December 2017 - Extremt milt i Alaska och på Nya Zeeland

2017 års avslutande månad blev kall i delar av Ost- och Centralasien. En mycket kall avslutning på året i östra Nordamerika medförde att månaden blev lite kallare än normalt. I Asien drabbades Filippinerna kring jultid av en dödsbringande tropisk cyklon, namngiven Tembin, vilket krävde omkring 250 människors liv. I en stor del av Alaska rådde exceptionellt stora temperaturöverskott på 10-14 grader över det normala. Även Nya Zeeland hade en extremt varm decembermånad.

Global temperaturavvikelse (vänster bild) i december 2017 samt för Europa (höger bild).
Global temperaturavvikelse (vänster bild) i december 2017 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Global temperaturanomali

December 2017 blev globalt sett den näst varmaste decembermånaden som observerats enligt Copernicus Climate Change Service. Varmast var 2015 års decembermånad. Marginalen till den tredje varmaste decembermånaden, 2016 var emellertid liten.

Månadsvis temperaturavvikelse globalt från januari 1979 till december 2017 jämfört med medelvärdet..
Månadsvis temperaturavvikelse globalt från januari 1979 till december 2017 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive decembermånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Europa - Ännu en mild månad i nordost

I sydvästra Europa, främst Spanien och Italien, blev månaden som helhet lite kallare än normalt (0-1 graders underskott) medan resten av Europa dominerades av temperaturöverskott. I östra Europa var månaden mycket mild med temperaturöverskott på 3-7 grader över normalvärdet. I den allra nordostligaste delen av Europa borta vid Uralbergen var överskotten till och med drygt 8 grader över vad som är normalt i december. För Europa som helhet var decembermånaderna 2015, 2011 och 2006 alla mildare än årets upplaga.

Månadsvis temperaturavvikelse i Europa från januari 1979 till december 2017 jämfört med medelvärdet.
Månadsvis temperaturavvikelse i Europa från januari 1979 till december 2017 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive decembermånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Precis som i november uppmättes månadens lägsta temperatur i det svenska köldhålet Nikkaluokta. På värnlösa barns dag den 28 noterades -36,6° där. Nästan lika kallt var det den 9 uppe på Colle Major (4750 möh, Mont Blanc) där temperaturen sjönk till -35,8°.

Den 2 samt den 29-30 noterades månadens högsta temperaturer i Europa. I Platanias Chania i Grekland kom temperaturen den 2 upp i 25,9°. Nästan lika varmt var det i Spanien den 29-30 då temperaturen lokalt kom upp över 25°. Den 30 rapporterade Vinaròs med 25,7° medan El Ejido kom upp i 25,5° den 29.

Flera omgångar med kraftig nederbörd runtom i Europa

Delar av sydöstra Europa, franska ön Korsika, Norge och Spanien drabbades av ymnig nederbörd under månaden då det föll minst 100 mm där. 

I nordvästra Grekland föll stora mängder nederbörd på månadens första dag. Den 1 fick Tsepelove i nordvästra Grekland 217 mm. Ytterligare en handfull stationer fick detta dygn 150-200 mm.

Den nordöstra delen av den franska ön Korsika drabbades av ymnig nederbörd den 2. Allra mest föll då i Bastia med 192 mm. Värdet är även med mycket god marginal nytt dygnsnederbördsrekord i december för stationen som varit i drift sedan 1944.

Den 10 drabbades nordvästra Spanien och norra Portugal lokalt av stora mängder regn. Allra mest föll då i A Lama i Spanien där man uppmätte 232 mm medan Beariz noterade 214 mm. Från Portugal rapporterades som mest 145 mm från Cabril denna dag.

En ännu större 24-timmarsmängd uppmättes emellertid i Vogel i Slovenien den 11 då det föll hela 283 mm där.

