Januari 2019 - Rekordhettan i Australien fortsatte

Januari 2019 var globalt sett den fjärde varmaste januarimånaden. Rapporter om rekordvärme kom från bland annat Australien och Chile. Men det fanns även inslag av kallare väder än normalt, till exempel i delar av både Arktis och Antarktis. I slutet av månaden drabbades den amerikanska Mellanvästern av ett kraftigt kalluftsutbrott.

Global temperaturanomali

Global temperaturanomali i januari 2019
Global temperaturanomali (vänster bild) i januari 2019 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

I januari 2019 var det blå (kalla) områden i lite större omfattning än vad vi sett den senaste tiden på kartorna över den globala temperaturavvikelsen. Men enligt Copernicus Climate Change Service var det ändå globalt sett den fjärde varmaste januarimånaden efter 2016, 2017 och 2007. Fjolårets januarimånad var i praktiken lika varm som årets.

Enligt den analys som den amerikanska vädermyndigheten NOAA har gjort så blev årets januari den tredje varmaste tillsammans med 2007.

Månadsvis global temperaturanomali 1979-2019
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till januari 2019 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive januarimånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Stora snömassor på nordsidan Alperna

I västra Ryssland var januari 2019 på många håll 3-5 grader varmare än normalt (referensperiod 1961-1990). Annars var det varierande temperaturförhållanden i Europa med områden både vid Medelhavet och i norra Skandinavien som i medeltal hade lite kallare än normalt.

Enligt Copernicus Climate Change Service gav detta en månad som för första gången sedan mars i fjol var lite kallare än normalt för Europa som helhet.

Medellufttryck över Europa i januari 2019
Medellufttryck över Europa i januari 2019. Förstora Bild

Den största väderdramatiken i Europa utspelade sig nog i början av månaden. En lång period med en nordlig till nordvästlig strömning fick som följd att det föll mycket stora snömängder på nordsidan av Alperna. Enligt den österrikiska vädertjänsten fick man i Hochfilzen i Tyrolen sammanlagt hela 451 cm nysnö under de första 15 dygnen i januari, något som bedöms ha en återkomsttid på över 100 år.

När det gäller största snödjup så kan nämnas 465 cm den 16 januari på Zugspitze i Tyskland (2 964 möh).

Januari uppvisade diametralt olika väderbild på nordsidan respektive sydsidan av Alperna, inte minst i Schweiz. Där var det i de norra delarna av Alperna den kallaste januarimånaden på över 30 år. På sydsidan av Alperna medförde föhnvindar däremot mycket milt och torrt väder. Enligt den schweiziska vädertjänsten var i exempelvis Lugano detta den sjätte varmaste januarimånaden sedan mätningar började där år 1864.

Den 2 januari hade Torremolinos i Spanien 25,0°, medan Cuovddatmohkki i Nordnorge hade -41,2° den 28 januari.

I samband med flera dagars kraftigt regn drabbades nordvästra Spanien av svåra översvämningar i slutet av månaden. På 24 timmar den 23 januari fick Sobo, Alto Mera 133 mm.

Finländskt vindrekord

I samband med stormen Alfrida (Aapeli i Finland) så noterades en medelvind på 32,5 m/s vid Kökar Bogskär den 2 januari. Detta är nytt finskt rekord enligt den finska vädertjänsten. Notera att det alltså ännu inte uppmätts full orkan (32,7 m/s i medelvind) i Finland.

Nordamerika - Mäktigt kalluftsutbrott över Mellanvästern

Som helhet blev januari 2019 mildare eller betydligt mildare än normalt i framför allt västra Kanada och delar av Alaska. Där var det på många håll positiva temperaturavvikelser på 3-7 grader (referensperiod 1961-1990).

I östra Kanada var det däremot lite kallare än normalt. I slutet av månaden strömmade kalluften ner över den amerikanska Mellanvästern. Detta i kombination med hårda vindar, vilket gav en mycket kraftig kyleffekt.

Den 27 januari rapporterade Cotton i Minnesota -48,9° (-56°F). Det var lika kallt som månadens lägsta temperatur i Alaska, vilken hade rapporterats från stationen Chicken den 7 januari. I Mount Carrol i Illinois noterades ett nytt köldrekord för delstaten med -38,9° den 31 januari, vilket godkänts efter följande granskning.

