Tredje året med samverkan mellan forskare och gymnasieelever

Ökad kunskap om klimatet hos unga och att hitta nya sätt att kommunicera klimat med en yngre målgrupp. Det är målen med det samarbete mellan SMHI och Kunskapsgymnasiet i Norrköping som nu går in på tredje året.

Inom ramen för EU-projektet CRESCENDO förmedlar SMHI kunskap om klimat till eleverna på Kunskapsgymnasiets naturvetenskapliga program. Eleverna ger i sin tur input till hur kommunikation om klimat bättre kan anpassas för en ung målgrupp.

– I det europeiska forskningsprojektet CRESCENDO samarbetar vi med skolor för att utveckla nytt, skräddarsytt utbildningsmaterial på lämpliga plattformar för att engagera elever kring klimatvetenskap. För skolorna är det en perfekt möjlighet att lära sig om klimat och att vara en del i arbetet med att utforma utbildningsmaterial för nästa generation, säger Helena Martins, forskningskommunikatör på SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre.

Sandra, Pontus och Helena föreläste för gymnasieeleverna
Sandra Andersson, Pontus Wallin och Helena Martins delade med sig av SMHIs breda kunskap om klimat och klimatanpassning när Kunskapsgymnasiet besökte SMHI.

I början av vårterminen hade Kunskapsgymnasiet för tredje gången sin kick-off på fysik-kursen hos SMHI i Norrköping. Under dagen fick eleverna från första året på det naturvetenskapliga programmet bland annat lyssna till föreläsningar om klimat ur ett svenskt perspektiv.

– Det var en spännande dag där vi bjöd på föreläsningar om både klimatförändring och hur den påverkar samhället som därmed måste anpassas till ett förändrat klimat. Eleverna fick också vara med och testa ett nytt spel om klimatanpassning som vi utvecklar tillsammans med Linköpings universitet, säger Helena Martins.

I EU-projektet CRESCENDO ingår en del som kallas CRESCENDOSchools. Där deltar Kunskapsgymnasiet i Norrköping och Luleå Gymnasieskola tillsammans med en skola vardera i Storbritannien, Frankrike och Albanien. Skolorna tar sig an klimatfrågan på olika sätt i sin undervisning, med stöd av forskarna i projektet.