December 2021 - Kallt på nordliga breddgrader

Julmånaden 2021 var varmare än normalt på de flesta håll och ett antal nya värmerekord noterades runt om i världen. Men i en sektor från Kanada till Nordeuropa och en stor del av Sibirien var månaden kallare än normalt. På det hela taget var det ändå mer värme än kyla om man ser det globalt. Filippinerna drabbades svårt i mitten av månaden av den tropiska cyklonen Rai. I USA var det flera för december månad ovanligt kraftiga utbrott av virvelstormar.

Bilden visar en karta över globala temperaturavvikelser i december 2021.
Global temperaturanomali (vänster bild) i december 2021 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var december 2021 den sjätte varmaste globalt. Marginalen upp till de två varmaste julmånaderna 2015 och 2019 var cirka 0,2°C.

Den globala medeltemperaturen i december 2021 drogs ner av kalla områden i Nordeuropa, stora delar av Sibirien och nordvästra Nordamerika.

Bilden visar ett stapeldiagram över varje månads globala temperaturanomali sedan 1979.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till december 2021 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive decembermånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Varmt i söder, kallt i norr

I december 2021 var Europa tudelat temperaturmässigt. Månaden var kallare än normalt (referensperiod 1991-2020) i Skandinavien och norra Ryssland, medan det i de södra och västra delarna av Europa var varmare än normalt under månaden.

Detta resulterade i att december 2021 för Europa som helhet var den kallaste sedan 2012.

I slutet av månaden var det dock mycket varmt i södra, västra och centrala delarna av Europa med många värmerekord för månaden som helhet eller för just det datumet. Varmast var det den 29 december med 27,8° i Abla i Spanien. På nyårsafton nådde temperaturen 26,4° i Zambujeira i Portugal. Det är enligt portugisiska vädertjänsten nytt nationellt värmerekord för december (den portugisiska statistiken sträcker sig tillbaks till 1941).

Månadens lägsta temperatur i Sverige, -43,8° i Naimakka den 6 december, blev även den lägsta för hela Europa.

Bilden visar en karta över medellufttrycket i Europa i december 2021.
Medellufttryck i Europa i december 2021. Illustration SMHI Förstora Bild

Nederbördsmässigt var det i stora drag torrt i de kalla områdena i norr medan det var blötare i de varma luftmassorna i söder och väster. I till exempel Norge var det med lokala undantag en torr decembermånad, och den torraste sedan 2012.

Det var i allmänhet torrt även på Iberiska halvön, dock med en del undantag. Den 9 december fick Aramaio i norra Spanien 133 mm. Skyfallen kombinerades även med snösmältning från bergen och bland annat staden Pamplona drabbades av omfattande översvämningar.

Nordamerika - Rekordvarm december i USA

För den kontinentala delen av USA var december 2021 den hittills varmaste. På delstatsnivå hade de flesta delstater öster om Klippiga bergen sin varmaste eller näst varmaste december, undantaget de nordligaste delstaterna.

Bilden visar temperaturranking av december 2021 för varje amerikansk delstat.
Temperaturranking för amerikanska delstater i december 2021. 127 innebär att december 2021 var den allra varmaste i en 127-årig serie sedan 1895. Källa: NOAA Förstora Bild

Det sattes inte bara rekord för månadsmedeltemperatur utan ett stort antal stationer satte även rekord för enskilda dagar.

Den allra högsta temperaturen rapporterades den 29 december från El Pujal i den mexikanska delstaten San Luis Potosí med 41,1°. Detta är enligt klimatologen Maximiliano Herrera mexikanskt decemberrekord.

I västra Kanada var det i allmänhet en ganska kall december men det hindrade inte att man hann med värmerekord även där. Penticton i provinsen British Columbia tangerade det kanadensiska värmerekordet för december med 22,5° den 1 december.

Senare blev det värmerekord för december även i Alaska med 19,4° (67°F) vid Kodiaks hamn på annandag jul.

På annandag jul uppmättes även den lägsta temperaturen för Nordamerika med -51,1° i Rabbit Kettle i västra Kanada.

Torka rådde i de centrala delarna av USA, vilket kring årsskiftet bidrog till våldsamma bränder i framför allt delstaten Colorado.

I Kalifornien föll däremot mycket nederbörd under månaden och den 13 december rapporterades 240 mm från stationen Three Peaks. I de kaliforniska bergen byggdes efterhand snötäcket på ordentligt.

Våldsamt utbrott av virvelstormar i mitten av månaden

I mitten av december drabbades USA av det dödligaste utbrottet av virvelstormar på 10 år. Detta under en del av året som inte brukar kännetecknas av speciellt kraftig tornadoaktivitet.

Utbrott skedde vid olika tillfällen under en veckas tid. Vi det första utbrottet den 10 december omkom minst 88 personer, varav minst 74 i den svårast drabbade delstaten Kentucky. Senare den 15 december registrerades för första gången en tornado i december månad i delstaten Minnesota.

Asien - Översvämningar i Filippinerna och Malaysia

I stora delar av Sibirien var det en kall julmånad. Den 9 december sjönk temperaturen till -61,1° i Delyankir i östra Sibirien. Det är första gången på tio år som temperaturer under -60° rapporterats från en ordinarie väderstation i Asien.

