) den 23 juli. I Alaska hade Denali Foot Camp (cirka 4400 möh) -20,0° (-4°F) den 23 juli.

I slutet av juli föll stora regnmängder i centrala USA. St. Peters i delstaten Missouri rapporterade 313 mm den 25 juli. Den svårast drabbade delstaten var annars Kentucky där översvämningar krävde minst femton dödsoffer.

Tropiska cykloner

I början av juli passerade den tropiska cyklonen Bonnie västerut på en ovanligt sydlig bana. Den korsade Centralamerika och nådde ut över Stilla havet där den utvecklades till en tropisk orkan. Bonnie behöll sitt namn både på Atlanten och Stilla havet. Om den i stället rört sig åt andra hållet hade den fått ett nytt namn över Atlanten.

Den andra namngivna tropiska cyklonen i juli var Colin som passerade utanför sydöstra USA.

Asien - Kraftiga monsunregn i nordvästra Indien

Det var en övervikt av varma områden i Asien. Men det fanns även delar med svalare väder, till exempel kring Arabiska havet där monsunregn höll nere temperaturen.

Precis som i juni så rapporterades den högsta temperaturen från den möjligen något överexponerade stationen Jahra i Kuwait med 51,6° den 19 juli. Basrah i Irak hade 51,4° samma dag.

Bland stationer under 1000 möh rapporterade Ilirnej i östra Sibirien -3,7° den 28 juli.

Bilden visar en världskarta med avvikelse från normal nederbörd i juli 2022.
Preliminär global nederbördsanomali i juli 2022. Källa: DWD (GPCC). Förstora Bild

Monsunregnen var förhållandevis svaga i områdena norr om Bengaliska viken. Däremot var de delvis mycket kraftiga från nordvästra Indien till östra delarna av Iran. Enligt Pakistans vädertjänst var det den regnigaste julimånaden i landet sedan åtminstone 1961. Den 10 juli rapporterades 602 mm från Bodeli i delstaten Gujarat i västra Indien.

Arktis - Lite havsis norr om Sibirien

I framför allt den ryska delen av Arktis låg havsiskanten betydligt längre norrut än normalt. Men tjockare is norr om ostligaste Sibirien blockerade helt eller delvis Nordostpassagen.

Den 11 juli hade Cape Peel West på Victoria Island i kanadensiska Arktis 26,7°. Im. Habarova vid den ryska Ishavskusten hade 30,4° den 28 juli.

Bilden visar en karta över havsisens utbredning i Arktis den 1 augusti 2022.
Utbredning av havsisen i Arktis den 1 augusti 2022. Källa National Snow & Ice Data Center. Förstora Bild

Inne på den grönländska inlandsisen sjönk temperaturen till -24,4° den 27 juli vid Geosummit (cirka 3200 möh). I lägre höjdnivåer hade Ushakova vid Severnaya Zemlya i ryska Arktis -3,9° den 9 juli.

Antarktis - Rekordlåg utbredning av havsisen

I stora delar av Västantarktis, inklusive angränsande havsområden, var månadsmedeltemperaturen i juli över eller mycket över det normala.

Base Esperanza på den Antarktiska halvön nådde kortvarigt 10,0° den 15 juli.

Utbredningen av havsisen kring Antarktis låg på en för årstiden rekordlåg nivå, i synnerhet i slutet av månaden.

I delar av det inre av Antarktis var månaden lite kallare än normalt och vid basen Concordia (cirka 3200 möh) sjönk temperaturen till -80,3° den 9 juli.

Bilden visar kartor med avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i juli 2022 i Arktis respektive i Antarktis.
Temperaturavvikelse i juli 2022 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Sydamerika - Kallt i södra Argentina

I stora delar av Sydamerika var det en varm julimånad, framför allt i de centrala delarna. Stationen Vallemi i Paraguay nådde som mest upp till 39,1° den 25 juli, vilket enligt klimatologen Maximiliano Herrera är nytt julirekord för Paraguay.

I de sydligaste delarna av kontinenten var vintermånaden juli däremot lite kallare än normalt. I Maquinchao i Patagonien i södra Argentina snuddade man -20°-strecket när temperaturen sjönk till -19,9° den 19 juli.

I bland annat den nordvästra delen av Sydamerika föll mer regn än normalt. Där fick den ofta mycket nederbördsrika stationen Istmina i västra Colombia 275 mm den 9 juli.

Afrika - Svåra översvämningar i Centralafrika

I de nordligaste delarna av Afrika låg man inom samma zon med mycket varmt väder som i Sydeuropa. I El-Oued i Algeriet steg temperaturen till 49,2° den 2 juli.

Även i de sydligaste delarna av Afrika hade man temperaturer över de för årstiden normala. Men eftersom juli där är en vintermånad så förekom minusgrader i de kallaste områdena. Sutherland i Sydafrika hade som lägst -8,9° den 21 juli.

Längs den så kallade intertropiska konvergenszonen föll stora mängder regn på många håll i Afrika norr om ekvatorn. Från bland annat Centralafrikanska republiken, Niger och Nigeria kom rapporter om svåra översvämningar.

Australien/Nya Zeeland - Rekordregnig juli i Nya Zeeland

I snitt var juli en aning kallare än normalt i Australien.

Perisher Valley i sydöstra Australien (1738 möh) hade -11,7° den 20 juli, medan Coconut Island utanför Cape Yorkhalvön i nordostligaste Australien noterade som högst 35,5° den 21 juli

En torr eller mycket torr juli i västra och södra Australien kompenserades av mycket nederbördsrikt väder i nordöstra Australien och längs ostkusten. Bland annat drabbades områden kring Sydney av omfattande översvämningar i början av månaden.

Rekordregnig juli i Nya Zeeland

I Nya Zeeland var det som helhet den allra nederbördsrikaste julimånad som registrerats. De tre största städerna Auckland, Wellington och Christchurch hade alla sin hittills regnigaste juli.

Vid Mount Cook Village på Sydön uppmättes 371 mm på ett dygn den 18 juli. Där föll en del av månadens nederbörd som snö och den 12 juli hade man ett snötäcke på en halvmeter.

Det var inte bara nederbördsrikt utan även ovanligt höga temperaturer för att vara i juli. Som helhet hade Nya Zeeland sin fjärde varmaste juli.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.