Februari 2019 - Stora temperaturanomalier i Kanada och Alaska

Februari blev en månad med mycket stora temperaturanomalier i Nordamerika. Månaden var omkring 12 grader mildare än normalt vid Berings sund, medan det i sydvästra Kanada istället som mest var drygt 12 grader kallare än normalt. Havsisens säsongsminimum kring Antarktis nådde sitt lägsta värde den 28 februari samt den 1 mars och var det sjunde lägsta som observerats. I södra Sydamerika noterades extremt höga temperaturer i början av månaden. I slutet av månaden noterade åtta länder i Europa nya nationella värmerekord för februari. I västra Stilla havet observerades den första kategori 5-orkanen under en februarimånad.

 

Global temperaturanomali (vänster bild) i februari 2019 samt för Europa (höger bild).
Global temperaturanomali (vänster bild) i februari 2019 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var februari globalt sett den tredje varmaste februarimånaden följt av februari 1998. Årets februari var dock inte tillnärmelsevis lika varm som februari 2016 och 2017.

Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till februari 2019 jämfört med medelvärdet för 1981-2010.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till februari 2019 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive februarimånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Mild månad med mycket varmt avslut

Praktiskt taget hela Europa fick en mild februarimånad. Endast lokalt i Europas randområden förekom marginella temperaturunderskott.

De största temperatuöverskotten återfanns i södra Skandinavien och östra halvan av Europa där månaden allmänt var 4-7 grader mildare än normalt (avser normalperioden 1961-1990). Enligt Copernicus Climate Change Service räcker det med att gå tillbaka till 2016 och 2014 för att finna en mildare februarimånad i Europa. För perioden 1979-2018 var även februari 1989, 1990, 1995 och 2002 varmare än årets.

Inledningen av månaden blev kall i nordöstra Europa inklusive Skandinavien. I samband med detta uppmättes månadens lägsta temperatur på -39,8° den 4 i Pechora i Ryssland.

Under slutet av månaden noterades extremt höga temperaturer och följande länder noterade den 26-28 nya nationella februarirekord medan man i Danmark tangerade rekordet från 1990.

  • Sverige 16,7° den 26. Tidigare rekord 16,5° från 1961.
  • Danmark 15,8° den 26. Tangering av rekordet på 15,8° från 1990.
  • Storbritannien 21,2° den 26. Tidigare rekord 19,7° från 1998.
  • Belgien 22,4° den 27. Tidigare rekord 21,1° från 1990.
  • Holland 20,5° den 27. Tidigare rekord 20,4° från 1990.
  • Österrike 24,2° den 28. Tidigare rekord 23,6° från 1960.
  • Slovakien 20,6° den 28. Tidigare rekord 20,3° från 2016.
  • Ungern 23,5° den 28. Tidigare rekord 22,9° från 1998. 
  • Slovenien 24,1° den 28. Tidigare rekord 24,0° från 1990 och 1950.

Dessutom så slog både Skottland och Wales, som båda är del av Storbritannien, sina respektive februarirekord från 1897 och 1990. I Norge fattades det 0,2° till det nationella februarirekordet från 1990 då det var 18,9°. Däremot blev det nya fylkesrekord för Aust-Augder, Rogaland, Hordaland, Oppland samt Sogn og Fjordane. Utöver de nationella februarirekorden noterades även åtskiliga nya stationsrekord under månadens avslutande dagar. Detta gäller även för länder som inte rapporterade nya februarirekord, till exempel Frankrike, Spanien och Schweiz.

Månadens högsta temperatur i Europa blev 29,2° och uppmättes den 28 i Mula i Spanien. 

Medellufttryck över Europa i februari 2019
Medellufttryck över Europa i februari 2019 Förstora Bild

Mycket solig månad i delar av Europa

Som framgår av kartan över medellufttryck dominerades väderläget i februari av högtryck på kontinenten vilket bidrog till att föra upp mild luft över norra Europa. Det högtrycksbetonade vädret bidrog till att både Basel och Geneve, båda i Schweiz, noterade sina absolut soligaste februarimånader sedan solskensmätningarna inleddes där 1897 och 1886. I Storbritannien (start 1929) var detta den näst soligaste månaden efter 2008. För Frankrikes del var detta tillsammans med 1975 den allra soligaste februarimånaden.

Mycket regnigt på Kreta den 23-25 och i Slovenien den 1

Stora mängder regn föll på den grekiska semesterön Kreta den 23-25. I samband med detta rapporterade en lokal väderstation i Askifou i Chania 596 mm på två dygn och hela 1 202 mm för hela februarimånaden.

