Juli 2017 - Hettan i Sydeuropa nådde aldrig norrut

Medan det var varmt väder som dominerade på de flesta håll i juli så var det förhållandevis svalt i ett band som bland annat täckte Skandinavien. Tillfälliga perioder med ovanligt kallt väder förekom även i exempelvis Chile där det snöade.

Årets juli var globalt sett den näst varmaste som observerats enligt Copernicus Climate Change Service. Den allra varmaste är förra årets julimånad.

Värt att notera är att det görs omkring ett halvdussin olika beräkningar av den globala medeltemperaturen och att rangordningen mellan månader kan skilja något mellan olika beräkningsinstitut.

Global temperaturanomali
Global temperaturanomali (vänster bild) i juli 2017 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Regnrekord i Paris

I Medelhavsområdet så var juli i allmänhet 1-3 grader varmare än normalvärdet för perioden 1961-1990. Den 13 uppmättes mycket höga temperaturer med 47,3° i Montoro i Spanien. Córdoba hade samtidigt 46,9° och Amareleja i Portugal 46,2°.

Ovanligt varmt var det även i norra delen av europeiska Ryssland, medan juli var sval i ett band från Skandinavien till södra Ryssland.

Den lägsta temperaturen för stationer under 1 000 möh noterades vid Filefjell i Norge med -3,8° den 6. Allra lägsta temperaturen rapporterades dock från stationen Colle Major (Mont Blanc 4 750 möh) med -14,4° den 26.

Som kuriosum kan nämnas att det bildades ett snötäcke på 3 cm i Enontekiö i nordligaste Finland den 6 juli, vilket enligt den finska vädertjänsten är nytt finskt julirekord.

I gränsområdet mellan luftmassorna förekom vid flera tillfällen kraftiga regnskurar. På kvällen den 9 föll det på en timme 49,2 mm i Paris-Montsouris, vilket är rekord för stationen som startade 1872. Den 25 föll 151 mm i Brocken i Tyskland och under en 72-timmarsperiod fick Eckertalsperre hela 302 mm. Den 28 uppmätte Cernadova i Rumänien 155 mm.

På andra håll var torkan mycket besvärande och på bland annat Korsika härjade stora skogsbränder.

Nordamerika/Atlanten - Mycket varmt i västra USA

I Nordamerika var juli i allmänhet varmare än normalt. Det gällde i synnerhet västra USA med temperaturöverskott på 3-5 grader. Den allra högsta temperaturen var 52,8° i Death Valley den 7. I Death Valley var månadsmedeltemperaturen 41,9° och därmed var juli 2017 den hittills varmaste månaden där.

På månadens första dag uppmättes -4,9° i Peter Sinks i Utah.

Bland stora regnmängder kan nämnas 260 mm den 18 i Canseco i den mexikanska delstaten Veracruz.

Två namngivna tropiska stormar bildades på Atlanten under juli. Det var dels Don som den 17-18 gick på en sydlig bana in mot den sydostligaste delen av Västindien, dels Emily som den 31 kortvarigt nådde stormstyrka på Mexikanska golfen och drog in över Florida.

Asien – Sval juli i Sibirien

I stora delar av Sibirien var det rätt svalt under juli med temperaturunderskott på 1-2 grader. På månadens sista dag rapporterades -4,0° från de sibiriska stationerna Kolymskaya och Susuman.

I södra Asien var det varmt eller mycket varmt. I bland annat Jordanien, Syrien och östra Turkiet förekom temperaturöverskott på 4-5 grader. Som allra varmast noterades 52,5° i Khanaqin i Irak den 22 och temperaturer på 50-52° förekom vid många andra tillfällen i sydvästra Asien.

Monsunregnen var kraftiga på många håll. Den 23 rapporterade de indiska stationerna Mount Abu Tehsil 773 mm och Mount Abu 733 mm.

På västra Stilla havet förekom ett antal tropiska stormar och i samband med dessa stora regnmämgder. I Japan föll upp till 610 mm på 72 timmar i kölvattnet på Nanmadol i början av månaden. I slutet av månaden passerade två tropiska cykloner Taiwan med bara något dygns mellanrum. I samband med den första, Nesat, fick Jiadong 606 mm den 29 och i samband med Haitang föll 689 mm i Xidawushan den 30-31.

