Öppna data för forskning och utveckling

Öppna data är en viktig förutsättning för såväl framsteg inom forskningen som utveckling av nya produkter och tjänster. Forskning om väder, miljö och klimat är beroende av tillgång till uppmätta och modellberäknade data. Med tillgång till data kan man bättre förstå dagens förhållanden och med större säkerhet förutsäga framtida förhållanden.

SMHIs öppna data

SMHIs öppna data finns tillgängliga på smhi.se/oppnadata.

Hydrologi

Hydrologiska data för flöden, omsättning av vatten och näringsämnen finns tillgängliga för Sverige och flera regioner i världen via SMHI Hypeweb. Webbsidorna innehåller både uppmätta och modellberäknade data fria att använda och ladda ner.

Klimatdata från Rossby Centre

Ladda ner senaste resultaten från SMHIs klimatforskning vid Rossby Centre. Klimatberäkningarna omfattar olika geografiska områden, scenarier, tidsperioder och variabler.

Rossby Centre publicerar också data via Earth System Grid Federation, ESGF. I samarbete med Nationellt Superdatorcentrum vid Linköpings universitet drivs en datanod för klimatmodelldata.

ESGF datanod vid SMHI-Nationellt SuperdatorCentrum vid Linköpings universitet

Oceanografiska forskningsdata

Från SMHIs oceanografiska forskning finns modelldata från Östersjön, Västerhavet och Arktis. Genom att kontakta forskargruppen går det att få tillgång till modelldata.

Tillgång till oceanografiska modelldata och beräkningar.

Miljö- och klimatdata

SMHI har sedan 2009 varit värd för ECDS, Environment Climate Data Sweden. Nu drivs dataportalen www.ecds.se av SND, Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet. Dataportalen tillgängliggör forskningsdata inom miljö- och klimatområdet. I portalen finns forskningsdata från universitet/högskolor och SMHI, och data från IPY, International Polar Year.