Mycket stora dygnsmängder förekom även den 1 i Slovenien där Vogel mätte hela 284 mm. Nästan lika mycket, 245 mm, fick grannen Vojsko.

Nordamerika - Mycket kallt i gränsområdet sydvästra Kanada och nordvästra USA

Bistert vinterväder rådde i södra och mellersta Kanada med temperaturer som låg under det normala. I den sydvästra delen liksom i nordvästra delen av USA (främst delstaterna Montana och North Dakota) samt sydostligaste Alaska var månaden mycket eller extremt kall. Som mest var temperaturunderskotten i den här regionen 7-11, lokalt 13, grader från vad som är normalt.

På delstatsnivå var detta för perioden 1895 och framåt Montanas och North Dakotas näst kallaste februarimånad. Endast den exceptionellt kalla feburuari 1936 var värre. South Dakota hade sin tredje kallaste februari och Washington sin femte kallaste. 

Detta var med god marginal Calgarys (Kanada, startår 1953), Vancouvers (Kanada, startår 1937) liksom Rapid Citys (USA, startår 1943) i South Dakota allra kallaste februarimånad. För stationer med längre mätserier får man gå tillbaka till 1979 eller den exceptionella 1936 för att finna en kallare upplaga. I Edmonton (startår 1878) i Kanada och Great Falls (USA, startår 1893) i Montana får man gå tillbaka till 1936 för att finna en kallare februarimånad. Glendive (startår 1893) i Montana hade sin näst kallaste februari efter 1936, en månad som för den här regionen står i en klass för sig. Månadens lägsta temperatur på -47,7° uppmättes i Key Lake i Kanada den 5 och den 6.

I södra och mellersta Mexiko, den östra delen av USA liksom delstaterna vid Mexikanska Golfen var det istället en varm eller mycket varm månad med temperaturöverskott på 2-5 grader över normalvärdet. I Florida blev månaden lokalt rekordvarm. På delstatsnivå var detta Floridas näst varmaste februari efter 2018. 

Även i större delen av Alaska blev det en mycket mild månad. Vid gränsen till Kanada var månadsmedeltemperaturen omkring den normala för att växa till 9-13 grader över vad som är normalt i kustregionen vid Berings sund.

I samband med en så kallad "atmospheric river" som för in varm och fuktig luft från tropikerna över USAs västra delstater föll stora mängder nederbörd i Kalifornien i slutet av månaden. Allra mest föll då i Venado med 302 mm den 26 vilket även blev månadens största mängd i Nordamerika.

Några sådana mängder kom man inte upp i i Chicago men där hade man istället ända sedan i januari en osedvanligt lång period med mätbar nederbörd. Under mer än en månads tid föll mätbar nederbörd varje dag vilket är den längsta period som observerats där. Nederbördsmätningar i Chicago finns från 1871 och framåt.

Den högsta säkert trovärdiga maximitemperaturen för Nordamerika är 37,2° från Falcon Lake i Texas den 15 februari. Högre värden finns inrapporterade från några stationer i Mexiko, El Salvador och Honduras men de är kanske något osäkra.

Asien – Rekordstark februariorkan

Temperaturmönstret i Asien för februari gick i mildhetens tecken.

I ostligaste Sibirien var överskotten mycket stora och låg där 9-13 grader över vad som är normalt för en februarimånad. Även i trakterna kring floden Lena i Sibirien och upp mot Taimyrhalvön var månaden 4-8 grader mildare än normalt. Att det är relativt sett milt eller mycket milt i Sibirien innebär inte att det saknas kyla. Den 16 uppmättes månadens, och norra halvklotets, lägsta temperatur på -56,7° i Delyankir i östra Sibirien.

I sydvästra Mongoliet fanns ett område där det var betydligt kallare än normalt. Temperaturunderskotten var där på många håll 2-4 grader. Även vid ryska Stillahavskusten vid Okhotska havet fanns ett område med lite, 0-2 grader, kallare väder än normalt. 

Under februari månad brukar de högsta temperaturerna vara lokaliserade till Sydostasien. Den 9 uppmätte Chaiyaphum i Thailand 39,6°, den 24 noterades Chauk i Burma för hela 41,0° följt av 40,4° dagen därpå medan Bellary i Indien stoltserade med 40,0° den 26. 

Rekordstark februariorkan i västra Stilla havet

Februari är klimatologiskt sett den mest inaktiva månaden för tropiska cykloner i västra Stilla havet. I år bildades en tropisk cyklon, namngiven Wutip, i västra Stilla havet den 18. Wutip går till historien som den första orkan att nå Saffir-Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5, under en februarimånad vilket skedde den 25. Från den 26 försvagades Wutip alltmer till följd av ogynnsamma atmosfäriska förhållanden. Statistik över tropiska cykloner i västra Stilla havet finns från slutet av 1940-talet och framåt. 

