Januari 2021 - Den stratosfäriska polarvirveln bröts ner

På norra halvklotet rådde på sätt och vis omvänd temperaturfördelning jämfört med januari 2020. I år var det ovanligt kallt i Sibirien medan det ifjol var ovanligt milt. Å andra sidan hade Alaska milt i år men kallt i januari förra året. Den 5 januari skedde en nedbrytning av den stratosfäriska polarvirveln med omslag till ostliga vindar och uppvärmning av stratosfären. I åtminstone Nordeuropa följdes det av ett förväntat fastlåst och kallt väderläge.

 

Global temperaturanomali i januari 2021
Global temperaturanomali (vänster bild) i januari 2021 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var januari 2021 globalt sett den sjätte varmaste januarimånaden. Men den globala medeltemperaturen var 0,3° lägre än under januari 2020. Till detta bidrog bland annat ett stort område med temperaturunderskott från Nordeuropa och över stora delar av norra Asien.

Månadsvis global temperaturanomali i januari 2021
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till januari 2021 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive januarimånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Normaltempererat med stora regionala avvikelser

För Europa som helhet låg januari 2021 temperaturmässigt mycket nära normalvärdet för perioden 1991-2020. Det var resultatet av varmare väder än normalt i den sydöstra delen av Europa och kallare än normalt i Västeuropa och i synnerhet Nordeuropa.

I Norge var det den kallaste januarimånaden sedan 2010 och i Sverige sedan 2016.

Medellufttryck i Europa i januari 2021.
Medellufttryck i Europa i januari 2021. Illustration SMHI Förstora Bild

Kartan över medellufttrycket visar ett genomsnittligt lågtrycksområde över Norska havet och södra Skandinavien. Det gav upphov till en hög frekvens ostvindar över norra Skandinavien med exempelvis stora snömängder i östra Norrland som följd.

I de svenska fjällen liksom i stora delar av Norge var det däremot torrt. Ett antal stationer i Nordnorge fick mindre än 10% av den normala nederbörden.

Redan i början av månaden uppmättes mycket höga temperaturer på Kreta med 29,3° i Chania och Agioi den 11 januari.

I Spanien upplevde man stora temperatursvängningar under januari. Vid stationen Molina de Aragón sjönk temperaturen till -25,2° den 12 januari och Bello hade -25,4° samma dygn. Vid ett extremt köldhål i nordligaste Spanien, Vega de Liordes, var det inofficiellt -35,8° den 7 januari. I slutet av månaden var det i stället för årstiden mycket höga temperaturer. Den 29 januari hade man 29,8° i Alicante, vilket är spanskt värmerekord för januari.

Kallast hade man i den europeiska delen av Ryssland i mitten av månaden. Där sjönk temperaturen den 19 januari till -44,6° i Ust'-Sugor väster om Uralbergen.

Under den kalla perioden i början av januari passerade ett vinteroväder Spanien med namnet Filomena. I samband med detta föll den 8 januari 208 mm i Estepona i regionen Andalusien i södra Spanien. Längre norrut och i höglänt terräng var det fråga om stora mängder snö.

Satellitbild 8 januari 2021
Satellitbild gällande klockan 15 fredagen den 8 januari 2021. Källa:EUMETSAT Förstora Bild

Satellitbilden visar vinterovädret Filomena över Spanien och bakom detta har kalluft strömmat ner på Atlanten till i höjd med norra Mauretanien.

Nordamerika - Ovanligt varm januari

Största delen av Nordamerika hade en januari som var varmare än normalvärdet för perioden 1991-2020. Det gäller i synnerhet Kanada och Alaska. I bland annat delar av Quebec var det den hittills varmaste januarimånaden.

Detta står i kontrast till ifjol i januari 2020, då Alaska och västra Kanada hade en kall januari.

För USA så var det nationellt en av de tio varmaste januarimånaderna. Delstaten North Dakota, söder om den kanadensiska gränsen, hade sin tredje varmaste januari. 

Redan i början av månaden uppmättes för årstiden mycket höga temperaturer i Mexiko med 42,0° den 1 och 2 januari i Andres Figueroa.

De riktigt låga temperaturerna lät vänta på sig, men den 25 januari sjönk i alla fall temperaturen till -47,2° i Key Lake i den kanadensiska provinsen Saskatchewan.

Nederbördsmässigt var det en mosaikartad bild över USA. I Kalifornien var månaden som helhet rätt normal i det avseendet, men i samband med kraftiga regn över Kalifornien föll 270 mm i Nacimiento River den 27 januari.

Asien - Ovanligt bister kyla i Sibirien

I framför allt västra och centrala Sibirien var det även med sibiriska mått en ovanligt kall januarimånad. Detta står i stark kontrast till januari 2020, då det i stället var stora temperaturöverskott i de här områdena.

Vi kan jämföra de globala temperaturavvikelsekartorna för januari 2020 respektive januari 2021.

Global temperaturanomali i januari 2020.
Global temperaturanomali (vänster bild) i januari 2020 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild
Global temperaturanomali i januari 2021
Global temperaturanomali (vänster bild) i januari 2021 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Allra kallast under årets januari var det med -58,4° i Yarol'in den 21 och Habardino den 22 januari. stationerna ligger i mellersta Sibirien.

