April 2021 - Kallt i Europa och stark tropisk orkan på västra Stilla havet

Årets april blev den kallaste på 20 till 40 år i flera europeiska länder, från Storbritannien ner till Balkan. Även nordvästra Kanada, inre Alaska och västra Antarktis fick en kall månad. Varmare områden fanns i Ryssland, Mellanöstern, Sydafrika, Argentina och östra Kanada. I västra Stilla havet nådde den tropiska orkanen Surigae kategori 5 på Saffir-Simpsonskalan, vilket är ovanligt för säsongen i området.

Global temperaturanomali i april 2021
Global temperaturanomali (vänster bild) i april 2021 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var den globala månadsmedeltemperaturen i april 2021 den svalaste sedan april 2015 samt även svalare än april 2010. Årets april var 0,19° varmare än medelvärdet för 1991-2020, men mer än 0,3° svalare än de två varmaste aprilmånaderna 2016 och 2020.

Månadsvis global temperaturanomali i april 2021
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till april 2021 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive aprilmånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Kallaste april på 20-40 år i flera länder

Ett omfattande högtrycksområde på Atlanten dominerade vädret i Europa under månaden och medförde att kalluft från Arktis strömmade ner över kontinenten.

Reykjavik på Island hade ett medellufttryck på 1021,4 hPa för april, vilket var 12,1 hPa över normalvärdet. Det är det högsta medellufttryck som uppmätts i Reykjavik för april sedan mätningarna började 1821.

Medellufttryck i Europa i april 2021.
Medellufttryck i Europa i april 2021. Illustration SMHI Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var april 2021 den kallaste april för Europa sedan 2003. Medeltemperaturerna låg däremot över de normala på västra sidan av Iberiska halvön och i ostligaste Europa.

Månaden inleddes med mycket milda temperaturer, men de sjönk kraftigt under första veckan av april då ett kalluftsutbrott från östra Grönland tog sig ända ned till Balkan. Temperaturerna nådde rekordlåga nivåer.

Bland de stationer i Frankrike som fick nytt köldrekord för april var Beauvais (startår 1944), som den 6 april uppmätte -6,9°.  Stationens tidigare aprilrekord var -5,4° den 20 april 2017. Beauvais hade mindre än en vecka tidigare, den 31 mars, slagit sitt värmerekord för mars.

Jungfraujoch i Schweiz (3580 möh) hade -26,3° den 7, vilket slår stationens tidigare aprilrekord på -26,0° från den 3 april 1970. Det var även aprilrekord för det officiella stationsnätet i Schweiz. Slovenien noterade nytt nationellt köldrekord för april med -20,6° i Nova vasi na Blokah (718 möh) den 7 april. Tidigare rekord var -20,4° i Rodnem Polju den 9 april 1956. I Serbien slog en del stationer på lägre höjder sina snödjupsrekord morgonen den 7 april.

Den italienska stationen Capanna Margherita (4560 möh) uppmätte -33,6° den 7. Bland stationer under 1000 möh observerade Suolovuopmi Lulit i Norge lägsta temperatur med -27,9° den 9.

Årets april var den kallaste på 20-40 år i flera länder. I Schweiz och Frankrike var det den kallaste april sedan 2001, i Österrike, Serbien, Polen och Ungern sedan 1997, i Storbritannien sedan 1989, i Nederländerna sedan 1986, i Tyskland sedan 1980. Dublins flygplats på Irland uppmätte sin kallaste april sedan mätstarten för 78 år sedan. Medelvärdet av minimitemperaturen för april var i Storbritannien den lägsta sedan 1922 och i Belgien den lägsta sedan 1956.

En del länder hade ovanligt många frostdagar för april. I medeltal hade både Tyskland och Storbritannien ungefär 13 stycken. Det gjorde årets april till den näst frostigaste i Tyskland efter april 1929 och den frostigaste i Storbritannien sedan statistiken började föras 1960.

Varmt i Portugal och på Kreta 

Portugal hade däremot en betydligt varmare april än normalt. Medelvärdet av minimitemperaturen var den tionde högsta för månaden sedan mätningarna började 1931 och medelvärdet av maximitemperaturen den femte högsta sedan 2000.

Kreta hade ovanligt varmt väder i slutet av månaden. Natten till den 29 sjönk inte temperaturen under 30,7° vid Falasarna nära Chania. Det var den varmaste natten som någonsin noterats i Europa i april, enligt klimatologen Maximilano Herrera. Månadens högsta uppmätta temperatur blev 35,4° i Gortyna på Kreta den 30 april.