Utflöde av kall luft från Sibirien brukar kunna alstra stora snömängder i de japanska bergen. Där hade exempelvis Sukayu i norra Japan 213 cm i snödjup i slutet av månaden.

Längre söderut i Asien var det däremot varmt eller mycket varmt väder som dominerade. På nyårsafton den 31 rapporterades 36,8° från Kottayam i Indien.

Tropiska cyklonen Rai

I mitten av december passerades Filippinerna av den tropiska cyklonen Rai med stor ödeläggelse. Omkring 400 dödsoffer krävdes.

Malaysia var ett annat land som drabbades av långvariga och kraftiga regn under månaden. Den 18 december föll 383 mm över Kuantan vid Malaysias ostkust.

Arktis - Kallt över stora delar av Arktis

Grönland och den östra delen av kanadensiska Arktis hade varmare eller mycket varmare än normalt i december. Den 20 december var det 13,0° i Grönlands huvudstad Nuuk i samband med föhn.

I Hudson Bay och Labradorhavet var isutbredningen lite lägre än normalt. Annars hamnade utbredningen av havsisen i Arktis ganska nära det normala för perioden 1991-2020 enligt Copernicus Climate Change Service.

I den centrala delen av polarbassängen, i den ryska delen av Arktis och västra delen av kanadensiska Arktis var det i allmänhet kallare än normalt.

I lägre höjdnivåer hade Mould Bay på kanadensiska Prince Patrick Island -43,7° den 18 december. Vid Geosummit (ca 3200 möh) inne på grönländska inlandsisen var det ner till -54,8° på nyårsafton.

Bilden visar två kartor temperaturavvikelse i december i Arktis respektive Antarktis.
Temperaturavvikelse i december 2021 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Antarktis - Varma områden dominerade

Större delen av Antarktis hade varmare än normalt i december. Ovanligt varmt var det den 19 januari med hela 14,6° vid Base Esperanza på Antarktiska halvön.

Utbredningen av havsis runt Antarktis var också betydligt lägre än normalvärdet för 1991-2020 och den sjätte lägsta sedan statistik inleddes 1979. Endast december 2016 har haft betydligt mindre isutbredning.

Väster om den Antarktiska halvön, i det som brukar kallas Marie Byrd Land, fanns områden med kallare väder än normalt i december. För att hitta de lägsta temperaturerna får vi som vanligt gå till det inre av kontinenten, där det den 3 december var det -45,1° vid Concordia (3233 möh).

Sydamerika - Svåra översvämningar i den brasilianska delstaten Bahia

I Sydamerika var det en dominans av varma områden. Men det fanns även områden med temperaturunderskott, till exempel i nordöstra Brasilien. Där förekom även kraftiga regn och översvämningar, inte minst var delstaten Bahia svårt drabbad. Detta efter långvariga regn som startade redan i november. I den angränsande delstaten Minas Gerais fick Pompeu 163 mm den 13 december.

Liksom på många andra håll i världen förekom mycket höga temperaturer runt årsskiftet. Den 30 december rapporterades 45,3° från Esteban Martinez, Paraguay, vilket enligt klimatologen Maximiliano Herrera är nytt decemberrekord för landet.

På högre höjd i Anderna hade Lago Chungará i Chile (4570 möh) -10,8° den 13 december.

Afrika - Övervägande varmt

Större delen av Afrika hade varmare än normalt, men i sydligaste och nordöstra delen fanns även områden med temperaturunderskott.

Den 29 december var det 43,9° i Tete, Mocambique medan temperaturen sjönk till -5,5° i Mecheria den 15 december och Batna den 17 december. Båda dessa stationer ligger i Algeriet.

I samband med en passage av en åskfront den 22 december föll 467 mm i Hauts de Ste-Rose på Réunion och ytterligare några stationer rapporterade över 300 mm.

Australien/Oceanien - Hetta över julen i västra Australien

I Australien som helhet var detta den nionde varmaste decembermånaden. I de folkrika östra delstaterna var dock månaden normal eller något kyligare än normalt.

Det var framför allt i den nordvästra delen av landet som temperaturöverskotten återfanns. Där återfanns också den allra högsta temperaturen med 47,9° i Mardie den 20 december. Hettan höll i sig över julhelgen då flera stationer med medellånga mätserier noterade nya värmerekord för december.

Kallast under månaden var det som vanligt i bergstrakterna i sydöstra Australien där Perisher Valley hade -3,7° den 6 december.

Varm julmånad i Nya Zeeland

Dominerande nordostliga vindar och varmt havsvatten bidrog till att Nya Zeeland fick uppleva sin fjärde varmaste decembermånad. Inte minst under julhelgen sattes ett flertal värmerekord.

Tropiska cyklonen Ruby

I mitten av månaden bildades den tropiska cyklonen Ruby över Korallhavet och rörde sig sedan på en sydostlig bana mot Nya Kaledonien. Där föll 303 mm under en 24-timmars period i Rivière Blanche.

Den största dygnsmängden i Stilla havsområdet rapporterades från Hawaii i samband med ett så kallat "Kona Low". Stationen Kula på ön Maui fick då 323 mm den 6 december.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.