Framtidsklimat i Sveriges län – enligt RCP-scenarier

SMHIs länsvisa klimatanalyser beskriver dagens och framtidens klimat baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar, begränsade utsläpp (RCP4.5) respektive höga utsläpp (RCP8.5).

För länsrapporterna har geografiskt detaljerade klimatdata tagits fram och använts för hydrologisk modellering. Alla länsrapporter behandlar temperatur, nederbörd, tillrinning och markfuktighet. För länen i norr finns även information om snö och mer detaljerad information om tillrinning. För landets sydliga län redovisas scenarier kring låg vattentillgång, kyl- och värmebehov samt mer information kring nederbörd.

Resultaten beskrivs i form av olika klimatindex, det vill säga medelvärden, säsongsvariationer och mer extrema förhållanden, baserade på statistiska bearbetningar av modelldata. Materialet omfattar 21 länsrapporter, en teknisk rapport som främst beskriver metodiken bakom arbetet, samt en databas. Analyserna har arbetats fram inom ramen för ett regeringsuppdrag och i dialog med länsstyrelserna.

Ladda ner länsrapporterna

Blekinge län (14,5 MB, pdf)

Dalarna län (13,8 MB, pdf)

Gotlands län (9,0 MB, pdf)

Gävleborgs län (16,0 MB, pdf)

Hallands län (12,2 MB, pdf)

Jämtlands län (17,4 MB, pdf)

Jönköpings län (14,1 MB, pdf)

Kalmar län (14,4 MB, pdf)

Kronobergs län (15,5 MB, pdf)

Norrbottens län (23,1 MB, pdf)

Skåne län (15,4 MB, pdf)

Stockholms län (11,2 MB, pdf)

Södermanlands län (15,0 MB, pdf)

Uppsala län (15,4 MB, pdf)

Värmlands län (22,7 MB, pdf)

Västerbottens län (17,4 MB, pdf)

Västernorrlands län (14,7 MB, pdf)

Västmanlands län (14,5 MB, pdf)

Västra Götalands län (13,6 MB, pdf)

Örebro län (14,5 MB, pdf)

Östergötlands län (17,1 MB, pdf)