Hösten 2017 - Mild och nederbördsrik

Vädret under höstmånaderna, september, oktober och november var något mildare än normalt, och något nederbördsrikare, men utan några större avvikelser i genomsnitt. Ett par lokala nederbördsrekord för hösten som helhet blev det dock. Hösten 2017 var också relativt solfattig vid många platser jämfört med tidigare år.

höstlöv

Hösten inleddes med en solfattig septembermånad med ovanligt milda minimitemperaturer och ett nytt rekord för högsta lufttryck. Därefter följde en regnig oktober som innehöll årets första höststorm. Under den avslutande novembermånaden lämnade sommaren till sist den sista stationen i söder, medan vintern och snön tog grepp i norr.

Temperatur - Milda hösttemperaturer

Karta över medeltemperaturens avvikelse från det normala under hösten 2017.
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, hösten 2017. Förstora Bild

Temperaturen under hösten 2017 låg i genomsnitt något över normalt med uppåt 1 eller som mest 2 grader.

Höstens högsta och lägsta temperatur uppmättes på dess första och sista dag.  Högsta temperaturen blev 21,4° och noterades i Bollerup i Skåne den 1 september. Lägsta temperatur blev -34,4° i Nikkaluokta under eftermiddagen den 30 november.

Vid septembers början, rådde per temperaturdefinition meteorologisk höst (sjunkande dygnsmedeltemperatur mellan 0° och 10 plusgrader) i stora delar av Norrland. Hösten ankom vidare till södra Sverige tidigt under oktober månad med undantag för kuststräckorna i Skåne, på Öland och på Gotland där hösten inföll kring mitten av oktober.

Vid novembers slut rådde per temperaturdefinition meteorologisk vinter (dygnsmedeltemperatur 0,0°C eller lägre 5 dygn i följd) i Norrland och västra Svealand, och höst i östra Svealand och Götaland.

Nederbörd - Nära normala mängder

Karta över nederbörd i procent av den normala, hösten 2017.
Nederbörden i procent av den normala, hösten 2017. Förstora Bild

Höstens nederbördsmängder var på många håll nära eller något över det normala.  I västligaste fjälltrakterna och begränsade områden i mellersta  Sverige rådde istället ett underskott med nedåt 75% av normala nederbördsmängder.

Några nya nederbördsrekord för hösten noterades. I Halmstad (startår 1859) föll det 387,1 mm, vilket kan jämföras med det tidigare rekordvärdet på 382,0 mm från 1950.
Mätstationen i Osby i norra Skåne fick under hösten 351,6 mm nederbörd, att jämföra med det gamla rekordet på 316,2 mm från 1963. Data för Osby finns tillgängliga sedan 1931.

Nära ett nytt nederbördsrekord var också Gävle-Åbyggeby (startår 1858) genom ett mycket regnigt avslut, varav det totalt kom 358,2 mm nederbörd. Regnigare var det dock hösten 1944 då det föll 362,7 mm där, alltså 4 mm mer än i år.

Höstens största dygnsnederbördsmängd blev 69,4 mm vilken uppmättes i Hattsjöbäcken i Ångermanland den 2 oktober.

Snödjup

Snödjup den 30 november
Snödjup den 30 november 2017. Illustration SMHI Förstora Bild

Höstens första snödjup uppmättes den 7 oktober i Svartberget i Lapplandsfjällen, där det noterades ett djup på 1 cm. Dagen efter hade snön smält bort. Den 11 oktober registrerade nio stationer i norra Norrland att det hade kommit snö på marken, också denna gången mycket kortvarigt. Bastansjö i södra Lappland hade då det största snödjupet av dem på 9 cm.

Från den 26 oktober låg ett mer utbrett snötäcke med varierande djup i norra Norrland. Det övergick i ett mer bestående snötäcke kring början av november. Runt mitten av november förde ett lågtryck med sig snöfall ner över södra Norrland och delar av Svealand, men snön försvann inom kort i de sydligare delarna. Den 21-22 november berördes stora delar av Sverige av snöfall sånär som i södra Skåne och Blekinge. I slutet av november var det framförallt Norrland och västra Svealand som hade ett betydande snötäcke på marken.

De största snödjupen som noterats under hösten blev 82 och 88 cm i Kittelfjäll respektive Björkudden. De uppmätta djupen kan dock ha påverkats av drivbildning då snödjupsökningarna varit stora jämfört med uppmätta nederbördsmängder.

Svealands största snödjup blev 60 cm och uppmättes i Mångsbodarna i Dalarna under den sista höstmånadens sista dygn.