Ovanligt milt och mycket nederbörd lagom till jul i Norge

Dan före julafton föll stora mängder regn i de norska fylkena Hordaland samt Sogn og Fjordane i samband med ovädret Birk. Detta gav upphov till nya lokala decemberrekord med avseende på dygnsnederbördsmängd. I Frøyset (startår 1895) i Hordaland fylke föll 117 mm vilket överträffade det tidigare decemberrekordet på 99 mm uppmätt vid två tillfällen, nämligen 1917 och 1913. Samtidigt fördes för årstiden mycket mild luft in över Norge. Lyngør fyr uppmätte 14,4° vilket innebar ett nytt decemberrekord för fylket Aust-Agder.

Mycket snö i Alperna och Pyrenéerna

Under december månad växte snödjupet ordentligt i både Pyrenéerna och Alperna där snön på sina håll var mer än 200 cm djup i slutet av månaden. Hospitalet (2293 möh) uppmätte 233 cm medan Aigleton (2240 möh) noterade 220 cm. Båda stationerna är belägna i Frankrike. Glattalp (1850 möh) i Schweiz observerade 221 cm. I Slovenien noterades ett nytt snödjupsrekord för december i Kredarica (2514 möh). Den 28-30 uppmättes 340 cm vid stationen som varit i drift sedan 1950-talet. Därmed överträffades det tidigare decemberrekordet på 325 cm från december 2000. Värdet är dock långt ifrån absolutrekordet på 700 cm från den 22 april 2001 och 690 cm från den 11 april 1977. Detta enligt den franska sidan Geoclimat.

Medellufttryck över Europa i december 2017.
Medellufttryck över Europa i december 2017. Förstora Bild

Nordamerika - Mest milt men med kallt slut

Temperaturöverskotten dominerade i Nordamerika. Framförallt var de första 20 dagarna mycket milda men följdes av en kall eller mycket kall avslutning av året i den östra delen av USA och Kanada. Den bitande kylan kunde dock inte fullt ut jämna ut de stora temperaturöverskotten som byggts upp under månadens första två tredjedelar. I området kring de stora sjöarna blev månaden dock något kallare än normalt med temperaturunderskott på 0-2 grader från normalvärdet 1961-1990. Temperaturunderskott på 0-2 grader återfanns även i ett mindre område i nordvästra USA och sydvästra Kanada. Även i delar av Mexiko var det 0-1,5 grader kallare än normalt.

I det västra gränsområdet mellan USA och Mexiko var månaden allmänt 2-3 grader varmare än normalt medan temperaturöverskotten i nordöstra Kanada uppgick till 2-4 grader. I västra Kanada var det 2-10 grader varmare än normalt medan överskotten i Alaska i allmänhet uppgick till 6-14 grader över vad som är normalt för en decembermånad.  

För Alaskas del var detta på delstatsnivå den allra varmaste decembermånaden som observerats. Marginalen till den näst varmaste decembermånaden, 1985, överträffades med en hel grad vilket i de här sammanhangen är osedvanligt stort.

Rejält kalluftsutbrott lagom till jul

Under julveckan strömmade mycket kall arktikluft söderut över USA och Kanada. Temperaturer på under -40° noterades även i norra USA. Den 27 rapporterade Cotton i delstaten Minnesota -40,6° och på nyårsafton uppmättes -42,8° i Embarrass i North Dakota. I Kanada rapporterade Rabbit Kettle månadens lägsta temperatur på -49,2° på nyårsaftons morgon.

Även om kylan var sträng noterades få köldrekord för december. Dock satte Flint (startår 1921) i Michigan ett nytt decemberrekord då man på morgonen den 28 uppmätte -27,8°. I Alpena i samma delstat uppmättes -28,3° vilket är den näst lägsta decembertemperaturen efter rekordet på -32,8° från 1933. I Sioux City i Iowa får man gå tillbaka till december 1989 för att finna en lika låg temperatur. Då som på nyårsaftons kväll sjönk temperaturen till -31,1°.

Även om kylan inte bjöd på nya decemberrekord i någon nämnbar omfattning var den mycket långlivad och behöll sitt grepp drygt en vecka in på 2018. I Central Park (startår 1871) i New York där temperaturmätningar pågått sedan 1871 låg temperaturen under noll i 14 dygn. Detta är den tredje längsta sammanhängande perioden med temperaturer under noll där. Endast januari-februari 1961 (16 dygn) samt 1881 (15 dygn) har haft en mer långvarig köldknäpp i Central Park.