Den tropiska orkanen Noru nådde efter en explosiv intensifiering den 30-31 kortvarigt kategori 5 över öppet hav. Det var säsongens första tropiska orkan att nå den högsta kategorin på Saffir-Simpsonskalan. Senare svängde Noru upp mot Japan (mer om detta i augustivädret).

Arktis - Både värme- och köldrekord på Grönland

Isavsmältningen fortsatte i rask takt av var i stort sett i paritet med rekordåret 2012. Norr om Alaska och östra Sibirien fanns ovanligt stora områden med öppet vatten.

Men det kom även rapporter om köldrekord. Den 4 hade Geosummit och Summit -34,3° respektive -33,0°, vilket är köldrekord för juli för dessa stationer mitt inne på inlandsisen. Bland lägre belägna stationer kan nämnas -7,0° den 5 i Cape Dyer på kanadensiska Baffin Island. Den danska stationen Summit noterade inte bara köldrekord denna månad utan den 28 var det dags för värmerekord för juli med +1,9°. Mätserien vid Summit är dock inte så värst lång, startår är 1991.

Väderstationen Summit
Tweet från den danska vädertjänsten (DMI).

I den grönländska huvudstaden Nuuk var det 24,8° den 30 juli och den 18 hade den ryska Ishavsstationen Popova 25,5°

Sydamerika – 25 grader kallt i Argentina

Även om juli som helhet var övervägande varm i Sydamerika så förekom en ovanligt kall period i mitten av månaden. I Santiago i Chile snöade det, vilket inte tillhör vanligheterna. Andra år med snöfall i Santiago är exempelvis, 1971, 1955 och 1912.

Den argentinska stationen Bariloche rapporterade -25,4° den 16, vilket var drygt fyra grader lägre än stationens tidigare köldrekord från 1963. Kylan nådde även södra Brasilien där Bom Jardim da Serra hade -7,4° den 18.

Tweet från den argentinska vödertjänsten om köldrekordet för Bariloche.
Tweet från den argentinska vädertjänsten om köldrekordet för Bariloche. Var och när bilden är tagen är okänt.

Den 4 juli rapporterades 40,4° från Manaure i Colombia.

Bland stora regnmängder kan nämnas en rapporterad dygnsmängd på 201 mm från Tumaco i Colombia den 2.

Afrika - Varmt väder dominerade

Varmt väder dominerade i Afrika med temperaturöverskott på cirka fyra grader i norra delarna av Algeriet och Marocko.

Den 28 hade Adrar i Algeriet 49,2° medan kvicksilvret sjönk till -12,9° i Buffelsfontein i Sydafrika den 23.

Bland stora regnmängder kan nämnas 224 mm i Hauts de Ste-Rose på Réunion den 3.

Australien/Oceanien –Ovädersbetonat i Nya Zeeland

I Australien var årets juli den tredje varmaste som noterats. När det gäller maximitemperaturerna var det den allra varmaste julimånaden.

Många värmerekord för juli sattes i slutet av månaden. Till exempel ett nytt rekord för Sydneys 159-åriga mätserie med 26,5°. Den allra högsta temperaturen var 36,3° i Bidyadanga den 27.

Nya Zeeland berördes av ett antal intensiva lågtrycksområden med stora nederbördsmängder och kraftig blåst. Vid ett tillfälle förekom snöfall även i lågt belägna delar.

Den lägsta temperaturen var -14,6° den 29 i Tekapo på Sydön.

Den största regnmängden på ett dygn var 198 mm den första juli i North Egmont på Nordön.

Antarktis – Kallast i början av månaden

Precis som i juni så var det övervägande kallare än normalt på Antarktis, även om isutbredningen kring kontinenten fortfarande låg under långtidsmedelvärdet för årstiden.

De lägsta temperaturerna förekom i början av månaden. Från Dome A rapporterades -81,5° den 11. Base Esperanza på den Antarktiska halvön hade +5,0° den 5.

Källor:
Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.