Augusti 2023 - Varmaste augustimånaden hittills globalt

Augusti 2023 var globalt lite drygt 0,3° varmare än den hittills varmaste augusti 2016. Det innebär att vi nu två månader i rad har haft en global medeltemperatur omkring 1,5° över medeltemperaturen för perioden 1850-1900. Enligt beräkningarna från Copernicus Climate Change Service var även tremånadersperioden juni-augusti med god marginal den varmaste som hittills uppmätts.

Global temperatur

Bilden visar en världskarta med temperaturanomalier under augusti 2023.
Global temperaturanomali (vänster bild) i augusti 2023 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var augusti 2023 den klart varmaste augustimånaden som uppmätts globalt. Jämfört med den hittills varmaste augusti 2016 var årets augusti i medeltal 0,31° varmare.

Till de stora temperaturöverskotten bidrog de mycket stora ytorna både över land och över hav med högre temperatur än normalt. Men det fanns även några områden med blå färger. Mest påtagligt över Antarktis där man kanske lite paradoxalt fortfarande hade en mycket låg utbredning av havsisen.

Bilden visar stapeldiagram med månadsvisa temperaturanomalier för augusti 1979-2023 globalt samt för Europa.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa för augustimånader från 1979 till 2023 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Svåra översvämningar i Slovenien

För Europas del var det en ännu varmare augustimånad i fjol 2022, men augusti 2023 hamnar på en klar andra plats enligt statistiken från Copernicus Climate Change Service.

I framför allt södra och östra Europa var månaden varmare än normalt. Bland annat kring Östersjön och Nordsjön fanns dock områden med lite kyligare väder än normalt jämfört med referensperioden 1991-2020. I dessa områden föll i allmänhet även mer regn än normalt.

Detta mönster återspeglas i lufftrycksfördelningen som i medeltal hade ett lågtrycksområde från norra delen av Brittiska öarna in mot södra Skandinavien. Högtryck fanns över västra Ryssland och sydvästra Europa.

Bilden visar en karta över Europa med medellufttrycket i augusti 2023.
Medellufttryck i Europa i augusti 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

46,4° rapporterades från Santarém i Portugal den 7 augusti och i Spanien registrerades kortvarigt 46,8° den 10 augusti vid Valencias flygplats.

Vid Capanna Margherita (ca 4400 möh) i italienska Alperna var det -16,7° den 7 augusti. I lägre höjdnivåer hade Savukoski Tulppio i Finland och Hveravvellir i Island -2,3° den 22 augusti.

Kraftiga regn i Slovenien

I början av månaden drabbades Slovenien av mycket kraftiga regn och översvämningar. Stationen Pasja Ravan rapporterade 224 mm den 3 augusti och vid samma tillfälle föll omkring 200 mm även nära huvudstaden Ljubljana.

I slutet av månaden rörde sig säsongens första mer omfattande regn från Genuabukten och norrut.

Nordamerika - Hilary gick in över Kalifornien

Även om det till största delen i Nordamerika var en varm eller mycket varm augustimånad, så fanns en zon med lite lägre temperatur än normalt i en zon från västra USA upp mot sydöstra Kanada. Det var delvis kopplat till större nederbördsmängder än normalt.

Den 29 augusti rapporterades 51,4° från Mexicali i nordvästra Mexiko nära gränsen mot USA. Den stationen har dock stuckit ut med flera höga temperaturer denna sommar. I Death Valley i Kalifornien var det som varmast 48,9° den 4 augusti.

Vid Denali Foot Camp i Alaska (ca 4300 möh) registrerades -15,6° (4°F) den 13 augusti. I lite lägre höjdnivåer hade Copper Basin i den amerikanska delstaten Idaho -5,6° (22°F) den 31 augusti.

Tropiska cykloner

Under augusti var sex tropiska cykloner aktiva på Atlanten. Emily, Franklin, Gert och Jose höll sig över öppet hav, medan Harold gick in över sydligaste Texas från Mexikanska golfen.

En av de kraftigaste var Idalia som i slutet av månaden gick in över Florida, Georgia och South Carolina. Nära Holy Hill i delstaten South Carolina föll en regnmängd på 344 mm den 30 augusti.