Morgonen den 27 bjöd på sträng kyla i Chicago i USA.
Morgonen den 27 bjöd på sträng kyla i Chicago i USA. Minimitemperaturen vid O'Hares flygplats i Chicago sjönk till -20,0°. Än kallare var det den 1 och den 2 januari då en minimitemperatur på -22,8° uppmättes där. Källa: NOAA. Förstora Bild

Snökanonseffekt vid Lake Erie

I samband med ihållande vindar norrifrån genererades kraftig konvektion över det varma vattnet på sydsidan av Lake Erie. Under två dygn, den 25-26, föll en sammanlagd snömängd (ej att förväxla med snödjup!) på 154 cm i Erie i Pennsylvania vilket är den största tvådygnsmängd som observerats i delstaten. Det gamla delstatsrekordet på 112 cm från den 20-21 mars 1958 fick därmed se sig slaget. 

Ovanligt mycket snö i Sydstaterna den 8-9

Ett annat kalluftsutbrott i månadens inledning gav upphov till osedvanligt stora snödjup i USAs södra delstater. Flera stationer där man mätt snödjupet i mer än 100 år observerade då sina största decembersnödjup. Birmingham i Alabama där snödjupsmätningar finns i obruten följd sedan 1930 uppmätte 10 cm den 8 vilket överträffade det tidigare decemberrekordet på 5 cm från 1944.

Asien – Kallt i Japan och julstorm på Filippinerna

Temperaturbilden i Asien blev varierande även om milt väder tydligt dominerade. Temperaturöverskott på omkring 7 grader, lokalt så mycket som 10 grader, fanns i trakterna kring floden Ob i västra Sibirien. Även inom ett mindre område i östra Sibirien var överskotten drygt 7 grader från vad som är normalt i december. Även om det var relativt sett mildare än under en normal decembermånad i östra Sibirien saknades inte kyla. Månadens lägsta temperatur blev -55,1° och uppmättes den 23 i Delyankir.

Månadens högsta temperatur däremot uppmättes i västra Saudiarabien där det var lite varmare än normalt. Den 4-5 december uppmätte Mekka månadens högsta temperatur på 39,4°. Enligt den franska sidan Geoclimat är detta den högsta temperatur som observerats i Asien i december månad.

Större områden med temperaturunderskott återfanns i exempelvis Japan och på Koreahalvön (0-2 grader under genomsnittet), strax nordost om Bajkalsjön i Sibirien (2-4 grader under normalen) samt kring Aralsjön mellan Kazakstan och Uzbekistan (2-3 grader kallare än förväntat).

Två tropiska cykloner, namngivna Kai-Tak och Tembin, bildades under månaden. Kraftigast var Tembin som nådde kategori 1 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan då den befann sig i Sydkinesiska havet. Kai-Tak nådde visserligen "bara" tropisk stormstyrka men dess långsamma rörelse över centrala Filippinerna i mitten av månaden gjorde att det föll mycket stora regnmängder där. Allra mest föll i Guiuan i östra Samar den 14 då man på 24 timmar fick 780 mm där. 

Den 22 drog Tembin in över södra Filippinerna som fick ta emot ymnig nederbörd. Efter att ha lämnat Mindanao drog stormen ut över Sydkinesiska havet där den uppgraderades till orkan på julafton. Tembin försvagades dock till ett tropiskt lågtryck då den nådde fram till sydligaste Vietnam på annandag jul. Omkring 250 personer miste livet till följd av Tembins framfart. De flesta dödsoffren (ungefär 90%) var lokaliserade till västsidan av Mindanao.

Det var inte bara från tropiska cykloner som det föll kraftigt regn. Den 1 öppnade sig himlen i östra Indien i delstaten Tamil Nadu där Papanasam uppmätte 450 mm medan Manimutharo fick 380 mm. Den 5 drabbades Phra Phrom Nakhon Si Thammarat i sydöstra Thailand av kraftigt regn varvid 450 mm föll där.