Högtrycksinflytande gav torrt och soligt väder

April var torrare än normalt på den västra och sydöstra delen av den europeiska kontinenten. Delar av Iberiska halvön och större delen av östra Europa fick mer nederbörd än vanligt.

Årets april blev den fjärde torraste i Storbritannien sedan mätningarna började 1862. I Österrike blev det den åttonde torraste sedan 1858.

Norra Norge fick däremot mer nederbörd än normalt. Tromsö som har en mätserie på 100 år fick rekordmycket för april.

Ett omfattande lågtrycksområde som medförde nederbörd rörde sig österut över Europa den 10-13. Clauzetto i regionen Friuli Venezia Giulia i nordöstra Italien fick 186 mm den 12.

Månaden blev även solig i flera länder i nordvästra Europa. I Storbritannien blev årets april den soligaste sedan mätningarna började 1919. Danmark uppmätte sin åttonde soligaste april sedan mätstarten 1920.

València i östra Spanien noterade dock sin lägsta solskenstid för april sedan mätningarna började 1983.

Nordamerika - Torrt i stora delar av USA

Inre Alaska, nordvästra Kanada och delar av sydöstra USA fick en kallare april än vanligt, medan det var varmare på de flesta andra håll.

Årets april blev den femte varmaste i Maine, sjätte varmaste i Kalifornien och tionde varmaste i Arizona sedan 1895. Alaska och Kanada hade stora temperatursvängningar under månaden med kyla sent på säsongen och värme tidigt på säsongen.

Lägsta temperaturen i Kanada hade Shepherd Bay i territoriet Nunavut med -43,5° den 1.

Den 9-11 april slog några stationer med medellånga mätserier i delstaten Alaska i USA och territoriet Yukon i Kanada sina köldrekord för april. Stationen Maclaren River i Alaska tillhörande United States Geological Survey uppmätte -44,4° den 10.

Mexiko uppmätte månadens högsta temperaturer. Den 1 april rapporterade Apatzingán 46,5°.

Den 18 steg temperaturen till 38,4° i Jucarito på Kuba. Det är inte långt från Kubas absoluta nationsrekord på 39,7° i Veguitas den 12 april 2020.

I USA var april 2021 den fjortonde torraste april i en mätserie på 127 år och den torraste sedan 1989. Det blev den tredje torraste i Oregon, femte torraste i Kalifornien, sjätte torraste i Idaho och sjunde torraste i Washington sedan 1895. Den 27 april rådde torka i 48% av kontinentala USA, framförallt i västra halvan av landet.

Främst områden i sydöstra USA fick mer nederbörd än normalt under månaden. I Louisiana var det den åttonde nederbördsrikaste april sedan 1895. Även i Alaska föll mer nederbörd än normalt. 

Den 27-30 berördes de södra slätterna i USA av åska och kraftigt regn. Den 28 orsakade stora hagel betydande skador i Texas och Oklahoma. Från Victoria i Texas rapporterades 226 mm nederbördsdygnet den 30 april.

Preliminärt rapporterades 73 tornados i USA, vilket är ungefär hälften av det normala jämfört med medelvärdet för perioden 1991-2010 och det lägsta för april sedan 1992.

Vulkanutbrott och regn på ön Saint Vincent

Den 9 april fick vulkanen La Soufrière på ön Saint Vincent utbrott efter att ha vilat i 42 år. Aska spred sig till grannöarna Barbados och St Lucia. Svaveldioxid från vulkanutbrotten spred sig ända bort till Indien enligt World Meteorological Organization (WMO). I slutet av månaden föll kraftigt regn vilket orsakade översvämningar, jordskred och lahars (vulkaniska lerlaviner) på Saint Vincent och Grenadinerna. Enligt FloodList rapporterades regnmängder på 75 mm till 125 mm på 6 timmar den 29 april.

Asien - Ovanligt stark tropisk orkan

Månaden blev varmare än normalt i västra Asien och på många håll i ostligaste Asien. I Hong Kong var april 2021 den nionde varmaste april sedan mätningarna började 1885.

Från omkring den 19 april rådde tidvis värmebölja i Mellanöstern och mot slutet av månaden även i Centralasien. Enligt Maximiliano Herrera tangerade den syriska huvudstaden Damaskus sitt värmerekord för april med 38,4° den 20 april. Några stationer i Uzbekistan, Kazakstan och Turkmenistan slog sina aprilrekord den 27-29 april, enligt den franske meteorologen Etienne Kapikian. Det noterades även nytt nationellt aprilrekord i Tadzjikistan med 37,9° i Isambaj den 29, enligt Géoclimat.