Kanske än mer omtalad blev Hilary som i mitten av augusti gick i en nordlig riktning utanför Mexikos västkust. Den gav en regnmängd på 326 mm i San Lucas Norte i nordvästligaste Mexiko den 19 augusti.

Hilary nådde sedan södra Kalifornien, vilket är mycket ovanligt för en tropisk storm. Death Valley i Kalifornien, som vanligtvis brukar nämnas i samband med hetta, fick den 20 augusti 55,9 mm regn. Det är nytt rekord för denna ökenstation som upprättades 1911.

En ännu större regnmängd, som dock inte var knuten till någon tropisk cyklon, rapporterades från San Felipe Usila i den mexikanska delstaten Oaxaca med 375 mm den 15 augusti.

Asien - Svag monsun i Indien

Största delen av Asien hade varmt eller mycket varmt under augusti med de största temperaturöverskotten från västra Sibirien bort till Japan samt i sydvästra Asien.

Temperaturer över 50° förekom vid ett flertal tillfällen. I Irak hade Khanaqin 52,5° den 11 augusti och Basrah 52,0° den 24 augusti. I Iran rapporterade Omidjeh-Aghajari 51,8° den 2 augusti. 

Som exempel på låga nattemperaturer hade Tian'-Shan (ca 3600 möh) i Kirgizistan -8,9° den 29 augusti och Habardino i Sibirien -7,1° den 23 augusti.

Tropiska cykloner

Flera kraftiga tropiska cykloner berörde Ostasien under månaden. I början av månaden rörde sig Khanun i en båge utanför Taiwan och sedan upp mot Japan. Han'ai i Taiwan fick då 749 mm den 4 augusti och senare rapporterade Hongawa i Japan 672 mm den 10 augusti.

Några dagar senare berörde den tropiska cyklonen Lan Japan med dygnsmängder över 500 mm vid några stationer den 14-16 augusti.

I slutet av månaden gick den tropiska cyklonen Saola in mot sydligaste Kina.

I stora delar av Indien och Pakistan var det däremot en rätt torr månad i samband med svaga monsunregn. Flera stationer i Pakistan och de indiska delstaterna Punjab och Rajastan mätte överhuvudtaget ingen nederbörd under månaden.

Arktis - Åttonde lägsta isutbredningen

Enligt National Snow & Ice data Center var isutbredningen i Arktis under augusti i medeltal den åttonde lägsta sedan satellitmätningar inleddes 1979.

Bilden visar en karta med den genomsnittliga isutbredningen i Arktis i augusti 2023.
Genomsnittlig isutbredning i Arktis i augusti 2023 med en linje i magenta för den normala utbredningen för perioden 1981-2010. Källa: National Snow & Ice Data Center. Förstora Bild

Norr om Alaska och de östra delarna av Sibirien låg havsisen betydligt längre norrut än normalt. I de centrala delarna av Ishavet var månadsmedeltemperaturen annars rätt nära den normala.

De största temperaturöverskotten återfanns över den amerikanska delen av Arktis och från Grönland över till Novaya Zemlya.

Habarova vid den sibiriska Ishavskusten hade 28,0° den 10 augusti. Malye Karmakuly på Novaya Zemlya rapporterade 25,6° den 4 augusti och på den kanadensiska sidan var det 25,4° i Bernard Harbour den 2 augusti.

Geosummit (ca 3200 möh) på det inre av Grönland hade -26,8° den 19 augusti. I lägre höjdnivåer var det -5,4° den 4 augusti vid Kap Morris Jesup på Grönlands nordspets.

Antarktis - Kallt i det inre av Antarktis

Havsisen kring Antarktis växte till under augusti, men utbredningen var ändå klart lägre än någon annan augusti sedan satellitmätningar inleddes 1979.

Kraftigast var istillväxten väster om Antarktiska halvön. Där liksom över stora delar av det inre av Antarktis var det kallare än normalt under augusti.

Vid den ryska basen Vostok (ca 3500 möh) sjönk temperaturen till -82,0° den 7 augusti, medan Base Esperanza på den Antarktiska halvön hade 4,5° den 19 augusti.