Arktis – Mild eller mycket mild julmånad

Det fortsatte att vara milt eller mycket milt väder i Arktis även under december. Utifrån återanalysdata från NCEP/NCAR över Arktis norr om latitud 70°N som använts av Zachary Labe vid University of California rankas december 2017 som den allra varmaste decembermånaden som observerats i Arktis.

Månadsvis temperaturrankning i Arktis för år 1979-2017. Siffran 1 är varmast medan 39 betyder kallast.
Månadsvis temperaturrankning på höjdnivån 925 hPa i Arktis för år 1979-2017. Siffran 1 innebär att månaden varit varmast medan siffran 39 betyder att månaden varit kallast. December 2017 var den varmaste decembermånaden före 2009 medan december 1993 var den kallaste. Beräkningarna har gjorts utifrån data från NCEP/NCAR för områdena norr om latitud 70°N. Källa: Zachary Labe. Förstora Bild

De allra största temperaturöverskotten under december återfanns i området mellan Alaska och Ryssland där det var 9-13 grader varmare jämfört med under en normal decembermånad.

I Utqiagvik (Barrow) i Alaska pulvriserades det gamla decemberrekordet från 1983 med imponerande 2,8°. Det tillhör inte vanligheterna att ett månadsrekord slås med mer än en grad och än mindre med mer än två graders marginal. Temperaturmätningarna i Utqiagvik inleddes 1920.

Den 10 kom Narsarsuaq i sydvästra Grönland upp i 10,3° vilket blev månadens högsta temperatur.

Som vanligt rapporterades den lägsta temperaturen uppe på den grönländska inlandsisen. Den 29 uppmättes -59,3° vid Geosummit (3280 möh). På lägre höjd var det istället som kallast vid Eureka C i Kanada där man noterade -43,0° den 19.

Havsisen var fortsatt på en ovanligt låg nivå. I Chukchihavet var det fortsatt extremt lite havsis långt in i december. Först på nyårsafton var havet istäckt till minst 95% vilket är det allra senaste datumet som observerats för den regionen. En mycket långsam istillväxt i slutet av månaden medförde att havsisutbredningen i Arktis som helhet lagom till årets sista dag var den lägsta som observerats för årstiden under de 40 år som havsisens utbredning beräknats utifrån satellitdata.

Sydamerika – Nationellt regnrekord för december i Franska Guyana

Den svaga La Niña som utvecklades under hösten 2017 fortsatte att ge avtryck i Peru och norra Chile där det allmänt var 0-1,5 grader kallare än normalt. Även i den sydligaste delen av Argentina och Chile var månaden något kallare än normalt. I resten av Sydamerika dominerade varmt väder. De största temperaturöverskotten återfanns i Brasilien där det lokalt var drygt 4 grader varmare än genomsnittet.

Månadens högsta temperatur blev 44,7° uppmätt i La Rioja i Argentina den 16. Den lägsta temperaturen stod Patahuasi i Peru för där temperaturen den 1 sjönk till -12,0°.

I Franska Guyana noterades ett nytt decemberrekord när Cayenne fick 174 mm regn den 12. Det tidigare decemberrekordet på 169 mm, även det från Cayenne, härrörde från julafton 2016. Månadens största regnmängd stod dock Medio San Juan i Colombia för där det föll 260 mm den 10.

Afrika - Kylig julmånad i nordväst

Julmånaden december blev i allmänhet lite kyligare än normalt relativt 1961-1990 i nordvästra Afrika samt sydöstra Sydafrika. Underskotten var som mest drygt 1 grad från normalvärdet. I Egypten var det däremot en varm avslutande månad av 2017 med temperaturöverskott som allmänt uppgick till 2-3 grader över vad som är normalt. Liknande storlek på temperaturöverskotten återfanns i Sudan.