Satellitbild över den tropiska orkanen Wutip den 25 februari.
Satellitbild över den tropiska orkanen Wutip den 25 februari. Vid denna tidpunkt klassades Wutip som en kategori 5-orkan vilket är första gången en sådan observerats på norra halvklotet under en februarimånad. Källa: Joint Typhoon Warning Center (JTWC). Förstora Bild

Månadens största nederbördsmängder erhölls från Lakshapana i Sri Lanka med 192 mm den 9 och allra mest föll i Nangapinoh i Indonesien den 28 då man där uppmätte 205 mm.

Arktis – Milt väder dominerade

Milt eller mycket milt väder dominerade i Arktis. De största överskotten på 9-12 grader, lokalt så mycket som 15 grader, från vad som är normalt noterades i västligaste Alaska. Månadens högsta temperatur på 9,7° uppmättes den 28 i Narsarsuaq på Grönland. 

Inom ett mindre område av ryska Ishavskusten liksom nordöstra Grönland var månaden istället något kallare än normalt i februari relativt 1961-1990. 

Månadens lägsta temperatur blev -55,1° uppmätt den 17 på Summit (3200 möh) på Grönland.

På lägre höjder var det istället som kallast vid Eureka C i Kanada där temperaturen sjönk till -45,8° den 25.

Havsisen i Arktis med omnejd fortsatte att växa till sig och väntas nå sitt maximum någon gång under mars månad. Helt klart är dock att årets maximum sannolikt kommer att bli det åttonde lägsta som observerats. Mer om detta i marskrönikan. 

I februari var det mest anmärkningsvärda den mycket kraftiga minskningen av havsis i Berings hav under månaden. Detta berodde på att månaden dominerades stort av milt och blåsigt väder med vindar söderifrån vilket fick havsisen att retirera. Vid månadsskiftet februari-mars var utbredningen den lägsta som noterats för årstiden i Berings hav för perioden 1979 och framåt. 

Temperaturavvikelsen för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) i februari 2019 relativt perioden 1981-2010.
Temperaturavvikelsen för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) i februari 2019 relativt perioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Antarktis – Mycket lågt säsongsminimum av havsis

Den 28 februari och den 1 mars nådde havsisen kring Antarktis sitt årliga säsongsminimum. Årets minimum blev enligt amerikanska National Snow and Ice Data Center (NSIDC) det sjunde lägsta som observerats. De år som haft ett lägre säsongsminimum än i år är 2017, 2018, 1997, 1993, 2011 och 1984. 

På västantarktiska halvön var månaden 0-2 grader kyligare än normalt för perioden 1961-1990. Positiva temperaturöverskott dominerade dock stora delar av Antarktis. Kring Sydpolen var överskotten relativt normalperioden 1961-1990 omkring 5 grader från vad som är normalt i februari. Enligt Copernicus Climate Change Service som istället använder sig av normalperioden 1981-2010 var överskotten dock som störst kring Rosshavet och nordöstra Antarktis.

Månadens högsta temperatur blev 13,3° uppmätt den 4 vid Base Esperanza medan den lägsta temperaturen på -56,8° noterades vid Concordia (3232 möh) den 25.

Sydamerika – Övervägande varm sommarmånad

Den sista sommarmånaden februari bjöd på temperaturöverskott på 2-4 grader jämfört med normalperioden 1961-1990 i nordöstra Brasilien. Även i övriga Sydamerika dominerade de positiva temperaturanomalierna.

Månadens mest omtalade väderhändelse i Sydamerika var den extrema värme med lokalt över 40° som drabbade Chile och även Argentina i början av månaden. Detta berodde på föhnvindar som i regionen kallas "Puelchevindar" och påverkar vädret i södra och centrala Chile. Flera nya värmerekord för månaden noterades då samt även några absolutrekord. I Chiles huvudstad Santiago överlevde dock februarirekordet från 1914.

I exempelvis Puerto Montt (startår 1911) noterades 35,0° vilket överträffade det tidigare rekordet på 34,7° från februari 1975. I Valdivia (startår 1922) slogs det gamla absolutrekordet på 35,2° som uppmätts vid fyra tillfällen (1968, 2002, 2008 och 2017) med mycket god marginal. Rekordet slogs först den 2 då temperaturen nådde 35,8° för att dagen därpå nå upp i hela 38,5°. Sommarvärmen lyckades även nå Eldslandet där det det lokalt var över 30°. Porvenir rapporterade exempelvis 32,2°.