Ännu varmare var det i Chauk i Myanmar den 25 då temperaturen steg till 46,0°. Det kan alltid vara en viss överexponering när det gäller de högsta värdena. Till exempel finns också värden från Nuwasib i Kuwait som avviker betydligt från övriga stationer.

Månadens lägsta observerade temperatur blev -41,8° den 3 april i Habardino, Sibirien.

Nederbörd och tropiska cykloner

Hong Kong registrerade sin elfte torraste april sedan mätningarna startade 1884. Andra delar av Ostasien fick däremot mer regn.

Den tropiska cyklonen Seroja gav extrema regnmängder i sydöstra Indonesien och Östtimor i början av månaden. På två dygn den 3-4 april uppmätte stationerna Kupang och Eltari i sydöstra Indonesien omkring 550 mm. Störst dygnsnederbörd observerade Kupang med 332,1 mm den 4 april. Seroja fortsatte sedan vidare mot Australien.

I västra Singapore kom det enligt FloodList 161,4 mm regn på tre timmar eftermiddagen den 17. Mängden motsvarar 91% av den normala månadsnederbörden för april och är bland de högsta som noterats på 40 år.

Den tropiska orkanen Surigae, lokalt känd som Bising, medförde översvämningar i östra och centrala Filippinerna den 18-20, då den rörde sig norrut längs kusten men gick aldrig in över land. Virac i provinsen Catanduanes uppmätte 252,2 mm på 24 timmar fram till den 20 april, enligt FloodList.

Surigae nådde kategori 5 på Saffir-Simpsonskalan den 17, vilket är mycket ovanligt i april för området. Lufttrycket i mitten av orkanen uppskattades av Japan Meteorological Agency (JMA) till 895 hPa, vilket gjorde det till den djupaste orkanen så tidigt på året sedan mätningarna började 1951. Den hade den högsta uppskattade medelvinden jämfört med alla andra orkaner med pålitliga mätningar som observerats så tidigt på året, enligt Joint Typhoon Warning Center (JTWC). Sett till alla månader finns det bara fyra andra tropiska orkaner som haft en högre uppskattad maximal medelvind än Surigae.

Surigae förstärkte en högtrycksrygg över Japan och medförde varmt väder där den 21-22. En del stationer slog sina månadsrekord. Det var även väldigt varmt i Nord- och Sydkorea.

Den tropiska orkanen Surigae den 18 april 2021.
Den tropiska orkanen Surigae öster om Filippinerna den 18 april 2021. Källa: Joint Typhoon Warning Center (JTWC) Förstora Bild

Arktis - Milt vid Labradorhavet

På den atlantiska sidan av Arktis hamnade temperaturen i allmänhet över den normala. En mycket varm luftmassa gav för säsongen ovanligt höga temperaturer i det kanadensiska territoriet Nunavut i slutet av månaden. Några stationer slog eller tangerade sitt aprilrekord. Temperaturen i Alert (mätstart 1951) och Eureka (mätstart 1948) i nordligaste Nunavut steg för första gången i en aprilmånad över 0°. Den 30 april hade Alert 2,4° och Eureka 0,7°. Alerts aprilrekord innan 2021 var -0,2°C den 23 april 1978 och Eurekas var -2,8° den 26 april 1971. 

Allra varmast var det i Narsarsuaq på Grönland som hade 16,4° den 30.

Betydligt kallare väder rådde i början av månaden. Den 1 uppmätte Hall Beach i Nunavut -43,3°. Vid Geosummit (3210 möh) på grönländska inlandsisen sjönk temperaturen den 4 april till -57,8°.

Havsisens utbredning i Arktis blev den sjätte lägsta för april sedan satellitmätningarna började 1979. Utbredningen var låg framförallt i Barents hav, Berings hav och Labradorhavet. Störst minskning av havsis under april skedde i Labradorhavet och Ochotska havet.

Temperaturanomali i polarområden april 2021
Temperaturavvikelse i april 2021 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Antarktis - Långsam tillväxt av havsis

Havsisens tillväxt i Antarktis gick långsamt under april. Från att utbredningen varit klart över medianvärdet för perioden 1981-2010 i början av månaden, var utbredningen i slutet av månaden strax över medianvärdet. Utbredningen under april 2021 var i nivå med den i april 2016.