Längre söderut var det en mer jämn fördelning av områden med kallt respektive varmt väder. I trakterna av Himalaya och Tibet var det periodvis betydligt mildare än normalt i kontrast till den kraftiga kylan längre norrut i Asien. Där var det tillfälligt plusgrader på över 6000 meters höjd.

I Mangalore i Indien var det 36,8° den 14 januari. Vanligtvis brukar de högsta temperaturerna i Asien i januari ligga något högre.

I samband med kraftigt regn och åska rapporterade Tanjungpinang i Indonesien 470 mm under en 24-timmarsperiod den 2 januari. Från närliggande Singapore rapporterade Changi flygplats 238 mm på nyårsdagen.

Arktis - Sjätte lägsta isutbredningen

I större delen av kanadensiska Arktis och bort till västra delen av ryska Arktis var det varmare än normalt i januari. Det gäller även i Svalbard, där temperaturöverskotten låg på 1-3 grader trots att man bytt till ny normalperiod 1991-2020.

I den östra delen av ryska Arktis var det däremot kallare än normalt i anslutning till det mycket kalla januarivädret över Sibirien.

Den 28 januari uppmättes som högst 8,5° i Narsarsuaq på Grönland.

Den 29 januari var det -61,4° vid Geosummit (3208 möh) inne på den grönländska inlandsisen. I lägre höjdnivåer hade Anabar i ryska Arktis (73°N) -46,3° den 25 januari.

Enligt National Snow & Ice data Center var utbredningen av havsisen den i genomsnitt sjätte lägsta för januari.

Antarktis - Kalla temperaturer dominerade

I stora delar av Antarktis var temperaturen i januari lägre än genomsnittet för perioden 1991-2020. Men i bland annat Östantarktis fanns även områden med högre månadsmedeltemperatur än normalt.

Vid Possession Island noterades 10,6° den 24 januari, medan temperaturen sjönk till -44,1° vid Dome Fuji (3810 möh) den 20 januari.

Sydamerika - I allmänhet lite kyligare än normalt

I östra Brasilien och från Peru och upp längs västkusten var januari lite varmare än normalt för den nya perioden 1991-2020. I övrigt låg temperaturen på den lite kyligare sidan.

Som högst rapporterades 43,8° den 22 januari från Cipoletti i Argentina. Enligt den argentinska vädertjänsten är det nytt rekord för stationen.

Kallast var det i Lago Chungara i Chile (4570 möh) med -10,7° den 29 januari.

Kraftiga regn med översvämningar förekom vid flera tillfällen och berörde bland annat Paraguay, Chile och Argentina. Den 5 januari föll 276 mm över Dolores i Argentina, vilket enligt den argentinska vädertjänsten är rekord för den stationen.

Afrika - Den tropiska cyklonen Eloise berörde flera länder 

I de norra och centrala delarna av Afrika var det i huvudsak varmare än normalt, medan det från Sydafrika och upp i ett stråk i Östafrika var lite kallare än normalt. 

I absoluta tal återfanns de högsta temperaturerna i Sydafrika där januari är en högsommarmånad. 45,4° rapporterades från Vioolsdrif i den nordvästra delen av Sydafrika den 22 januari.

Den 12 januari sjönk temperaturen till -13,3° i Ifrane i Marocko (1665 möh). Det är en av de kallaste stationerna i Atlasbergen. Den 14 januari hade Izaña på Kanarieöarna (2371 möh) -6,2°.

Den 7 januari föll 291 mm över Lombo da Terca på Madeira i samband med ett oväderssystem som någon dag senare berörde södra Spanien.

Satellitbild 7 januari 2021
Satellitbild gällande klockan 12 torsdagen den 7 januari 2021. Över Madeira rådde kraftigt regn. Källa:EUMETSAT Förstora Bild

Den tropiska cyklonen Eloise passerade först Madagaskar och Mocambique, och rester av den berörde sedan bland annat Sydafrika och Botswana. I samband med detta föll 246 mm i Charters Creek i Sydafrika under en 24-timmarsperiod den 24-25 januari.

Australien/Oceanien - Ana gav mycket regn på Fiji

För Australien i sin helhet hamnade månadsmedeltemperaturen i det historiska mittfältet, trots att det i främst de södra och östra delarna fanns rätt stora områden med temperaturunderskott.

Den högsta temperaturen blev 47,1° i Roebourne i delstaten Western Australia den 14 januari. Som lägst var det -4,0° i Liawenee på Tasmanien den 20 januari, vilket är tangerat köldrekord för januari för Tasmanien.

I genomsnitt var det torrare än normalt i Australien. Men i bland annat norra Queensland föll rätt stora mängder, till stor del i samband med den tropiska cyklonen Imogen strax efter nyår.

I Nya Zeeland var det en varm januarimånad på framför allt den norra delen av Nordön. Den högsta temperaturen var 39,3° i Ashburton på Sydön den 26 januari. Enligt vädertjänsten i Nya Zeeland är detta den högsta januaritemperaturen i landet sedan 1908.

En annan tropisk cyklon, Ana, berörde bland annat Fiji i slutet av månaden. Den 28 januari rapporterades hela 506 mm från Nadarivatu och på fyra dygn fick man cirka 1500 mm där.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.