Satsning på quinoaodling i Östergötland

Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa passar för torra förhållanden och med en ny förädlad sort går den nu även att odla i Sverige. Det testas av lantbrukare i Östergötland.

På Ombergs Ekogård och Kastads gård i Östergötland arbetar lantbrukarna David Appelgren och Erik Jacobsson med att odla quinoa. De började 2015 med en småskalig odling, endast några kvadratmeter, då det fanns liten erfarenhet av att odla quinoa i Sverige och de ville försäkra sig om att det var genomförbart. Det visade sig gynnsamt att odla under rådande förutsättningar och året därpå utökade de till en halv hektar. Även den skörden blev lyckad och 2017 odlades 14 hektar på gårdarna.

Klimatförändringar i Östergötlands län

Enligt en framtidsanalys för klimatet i Östergötlands län som SMHI gjort kommer medeltemperaturen öka, värmeböljor under somrarna bli vanligare och antalet dagar med låg markfuktighet bli fler. Även årsnederbörden ökar och den största ökningen i nederbörd kommer ske främst under vinter och vår. Korta perioder med kraftig nederbörd och skyfall väntas också bli vanligare under somrarna.

Quinoa

Quinoa växer ursprungligen högt upp i den sydamerikanska bergskedjan Anderna. Klimatet i bergen gör att plantan passar bra i de klimatförändringar Sverige står inför. Den klarar nämligen väl av torra förhållanden och skiftande temperatur. Den danske forskaren Sven-Erik Jacobsen har ägnat 20 år åt att ta fram en typ av quinoa som passar nordiska odlingsförhållanden.

Bilden visar en grön quinoaväxt mot en blå himmel
Quinoa från Ombergs Ekogård som den såg ut i juli 2017. Foto Ombergs Ekogård

Satsningen

Quinoaplantan liknar rapsplantan vilket underlättade vid skörd. Tröskningen ställdes in på raps och det har fungerat mycket bra. När plantan skördats torkas och sorteras fröna så att skalen kan poleras bort. Därefter torkas de igen och paketeras. Lantbrukarna har behövt investera i maskiner från Sydamerika som kan sortera, polera, skölja och torka quinoan.

En kvist från quinoaplantan som har orangea frön och gröna och orangea blad
Quinoa innan den ska skördas. Foto Ombergs Ekogård

Ombergs Ekogårds och Kastads gårds satsning på quinoa är privatfinansierad och även om de inte kan uppge budget eller vinst säger de att odlandet har lönat sig. Enligt riktlinjer skulle de få ett ton frön per odlad hektar men årets skörd har givit knappa två ton per hektar.

Utmaningar och erfarenheter

En utmaning som uppstått med odlingen av quinoa var det närbesläktade ogräset svinmålla. När svinmållan växer bredvid quinoan finns risk för att de två växterna korsas. Det var alltså viktigt att hålla isär växterna för att kunna behålla quinoans anpassade egenskaper. Efter skörd måste dessutom svinmållafrön sorteras bort.

Lantbrukarna är nöjda med sin quinoaodling och uppmuntrar andra att våga satsa på odling av nya grödor.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.