Utbredningen var låg i nordvästra Weddellhavet och norra Rosshavet, där temperaturerna var ett par eller flera grader över de normala. I övrigt var havsisens utbredning i allmänhet över den normala, framförallt i Amundsenhavet på västra Antarktis där april blev kallare än normalt.

Natten till den 1 april steg temperaturen till 10,2° vid Base Esperanza på Antarktiska halvön. Månadens högsta dagstemperatur fick Base Carlini med 9,6° den 19. Kallast hade Dome Fuji (3810 möh) med -75,8° den 20.

Sydamerika - Varmt i Argentina och regnigt i Colombia

Framförallt södra Sydamerika fick en varmare månad än normalt. Argentina uppmätte sin tredje varmaste april sedan 1961.

Även Colombia fick en något varmare april än normalt. Den 16 nådde Jerusalén upp i 39,8°. Betydligt kallare var det i Chiles bergstrakter där Salar de Surire (4269 möh) uppmätte -16,1° den 29.

Stora delar av Peru, Colombia och centrala Argentina fick mer nederbörd än vanligt. Under första halvan av april förekom översvämningar i norra Peru.

Ostadigt väder under andra veckan av april medförde mycket regn i flera länder. Ett frontsystem gav den 7-10 april mer än 100 mm på en del håll i centrala Argentina. Marcos Juárez i provinsen Córdoba fick 225 mm den 8, vilket för stationen var nytt aprilrekord för högsta dygnsnederbörd. Mer än 200 mm kom på mindre än 6 timmar. Den 10 fick Cuchilla de Dionisio i Uruguay 230,0 mm. I Colombia den 11 april föll det 195,0 mm i dygnsnederbörd både i Villavicencio och Fuente de Oro ett par mil söder därom.

En del stationer i Colombia slog sina aprilrekord för högsta dygnsnederbörd under senare delen av månaden. Exempelvis fick El Dorado i centrala Colombia 190 mm den 29 april, strax över stationens rekord på 186,0 mm.

Den 26 uppmättes 259,1 mm i Roura i Franska Guyana efter extrema regn i nordöstra delen av landet. Enligt Gaétan Heymes vid den franska vädertjänsten var det den näst största mängden som noterats av en station i Franska Guyana, alla månader inräknade. Absolutrekordet är 279,4 mm i Cayenne Suzini den 2 april 1974.

Den subtropiska stormen Potira i Sydatlanten namngavs den 20 april och höll sig ute över havet öster om Brasilien.

Afrika - Varmt i Sydafrika

Månaden blev varmare än normalt i framförallt västra och sydligaste Afrika. På Réunion var det den näst varmaste april sedan nationell statistik började 1968. April 2019 var varmare.

Den 12 hade Matam i Senegal 47,0°, vilket var ovanligt högt för årstiden och bara 1° från nationsrekordet för april, enligt Etienne Kapikian.

Den 13 april blev lägsta temperaturen i Vioolsdrif i Sydafrika 31,7°, vilket är den högsta minimitemperatur som uppmätts i april på hela södra hemisfären enligt Maximilano Herrera. Frampå dagen uppmättes som mest 44,8°, vilket innebär nytt nationellt värmerekord för april om värdet godkänns.

Sydafrika och Namibia den 13 april 2021.
Bilderna av södra Namibia och nordvästra Sydafrika från morgonen den 13 april 2021 bygger på satellitdata. De visar en molnfri vy över land (höger) och markytans, inte luftens, temperatur (vänster). Källa: European Union, Copernicus Sentinel-3 imagery Förstora Bild

Bara några dagar senare, den 17 april, observerade Barkly East (Caerleon) i Sydafrika månadens lägsta temperatur på -2,6°.

Ostadigt väder gav stora regnmängder på sydöstra Mauritius den 15-16. Under 24 timmar fram till eftermiddagen den 16 föll det 408,4 mm i Plaisance. Det är ungefär dubbelt så mycket som stationen normalt får under hela april, enligt FloodList.

Ön Réunion sydväst om Mauritius berördes också av ostadigt väder. För Réunion blev det den tredje nederbördsrikaste april sedan mätningarna började 1972. En del stationer på östra sidan av ön slog sina månadsnederbördsrekord för april. Exempelvis fick Sainte Rose, som har en 48-årig mätserie, 2467 mm regn vilket motsvarar 225% av den normala mängden.