Från Mexiko rapporterades vid några tillfällen temperaturer över 40° Den 30 januari hade både Constitucion de Apatzingán och Los Olivos 42,5°. En temperatur på 43,5° i Zicuiran den 15 januari känns lite osäker.

Nederbördsmängder över 100 mm på 24 timmar rapporterades vid några tillfällen, dels från den amerikanska västkusten, dels från Mexiko. Villahermosa i sydligaste Mexiko fick 156 mm den 9 januari.

Asien – Omväxlande kalla och milda områden

Januari var varm framför allt i sydvästra Asien och i ett band från nordligaste Kina till centrala Sibirien. I de här områdena var det på många håll temperaturavvikelser på 3-6 grader.

Däremot hade man på sina håll i till exempel Indien 1-2 grader kallare än normalt.

Den 18 januari sjönk temperaturen till -57,5° i Delyankir i Sibirien och den 17 var det 37,2° i Karwar i Indien. En temperatur på 37,3° i Bangkok den 24 känns lite tveksam.

Tropisk cyklon över Thailand

Strax efter årsskiftet rörde sig den tropiska cylonen Pabuk in över södra Thailand och gav 309 mm i Chawang Nakhon den 4 januari.

Mycket kraftiga regn, dock inte knutet till någon tropisk cyklon, drabbade den indonesiska ön Sulawesi senare under månaden. Enligt indonesiska myndigheter föll 329 mm i Lengkese den 21 januari, och det kan ha krävts närmare 70 dödsoffer.

Även i normalt lite torrare områden som Saudiarabien, Irak och västra Iran förekom i slutet av månaden häftiga regn och översvämningar som krävde något dussintal dödsoffer.

Arktis – Ännu en mild månad på Svalbard

Temperaturer över det normala dominerade i området kring Svalbard och i områden kring Grönland och norr om Alaska. Exempelvis hade Svalbard lufthavn 5 grader över normal januaritemperatur. Enligt den norska vädertjänsten var detta den 98:e månaden i rad med över normal temperatur där. Kanske kommer denna märkliga svit inte att brytas förrän det är dags för en ny normalperiod 1991-2020.

Det fanns även områden med lägre temperatur än normalt, till exempel i ett band från nordligaste Grönland till Taymyrhalvön. Efter att ha startat med en ovanligt låg utbredning vid årsskiftet växte havsisen till i normal eller kanske till och med lite över normal takt under månaden.

Enligt återanalysdata från NCEP/NCAR var medeltemperaturen i Arktis (norr om 70°N) den lägsta för en januarimånad sedan 2008.

Den 7 januari var temperaturen uppe i 10,3° vid Narsarsuaq lufthavn på Grönland. Inne på den grönländska inlandsisen sjönk temperaturen till -60,5° vid Geosummit (3216 möh) den 14 januari. Den närliggande stationen Summit som drivs av den danska vädertjänsten rapporterade -60.0° vid samma tillfälle.

Temperaturavvikelse i polära områden
Temperaturavvikelsen för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) i januari 2019 relativt perioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Antarktis – Isavsmältningen bromsades upp

I stora delar av de inre delarna av Östantarktis liksom kring den Antarktiska halvön låg temperaturen under det normala enligt analysen från Copernicus Climate Change Service.

Efter den rekordsnabba isavsmältningen under december bromsades den fortsatta isavsmältningen avsevärt under januari månad. Isutbredningen kring Antarktis var ändå den tredje lägsta efter rekordåren 2017 och 2018.

Den 11 januari nådde temperaturen 11,0° vid Base Marambio medan man på månadens sista dag i det inre av Antarktis hade -45,3° vid Dome A och -45,2° i Vostok.

Sydamerika – Rekordvärme i Chile

Förhållandevis varmast var januari 2019 i östra Brasilien med mer än tre grader över det normala på sina håll. Men det var även varmare än normalt i exempelvis Paraguay och norra Chile.

Intressantast var kanske förhållandena i Chile i slutet av månaden. Ett antal stationer passerade 40°-strecket, vilket är sällsynt i Chile. I det officiella stationsnätet nådde Santa Maria 42,5°. Quinta Normal i huvudstaden Santiago noterade 38,3° den 26 januari. Det är nytt rekord för stationen som har mätningar sedan 1912. Mer om värmen i Chile kommer i februariartikeln.