Månadens högsta temperatur blev 42,5° i Las Lomitas i Argentina den 9.

Februari månads lägsta temperatur i Sydamerika uppmättes som så ofta i Andernas bergsmassiv i Peru. Coropuna i distriktet Arequipa noterade -9,0° den 28.

Månadens största regnmängd på 24 timmar blev 211 mm uppmätt i Bertioga i Brasilien den 4 varav 61 mm på en timme. För nederbördsdygnet den 4 avviker värdet dock mot närmaste grannar men stora lokala variationer i nederbörden förekommer i tropikerna. I Istmina i Colombia föll 190 mm den 22.  

Afrika - Kall månad i norra Afrika

Februari blev kall eller mycket kall i Algeriet där temperaturunderskotten var 0-2, lokalt 3 grader, under vad som är normalt. Återanalysdata från NCEP/NCAR indikerar att årets februarimånad var en av de 10 kallaste som observerats i norra Afrika, främst i Algeriet och Libyen, de senaste 71 åren. Månadens lägsta temperatur på -5,5° rapporterades från Naama (1136 möh) i Algeriet den 5.

Söder om Sahara dominerade istället positiva temperaturanomalier. Månadens högsta temperatur uppmättes i Sydafrika den 6 då Vioolsdrif rapporterade 46,0°.

Bland större regnmängder i Afrika kan nämnas 137 mm i Grand Coude på franska ön Reunion den 8. Månaden var dock ovanligt torr på Reunion och lokalt blev det med mycket god marginal nya torrekord, bland annat i Bellecombe (startår 1967) och Commerson (startår 1968).  

Två intensiva tropiska orkaner, Funani och Gelena, uppträdde i farvattnen öster om Madagaskar. Både Funani och Gelena nådde som mest kategori 4 på Saffir-Simpsonskalan. Det enda landområde som berördes av orkanerna var den lilla ön Rodrigues som tillhör Mauritius. Kraftiga vindar från Gelena slog ut 90% av elnätet på ön.

Australien/Oceanien – Mer måttfull värme än i januari

Efter den för Australiens del exceptionellt varma januarimånaden följde en något mer modest februari och månaden som helhet blev "bara" den fjärde varmaste som observerats. Temperaturöverskotten dominerade och var som mest 1-3 grader från vad som är normalt. Kustnära områden i landets södra och västra delar liksom ett mindre område i Queensland fick en kylig månad med 0-2 grader från vad som är normalt i februari.  

Mycket regnig inledning i Queensland

Ett monsuntråg som rörde sig långsamt över de tropiska delarna gav upphov till extremt stora regnmängder i Queensland i slutet av januari och början av februari. I samband med detta uppmättes månadens största regnmängd den 3 februari i Ingham i Queensland då det föll hela 419 mm där. Från den 1 till den 7 februari föll det mer än 400% av den normala månadsmängden i delar av mellersta Queensland. Och inom ett mindre område var detta mer än 200% av normal sommarnederbörd (december, januari och februari). Det ihärdiga regnandet under månadens inledning bidrog även till att månaden som helhet blev kyligare än normalt i delar av Queensland. Regnet medförde även att flera stationer med mer än 100 år långa mätserier noterade nya februarirekord för månadsnederbörd.

Månadens högsta temperatur blev 47,6° i Learmonth i delstaten Western Australia den 25.

Möjligt köldrekord för Hawaii?

Kallast i Australien var det uppe på Mount Hotham med -3,0° den 13.

Uppe på Mauna Kea (ca 4200 möh) på Hawaii noterades extremt låga temperaturer den 11 februari och från observatoriet uppe på toppen registrerades åtminstone fyra temperaturvärden under det officiella delstatsrekordet för Hawaii som lyder på -11,1° uppmätt i maj 1979. De värden som nu noterats av Mauna Kea Weather Center ingår emellertid inte i NOAAs officiella nätverk och det är därför upp till NOAA att bedöma ifall värdena skall godkännas. Det lägsta av de registrerade värdena uppe på Mauna Kea var -12,8°.

I samband med det kyliga vädret blåste det mycket kraftigt uppe på vulkantopparna och en vindby på 85 m/s noterades uppe på Mauna Kea. Blåsten gjorde att en signifikant våghöjd på 11,6 m registrerades av en av den nationella vädertjänsten i Honolulus bojar nära ön Kauai.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens och forskningsinstitutioners webbsidor och twitterkanaler samt från det ordinarie globala observationsutbytet.