Bilden visar kartor med temperaturavvikelse i Arktis respektive Antarktis i jaugusti 2023.
Temperaturavvikelse i augusti 2023 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Sydamerika - 45° varmt i Bolivia

I den sydligaste delen av Sydamerika var det ungefär normala temperaturer för den avslutande vintermånaden augusti.

I övrigt var det högre eller mycket högre temperaturer än normalt som dominerade i augusti. De största temperaturöverskotten återfanns i norra delarna av Chile och Argentina och angränsande delar.

Den 22 augusti var det upp till 45,0° i Villamontes i Bolivia. Noteringen ligger lite högre än övriga stationer, men temperaturer över 40° rapporterades även från bland annat Paraguay, Brasilien och Colombia.

Som vanligt så förekom betydligt lägre temperaturer på hög höjd i Anderna, där Patahuasi i Peru hade -19,3° den 18 augusti. I de chilenska Anderna hade Lago Chungara -19,2° den 19 augusti.

Månaden var övervägande torr eller mycket torr i framför allt de nordligaste delarna av Sydamerika och angränsande delar av Centralamerika. Från Medio San Juan i Colombia rapporterades dock en dygnsmängd på 206 mm den 12 augusti.

Bilden visar en världskarta med nederbördens avvikelse från det normala i augusti 2023.
Preliminär global nederbördsanomali i augusti 2023. Källa: DWD (GPCC). Förstora Bild

Afrika - Skogsbränder på Kanarieöarna

Augusti var varmare än normalt (referensperiod 1991-2020) på de allra flesta håll i Afrika.

Söder om ekvatorn fanns en del områden med ungefär normal temperatur under södra halvklotets avslutande vintermånad. Den lägsta temperaturen var -9,4° i Buffelsfontein i Sydafrika den 2 augusti.

Temperaturer över 50° rapporterades vid ett par tillfällen. In-Salah i Algeriet hade 50,2° på månadens första dag och den 11 augusti rapporterades 50,4° från Agadir i Marocko. Detta är nytt värmerekord för Marocko.

Den mycket varma luften strömmade även ut över Kanarieöarna och den 12 augusti uppmättes där 46,2° i Tacorón-Lapillas och 45,8° i San Nicholas. Lite senare i månaden utbröt även omfattande skogsbränder på ögruppen. 

Australien/Oceanien - Australiens varmaste vinter

För Australiens del var augusti 2023 den näst varmaste i en nationell statistik som sträcker sig tillbaks till 1910. Varmast hittills är augusti 2009. För delstaten Western Australia var årets augusti den allra varmaste.

För vintern som helhet (juni-augusti) var det den allra varmaste hittills enligt den australiensiska vädertjänsten. Den tidigare varmaste var vintern 1996.

Augusti 2023 var inte bara varm utan även övervägande torr i Australien, i synnerhet i de inre och östra delarna.

Den högsta temperaturen 37,8° rapporterades från Wyndham den 31 augusti och Kangaroo Flats den 22 augusti. Kallast med -9,3° var det den 17 augusti vid Cooma Airport i delstaten New South Wales.

Kallare än normalt i Nya Zeeland

Nya Zeeland hade däremot kallare än normalt i augusti. Enligt den nationella vädertjänsten var detta första gången sedan maj 2017 som landet haft en månad kallare än normalt.

En bild från en tweet om den kalla augustimånaden 2023 i Nya Zeeland.
Från en tweet om den kalla augustimånaden 2023 i Nya Zeeland. Källa: Nya Zelands vädertjänst (NIWA). Förstora Bild

Till det kalla vädret bidrog en lufttrycksfördelning med hög frekvens av sydliga vindar. Den 10 augusti förekom snöfall ner till havsytans nivå lokalt kring Christchurch på Sydön.

Liksom i Australien var augusti en torr månad även i Nya Zeeland. På en del ögrupper i Stilla havet förekom dock tillfällen med kraftigt regn. Exempelvis den 15 augusti med upp till 280 mm i Udu Point i Fiji.

Skogsbränder på Hawaii

På ön Maui utbröt mycket svåra skogs- och naturbränder med något hundratal dödsoffer. Spridningen av bränderna förstärktes av vindar norr om den tropiska cyklonen Dora. Dora fortsatte sedan västerut över datumlinjen vilket är ovanligt.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.