Den tropiska cyklonen Jobo på sydvästra Indiska oceanen namngavs den 20 april och utvecklades snabbt till tropisk cyklon norr om Madagaskar. Jobo nådde Tanzania som tropiskt lågtryck kvällen den 24. Det är mycket ovanligt att tropiska cykloner tar sig fram till Tanzanias kust.

Australien/Oceanien - Regn i Nya Kaledonien och Queensland

Sydvästra och norra Australien samt Tasmanien fick i allmänhet en varmare månad än normalt, medan det var kallare i området däremellan.

Den 3 april noterade delstaten Tasmanien nytt värmerekord för månaden då 32,2° uppmättes i Hobart (Ellerslie Road). Delstatens tidigare aprilrekord var 32,0° i Campania (Kincora) den 2 april 2005.

Månadens högsta temperatur i Australien hade Eyre i Western Australia med 41,5° den 7, en tangering av stationens värmerekord för april från 2019.

Efter att en stark kallfront hade passerat över sydöstra Australien den 20, sjönk temperaturen morgonen den 21 till -7,4° i Liawenee på Tasmanien. Det var den tredje kallaste apriltemperaturen som någonsin uppmätts i delstaten.

För Australien som helhet var april torrare än normalt. Det blev den sjunde torraste april i South Australia och tangerat åttonde torraste i New South Wales sedan mätserien började 1900. Den enda delstat som i genomsnitt fick något mer nederbörd än normalt var Queensland.

Vid mitten av månaden föll det 200-500 mm regn på flera håll i norra Queensland. Från den 17 april och åtta dygn framåt föll 1104 mm i Mt Sophia, 1086 mm vid The Boulders och 1024 mm vid Bucklands. Störst dygnsnederbörd rapporterade Mt Sophia med 286,0 mm den 20. Mt Sophia som har en mätserie på 51 år, slog sitt nederbördsrekord för april månad med 1281,0 mm jämfört med 1082,0 mm från april 1989. Medelvärdet för april är 422,5 mm.

Tropiska cykloner

Efter att Seroja hade orsakat översvämningar på sydöstra Indonesien och Östtimor i början av månaden fortsatte den mot sydväst. Väster om Australien fanns samtidigt en annan tropisk cyklon, Odette. Seroja närmade sig Odette den 8 april, smälte samman med Odette, ändrade kurs mot sydost och accelererade den 10 april mot mellersta Australien.

Den 11 nådde Seroja Western Australia som kategori 1 på Saffir-Simpsonskalan. Den korsade kusten mellan Kalbarri och Northampton, där den skadade många byggnader. Tropiska cykloner är vanligtvis inte så långt söderut. Seroja passerade sedan över regionen Wheatbelt i sydvästra Western Australia. Flera stationer noterade sin högsta dygnsnederbörd för april sedan mätstarten.

Kraftigt regn på Nya Kaledonien

En fuktig och instabil luftmassa medförde mer än 200 mm nederbörd på 24 timmar i delar av Nya Kaledonien den 2-4 april. Stationen Borindi i kommunen Thio uppmätte sammanlagt 627 mm på 24-timmar den 2-3. Det innebar nytt absolutrekord för stationen. Det tidigare var 526 mm den 2 januari 2013 i samband med ett tropiskt lågtryck.

Den 10-11 gav ett svagt tropiskt lågtryck återigen stora regnmängder på Nya Kaledonien. Under tre timmar natten mellan den 10 och 11 föll 117,5 mm vid stationen Mea i Kouaoua. På 24 timmar kom 209,1 mm.

Nya Zeeland

April 2021 blev den trettonde varmaste på Nya Zeeland sedan den nationella mätserien började 1909. I staden Christchurch var medelvärdet av maximitemperaturerna stationens näst högsta för april sedan mätningarna började 1863.

Mer västliga vindar än normalt gjorde att flera ovanligt varma luftmassor styrdes mot Nya Zeeland under första halvan av månaden. Mer än tre dussin stationer slog eller nästan slog sin maximala temperatur för april, de flesta den 4-6 april.

Den 4 steg temperaturen till 30,8° i Timaru. Det är den fjärde högsta apriltemperatur som någonsin uppmätts på Nya Zeeland. Det innebar nytt värmerekord för april för stationen vars mätningar började 1885. Nationsrekordet för april är 31,4° i Fairlie 1952.

De västliga vindarna gjorde att det föll mindre nederbörd än vanligt öster om bergen på de två öarna. Dunedin (Musselburgh) uppmätte sin lägsta aprilnederbörd sedan stationen startade 1918.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.