Samma dag nådde temperaturen 44,0° i Mariscal Estigarribia i Paraguay. Som kontrast hade stationen Patahuasi i de peruanska Anderna -8,8° den 7 januari.

Inte bara varmt utan även kraftiga regn

I början av månaden förekom kraftiga regn i norra Argentina, Uruguay och angränsande delar av Brasilien. Under en 24-timmarperiod den 9 januari fick Paso de los Libres i Argentina 242 mm. Från södra Brasilien finns uppgifter om över 300 mm vid samma tillfälle. Totalt fick Paso de los Libres 626 mm under månaden, vilket är rekord för stationen.

Kraftiga regn och översvämningar förekom även i gränstrakterna mellan Chile och Peru, bland annat i området kring Arica i nordligaste Chile. Detta är annars normalt sett mycket torra områden.

Afrika - Värmerekord på Réunion

Liksom i den europeiska delen av Medelhavsområdet, så var januari 2019 lite kallare än normalt även på många håll i Nordafrika. I El Bayadh i Algeriet (1341 möh) sjönk temperaturen till -8,5° den 13 januari.

Souk Ahras i Algeriet (680 möh) rapporterade ett snödjup på 30 cm den 26 januari. Men stationsnätet i Atlasbergen är glest och det kan nog ha förekommit större snödjup än så.

Varmt i södra Afrika

I de centrala och södra delarna av Afrika var det däremot i allmänhet varmare än normalt i januari. Från Augrabies Falls i Sydafrika rapporterades en temperatur på 45,6° den 28 januari.

På den franska ön Réunion i Indiska oceanen var årets januari rekordvarm. Dessutom sattes ett nytt absolut värmerekord för ögruppen med 37,0° i La Pointe des Trois-Bassins. Det överträffar med en tiondels grad det tidigare värmerekordet för Réunion.

Trots att månaden som helhet var rätt torr på Réunion så förekom ett par tillfällen med kraftigt regn. Grand-Coude fick 264 mm den 30 januari. Dagen innan hade Plaisance på ögruppen Mauritius rapporterat 297 mm i samband med långvariga åskväder.

I samband med att den tropiska cyklonen Desmond gick in över mellersta Mocambique rapporterades 277 mm från Beira den 21 januari.

Australien/Oceanien – Varmaste kalendermånaden hittills i Australien

Det kanske mest remarkabla vädret denna januarimånad hade man i Australien. Efter den rekordvarma decembermånaden följde flera kraftiga och långvariga värmeböljor även i januari 2019, vilket gjorde att det blev den hittills varmaste kalendermånad som observerats i Australien. Årets januari var dessutom den varmaste eller näst varmaste i varje delstat i landet.

Avvikelse från normal januaritemperatur i Australien åren 1910-2019
Avvikelse från normal medeltemperatur i januari 2019 jämfört med övriga januarimånader sedan 1910. Källa: Bureau of Meteorology, Australien Förstora Bild

Det absoluta australiensiska värmerekordet på 50,7° från år 1960 klarade sig den här gången. Varmast var det med 49,5° den 24 januari i Port Augusta i delstaten South Australia.

Däremot sattes nytt australiensiskt rekord för högsta minimitemperatur med 36,6° i Wanaaring i delstaten New South Wales den 26 januari. Det var således en tropisk natt som hette duga. Den absolut lägsta temperaturen för månaden var tämligen blygsam med -0,5° den 13 januari i Butlers Gorge på Tasmanien.

Hettan i Australien åtföljdes av övervägande torrt eller mycket torrt väder. Monsunen i den norra delen av landet var försenad. Men i slutet av månaden drabbades nordostligaste Queensland av kraftiga regn och svåra översvämningar. På ett dygn den 27 januari fick Whyanbeel Valley 472 mm och vid Mossman Central Mill föll 562 mm samma dygn. Mer om regnen i Queensland kommer i februariartikeln.

Varmt även i Nya Zeeland

Även för Nya Zeelands del var det mycket varmt och januarimånaden var den tredje varmaste nationellt. Den absolut högsta temperaturen var 38,4° i Hanmer Forest den 31 januari, vilket innebär 18:e plats bland de allra högsta temperaturerna i landet.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens och forskningsinstitutioners webbsidor och twitterkanaler samt från det ordinarie globala observationsutbytet.