Utbildningsmaterial för skolor i Norrbotten

Klimatförändringarna berör i högsta grad de som är unga i dag. För att engagera och involvera elever i grundskolan har pedagogiska utvecklare i Piteå kommun och Länsstyrelsen i Norrbotten utformat ett utbildningsmaterial. I detta beskrivs forskning och framtidsprognoser på ett begripligt och engagerat sätt, samtidigt som det ger ett verktyg att använda i undervisningen.

Utbildningsmaterialet omfattar en rapport med enkel klimatinformation som riktar sig till ungdomar samt en lärarhandledning.

Rapporten Slaskiga vintrar och längre somrar

Vad säger forskarna om klimatet i framtiden? Hur blir det där jag bor, kommer det att regna mer, blir det varmare? Vad händer med husen och vägarna? Vad händer med djuren och växterna? Rapporten gör forskarnas analyser begripliga och har skrivits på ett sätt som unga förstår och kan ta till sig. Den beskriver vad klimatscenarierna visar för Norrbottens del och hur det kan påverka samhället och livet.

Lärarhandledning

Hur ser det ut i min omgivning? Hur kan min vardag påverkas av klimatförändringarna? Hur kan jag anpassa mig till det? Vilka förändringar behöver vi göra nu och i framtiden? Med lärarhandledningen kan pedagoger och elever tillsammans välja hur de vill arbeta med klimatfrågorna. Handledningen ger möjlighet till varierad undervisning i NO, SO, hemkunskap, idrott och hälsa m.m. och är väl förankrad i läroplan och kursplaner. Handledningen innehåller övningsuppgifter, laborationer och matriser.

Finansiering

Publikationerna kostade 140 000 kronor att ta fram, vilket finansierades av Länsstyrelsen.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.