Soltimmar

Med undantag för Norrlandsfjällen blev det en solfattig eller mycket solfattig septembermånad. Under oktober varierade soltimmarna kring det normala. November bjöd framförallt inledningsvis på relativt soligt väder under de korta höstdagarna, men avslutades mer mulet vilket ledde till att soltimmarna landade kring eller något över genomsnittet. Hösten som helhet summerade därmed upp till relativt få soltimmar. För Karlskrona var det den solfattigaste uppmätta och för Borlänge och Svenska Högarna den näst solfattigaste hösten. Dessa mätserier är dock relativt korta (9, 31 respektive 11 år av data). För de längre mätserierna i Umeå och Luleå var det den tredje respektive fjärde solfattigaste hösten (49 respektive 61 år med mätningar).

Genomsnittligt antal soltimmar/dag för höstmånaderna
Solskenstid hösten 2017 per månad (september, oktober och november) och station, markerad med orange sol-symbol. I bakgrunden syns motsvarande solskenstid för övriga år då stationen varit i drift angivet med årtal. Enheten är genomsnittlig solskenstid per dag (timmar) under respektive månad. Illustration SMHI Förstora Bild

September - Solfattig och mild med lufttrycksrekord

September månad var något varmare än normalt med mellan 0,5 - 2 grader över normalvärdena. Det som framförallt var anmärkningsvärt för månaden blev dock inte höga temperaturer utan snarare avsaknaden av kalluftsutbrott och låga temperaturer. Månaden var också ganska mulen och hade därmed få soltimmar dagtid och saknade klara kalla nätter. I Götaland inträffade inte en enda frostnatt, lägsta noterade temperaturen var 1,1°  vid Jönköpings flygplats. Den lägsta uppmätta temperaturen för hela landet var -4,8° i Nikkaluokta i Lapplandsfjällen, vilket är den högsta minimitemperaturen uppmätt under en septembermånad under perioden 1880 till idag.

Solskenstiden var den lägsta observerade för Karlstad med 83 timmar (startår 1950, tidigare 88 timmar) och Borlänge med 63 timmar (startår 1987, tidigare 72 timmar). 

Nederbördsmässigt var det torrare än normalt i Lapplandsfjällen och i Jämtland, på sina håll under 50% av vad som faller där under en normal septembermånad. I Katterjåkk (startår 1904) var månaden rekordtorr med endast 8 mm. I norra och östra Norrland samt Götaland föll däremot mer regn än normalt, drygt 150% på sina håll.

Under inflytande av ett starkt högtryck uppmättes nytt sverigerekord för lufttryck i september på 1044,1 hPa i både Åsele och Lycksele i sydöstra Lappland. Ytterligare 20 stationer i östra Norrland hade ett tryck på 1043,0 hPa eller mer.

Oktober - Nederbördsrekord och höststorm

Månaden var nederbördsrik med mängder över det normala i princip i hela landet förutom i de nordligaste fjällen. Den största avvikelsen låg i ett område i Norduppland där man fick mer än tre gånger mer än normal nederbörd. Nya rekord för månadsnederbörden blev det i bland annat Åkroken i Ångermanland (166,8 mm, startår 1956) och Gävle (172,8 mm, startår 1858). Även i Films kyrkby (startår 1982) uppmätte man den hittills största nederbördsmängden på hela 182,0 mm.

Temperaturen under månaden låg i snitt något över normalperioden i praktiskt taget hela landet med som mest omkring  2°. Vinterns ankomst noterades först i fjälltakterna vid mätplatsen i Tarfala den 2 oktober.

Det var också tidvis blåsigt på sina håll, och årets första höststorm rev loss den 29 oktober med stormstyrkor i medelvinden på 26,8 och 26,0 m/s på Fårösund på Gotland respektive Söderarm i Uppland. Byvinden uppgick till orkanstyrka med 33,9 m/s respektive 32,9 m/s.

En speciell händelse under månaden som väckte en del frågor var den osedvanligt mörka morgonen med en blek gulröd sol i södra Sverige den 17 oktober. Mörkret hängde ihop med ett tjockt molntäcke i kombination med höga partikelhalter i luften som transporterats från områden med bränder i Portugal och Spanien.

November - Sista sommardagen

Likt förgående månad var vädret i genomsnitt milt och ganska nederbördsrikt. Det var dock bara i norra och östra Norrland som nederbördsmängderna var markant större än normalt med dryga 150%. I norra Sverige föll en hel del av nederbörden som snö vilket ledde till att ett snötäcke etablerade sig.

Den 5 november lämnade sommaren Malmö som den sista stationen i Sverige. Detta var det senaste inträdandet av hösten för stationen vars mätserie går tillbaka till 1917.

Den 23 passerade stormen Ylva norra Norrland, med en största medelvind på 33,4 m/s och stormbyar på 42 m/s i Stekenjokk. Det snöade också rikligt, som mest tillkom 30 cm nysnö i Handsjön i sydligaste Jämtland.