Månadens lägsta temperatur blev -6,3° uppmätt i Ain-Sefra i Algeriet den 5. Månadens två högsta temperaturer, båda från Sydafrika, blev 46,7° i Vioolsdrif den 20 medan det näst högsta värdet på 46,2° rapporterades från Vredendal den 7. För Vredendals del var detta den allra högsta decembertemperatur som observerats under de 55 år stationen varit i drift. Det tidigare decemberrekordet var 45,7°.

Australien/Oceanien – Extremt varm decembermånad i Nya Zeeland

I delar av östra Australien förekom temperaturöverskott på drygt 2 grader över de normala från normalvärdena 1961-1990. För delstaten Tasmaniens del var detta den näst varmaste decembermånaden som observerats efter 2015. För Hobarts (startår 1882) del var detta tillsammans med 1994 den varmaste decembermånad som observerats. I Queensland var december 2017 den tredje varmaste som observats på 108 år. 

Strax innan jul uppmättes för årstiden extremt höga temperaturer i delstaten New South Wales. Smithville kom den 18 upp i 46,8° vilket är delstatens sjunde högsta temperatur som observerats. För att finna en högre decembertemperatur i delstaten får man gå tillbaka till 1981. Månadens högsta temperatur blev dock 47,4° uppmätt den 29 i Birdsville i australiska delstaten Queensland. Detta är för övrigt den nionde högsta decembertemperaturen som uppmätts i delstaten. Månadens lägsta temperatur blev -2,3° och uppmättes i Liawenee den 17. Månadens största regnmängd blev 292 mm den 27 och uppmättes i Cygnet Bay i Australien. Värdet är även nytt decemberrekord för stationen som upprättades 1964.

Ymniga regn i sydöstra Australien den 1-2

Den 1-2 fördes fuktig luft in över sydöstra Australien vilket gav upphov till kraftiga regn över stora områden av delstaterna New South Wales och Victoria. Flera stationer med mer än 100-åriga mätserier slog då sina gamla dygnsrekord för december månad. Den 2 december föll 165 mm i Strathbogie (startår 1902) i norra Victoria vilket även är den största dygnsnederbördsmängd som observerats där oavsett kalendermånad. Det tidigare dygnsrekordet var 162 mm från mars 1950. Några stationer med längre mätserier i Victoria slog för månaden som helhet även sina gamla nederbördsrekord. Värt att notera är att även Tasmanien drabbades av den ymniga nederbörden men de största mängderna där noterades den 3. På höjder över 900 m över havet föll nederbörden som snö. 

Torr månad i Queensland

Som en kontrast till det blöta vädret i sydost var månaden torr eller mycket torr i stora delar av Queensland. Halifax Macrossan (startår 1898) uppmätte för månaden som helhet endast 2,0 mm vilket är den lägsta decembernederbörd som observerats där. Stationens tidigare decemberrekord på 4,8 mm var från 1905. 

Ovanligt varmt och torrt på Nya Zeeland

På Nya Zeeland var december extremt varm och flera stationer med långa och medellånga mätserier noterade sin varmaste eller näst varmaste decembermånad. Detta gäller för exempelvis Nelson (startår 1862), Levin (startår 1895) och Ranfurly (startår 1897). För Ranfurlys del noterades även en rekordhög maximitemperatur för december. Den 7 rapporterade stationen 31,3°. Månadens högsta temperatur blev dock 34,7° uppmätt i Waiau den 8. Månaden var inte bara osedvanligt varm utan även torr eller mycket torr. Taumarunui (startår 1913) och Mount Cook (startår 1928) observerade båda sin absolut torraste decembermånad.

Antarktis – Fortsatt mycket lite havsis för årstiden

Havsisen fortsatte att ligga på en för årstiden ovanligt låg nivå. På Nyårsafton var utbredningen den för årstiden femte lägsta som observerats. Temperaturmässigt blev det utifrån normalperioden 1961-1990 en förhållandevis normal eller lite kyligare månad än normalt på kontinenten.

Månadens lägsta temperatur blev -45,5° uppmätt vid Dome Argus (4084 möh) den 4. Possession Island uppmätte 11,1° den 31 vilket blev månadens högsta temperatur.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.