Nerladdningstjänst för SCID

Databas med statistik på meteorologi och hydrologi för Sveriges nutida och framtida klimat.
Databasen baseras på klimatscenarier med 9 olika globala klimatmodeller och två olika strålningsdrivningsscenarier, RCP 4.5 och RCP 8.5. Skapad inom Nedskalningsprojektet vid SMHI 2014.

Mer information finns i rapporten Klimatscenarier för Sverige samt i dokumenten
Metadata_SCID_v4.0_sv.pdf och Vägledning_SCID_v4.0.pdf.

Nytt i version 4.0

I version 4.0 har index för markfuktighet och maximalt snötäcke lagts till.
De ändringar som gjorts i tidigare versioner listas här.

Ladda ner databasen här

Databasen är nerpackad i en arkivfil. Ladda hem databasen genom att klicka på länken nedanför och spara sedan zip-arkivet lokalt, packa sedan upp databasen lokalt.

SCID_v4.0.gdb.zip (1,5 GB)

Hydrologi som tidsserier

För tillrinning finns även tidsserier framtagna i textformat. Ladda hem dessa textfiler genom att klicka på länken nedanför och spara sedan zip-arkivet lokalt, packa sedan upp textfilerna lokalt.

SCID_timeseries_v4.0.zip (4,5 MB)